Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25359/2022
CPV Kód: 45233123-7
Ajánlatkérő: Nyíri Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Nyíri Község külterületei, Nyíri 075 hrsz, 056/10 hrsz, 052 hrsz., 046 hrsz., 022 hrsz és 02 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ViPo-Home Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíri Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15546474105
Postai cím: Dózsa György Út 2 181
Város: Nyíri
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3998
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán József
Telefon: +36 47340040
E-mail: nyirihivatal@gmail.com
Fax: +36 47340040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiri.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyíri, Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000612492022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
További tárgyak: 14212310-6
45232451-8
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Nyíri Község külterületei, Nyíri 075 hrsz, 056/10 hrsz, 052 hrsz., 046 hrsz., 022 hrsz és 02 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Nyíri Község Önkormányzata külterületi útjainak részben helyreállítása, a Nyíri 075 hrsz., 056/10 hrsz., 052 hrsz., 046 hrsz., 022 hrsz. és 02 hrsz. alatt található területen - zúzott köves útpályaszerkezet megvalósítással (bozót és cserjeirtás, tuskókiszedés, földmű vízszintes felületrendezés, tükörkészítés 13719 m2 alapterületen, padkarendezés, hengerelt zúzottkő pálya készítés) a kiadott műszaki dokumentumok szerint.
A jelenlegi rétegrend egy kb 12 cm zúzottköves rétegből áll, amit a termett talajra építettek rá. A kezdő és végpontok közötti területen közel egyenletesnek mondható a terep, a kezdőszelvénytől a végszelvényig a terep egyenletesen emelkedik.
A tervezett útburkolat összesen 4573 fm hosszú és 3 méter széles, összességében 13719 m2 alapterületen az alábbiak szerint:
Nyíri 075 hrsz.: Hossz.: 127 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 056/10 hrsz.: Hossz.: 507 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 052 hrsz.: Hossz.: 500 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 046 hrsz.: Hossz.: 1351 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 022 hrsz.: Hossz.: 727 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 02 hrsz.: Hossz.: 1361 m Szélesség: 3,00 m
Az útpályaszerkezet mindkét oldalán 0,50 méter széles padka épül. A burkolat kétoldali eséssel készül, ívekben egyoldali eséssel. A pályaszerkezetet 25 cm M80 zúzott kő útpályaszerkezet és 35 cm tömörített altalaj alapján szükséges fejleszteni.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírást kell elvégezni. ha az altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 20 N/mm2 értéket talajcserét kell végezni az alábbiak szerint:
Alkalmatlan talaj eltávolítása 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján), geotextília, 40-60 cm agyag és iszapmentes homokos kavics vagy zúzottkő, javítórétegen E2>70N/mm2 és Try>97% értékkel kell mérni. Nevezett értékek elérése után kezdhető el a pályaszerkezet építés.
Csapadékvíz-elvezetés:
A meglévő út teljes hosszában mindkét oldalon vízelvezető/szikkasztó árok található. A tervezett út csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható.
A Tervező által kiadott nyilatkozat alapján tárgyi közutak fejlesztése nem építésengedély köteles, továbbá az utak forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (VI.10.) Korm. rendelet 2. § és 4. § értelmében a tervezett építési munkák esetén nincs szükség a közlekedési hatóság engedélyére.
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák. A leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16534 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ViPo-Home Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27035043205
Postai cím: Fő Út 78.
Város: Pusztafalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3995
Ország: Magyarország
E-mail: vipohome@gmail.com
Telefon: +36 306476516
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 152203887
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
További tárgyak: 14212310-6
45232451-8
45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Nyíri Község külterületei, Nyíri 075 hrsz, 056/10 hrsz, 052 hrsz., 046 hrsz., 022 hrsz és 02 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Nyíri Község Önkormányzata külterületi útjainak részben helyreállítása, a Nyíri 075 hrsz., 056/10 hrsz., 052 hrsz., 046 hrsz., 022 hrsz. és 02 hrsz. alatt található területen - zúzott köves útpályaszerkezet megvalósítással (bozót és cserjeirtás, tuskókiszedés, földmű vízszintes felületrendezés, tükörkészítés 13719 m2 alapterületen, padkarendezés, hengerelt zúzottkő pálya készítés) a kiadott műszaki dokumentumok szerint.
A jelenlegi rétegrend egy kb 12 cm zúzottköves rétegből áll, amit a termett talajra építettek rá. A kezdő és végpontok közötti területen közel egyenletesnek mondható a terep, a kezdőszelvénytől a végszelvényig a terep egyenletesen emelkedik.
A tervezett útburkolat összesen 4573 fm hosszú és 3 méter széles, összességében 13719 m2 alapterületen az alábbiak szerint:
Nyíri 075 hrsz.: Hossz.: 127 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 056/10 hrsz.: Hossz.: 507 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 052 hrsz.: Hossz.: 500 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 046 hrsz.: Hossz.: 1351 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 022 hrsz.: Hossz.: 727 m Szélesség: 3,00 m
Nyíri 02 hrsz.: Hossz.: 1361 m Szélesség: 3,00 m
Az útpályaszerkezet mindkét oldalán 0,50 méter széles padka épül. A burkolat kétoldali eséssel készül, ívekben egyoldali eséssel. A pályaszerkezetet 25 cm M80 zúzott kő útpályaszerkezet és 35 cm tömörített altalaj alapján szükséges fejleszteni.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírást kell elvégezni. ha az altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 20 N/mm2 értéket talajcserét kell végezni az alábbiak szerint:
Alkalmatlan talaj eltávolítása 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján), geotextília, 40-60 cm agyag és iszapmentes homokos kavics vagy zúzottkő, javítórétegen E2>70N/mm2 és Try>97% értékkel kell mérni. Nevezett értékek elérése után kezdhető el a pályaszerkezet építés.
Csapadékvíz-elvezetés:
A meglévő út teljes hosszában mindkét oldalon vízelvezető/szikkasztó árok található. A tervezett út csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható.
A Tervező által kiadott nyilatkozat alapján tárgyi közutak fejlesztése nem építésengedély köteles, továbbá az utak forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (VI.10.) Korm. rendelet 2. § és 4. § értelmében a tervezett építési munkák esetén nincs szükség a közlekedési hatóság engedélyére.
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák. A leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 174691857
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ViPo-Home Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27035043205
Postai cím: Fő Út 78.
Város: Pusztafalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3995
Ország: Magyarország
E-mail: vipohome@gmail.com
Telefon: +36 306476516
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1./ Felek a jelen Szerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg az alábbiakat:
1.1./ Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége előrehaladása során írásban Megrendelőhöz és annak műszaki ellenőréhez címzetten építési naplón keresztül akadályközlést és pótmunka igényt terjesztett elő talajcserére, talajmegerősítésre vonatkozó pótmunkák vonatkozásában.
1.2./ A pótmunka megrendelésének jogalapja: a kivitelezés során előre nem látható, új tényként merült fel, hogy a Nyíri 046, 052, 056/10 hrsz.-ú útszakaszok mellett a burkolat építés első fázisá¬ban a tükörkiszedésnél felázott talajjal, talajsüllyeséddel szembesültek.
Ezen felázást a 2022. év szeptemberé¬ben tartó intenzív esőzés okozta - csapadék mennyisége napi átlagban 6 mm-, s azon tény, hogy fent hivatkozott útszakaszok közvetlenül patak meder mellett találhatóak.
Ezen kivitelezést akadályozó mechanikai problémát Kivitelező Megrendelő felé egyrészt jelezte szeptember hó 02.-án kelt levelében, másrészt ezen tényről részletesen és rendszeresen tájékoztatta építési napló bejegyzés keretében (szeptember 05., szeptember 12.)is.
Kivitelező ezen kivitelezést akadályozó tájékoztatási kötelezettsége során rendszeresen kiemelte azon tényt, hogy a fenti útszakaszok vonatkozásában az eredeti műszaki tartalomtól eltérően mélyebb út alap készítése szükséges, hiszen az eredeti költségvetésben tervezett rétegrenddel való építés az adott útszakaszok süllyesédését okozná, adott esetben a patakmeder közelében annak beszakadása is megtörténhet.
1.3./A 2022.09.19. napján megtartásra kerülő helyszíni bejáráson Megrendelő műszaki ellenőre a fenti, kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatásokat műszakilag indokoltnak vélte, a biztonságos közlekedés érdekében mindenképpen talajcsere, talajmegerősítés szükséges az adott szakaszokon, melynek hiányában az eddigi munkálatok nem folytathatóak.
A kiviteli terv elkészítésének időpontjában ezen körülménnyel előzetesen nem lehetett számolni.
A szerződésmódosítással érintett esetekben a pótmunkák előre nem látható műszaki szükségszerűségből erednek, melyet az intenzív esőzés, mint egyedi időjárási körülmény, másrészt az útszakaszok patak meder melletti elhelyezkedése okozott, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ahhoz illeszkedik.
Vállalkozó feladata ugyanúgy az eredeti szerződés tárgya szerinti útszakasz felújítási munkáinak elvégzése, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá, mely az útburkolat megfelelő használhatóságát biztosítja.
2022. szeptember 12.-én tett építési napló bejegyzésében Kivitelező jelezte Megrendelő felé pótmunka igényét, melyet Megrendelő műszaki ellenőre ezen a projekt szerződésszerű megvalósításához szükséges munkákat az eredeti szerződésben foglalt műszaki tartalmat meghaladó műszaki tartalomként, pótmunkának minősítette 2022. október 26.-ai nyilatkozatában, egyúttal kérte a Kivitelezőtől annak mennyiségi kimutatást és azt alátámasztó árajánlat benyújtását.
Kivitelező által benyújtott pótmunka költségvetést Műszaki ellenőr 2022.11.10. napján kelt nyilatkozatában elfogadta.
1.4./ Vállalkozó akadályközlését követően 2022.11.07. napján csatolta a pótmunka igény összegszerűségének alátámasztására az azokkal kapcsolatos költségvetés kimutatásokat, melyek részletesen tartalmazzák a szerződésszerű kivitelezéshez szükséges munkanemeket és azok anyagi- és díjköltségét.
Vállalkozó a pótmunkák vonatkozásában mindösszesen nettó 22.487.970,- Ft +ÁFA ellenértékkel
azaz nettó huszonkettőmillió-négyszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetven forint + Áfa Vállalkozói díj emelésre vonatkozó igényt terjesztett elő.
2./ Felek kölcsönösen megállapodnak a vállalkozói díj emelésében a felmerült pótmunka mértékével növelten, melynek során abban is megállapodnak, hogy annak elszámolása a végszámlával egyidőben történik, külön benyújtott pótmunkaszámla alapján.
Folytatás VII.1. További Információ
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás ténybeli indokai
1./ Felek a jelen Szerződésmódosítás ténybeli indokai körében közösen állapítják meg az alábbiakat:
1.1./ Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége előrehaladása során írásban Megrendelőhöz és annak műszaki ellenőréhez címzetten építési naplón keresztül akadályközlést és pótmunka igényt terjesztett elő talajcserére, talajmegerősítésre vonatkozó pótmunkák vonatkozásában.
1.2./ A pótmunka megrendelésének jogalapja: a kivitelezés során előre nem látható, új tényként merült fel, hogy a Nyíri 046, 052, 056/10 hrsz.-ú útszakaszok mellett a burkolat építés első fázisá¬ban a tükörkiszedésnél felázott talajjal, talajsüllyeséddel szembesültek.
Ezen felázást a 2022. év szeptemberé¬ben tartó intenzív esőzés okozta - csapadék mennyisége napi átlagban 6 mm-, s azon tény, hogy fent hivatkozott útszakaszok közvetlenül patak meder mellett találhatóak.
Folytatás VII.1.)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 152203887 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 174691857 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás VI.2.1.)
3./ Felek külön kiemelik továbbá, hogy a jelen címben leírt indokok miatt a szerződésben előírt teljesítési határidő meghosszabbítása nem szükséges.
A Szerződésmódosítás:
1./ Felek a Vállalkozási szerződést közös akarat-elhatározással akként módosítják, hogy a Vállalkozói díj mértéke: nettó 152.203.887,- Ft azaz egyszázötvenkettőmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznyolcvanhét forint helyett a pótmunkák ellenértékével, azaz nettó 22.487.970,-Ft, azaz nettó huszonkettőmillió-négyszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetven forint pótmunka díjjal megnövelve mindösszesen nettó 174.691.857,-Ft, azaz nettó egyszázhetvennégymillió-hatszázkilencvenegyezer- - nyolcszázötvenhét forint, azzal, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem építési hatósági engedélyköteles tevékenység, ezért az Áfa törvény egyenes adózásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
2./ Felek ennek megfelelően Vállalkozási szerződés V.1.1. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik, egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
„V. 1.1/ A vállalkozói díj a teljes vállalás tekintetében összességében
nettó 152.203.887,- Ft- + ÁFA
azaz betűvel is
nettó egyszázötvenkétmillió-kettőszázháromezer-nyolcszáznyolcvanhét forint + ÁFA, mely kiegészül a Ptk.6:245. § (1) bekezdésével összhangban pótmunka jogcímén:
22.487.970,-Ft +ÁFA ellenértékkel
azaz nettó huszonkettőmillió-négyszáznyolcvanhétezer-kilencszázhetven forint + ÁFA (a továbbiakban: Pótmunka díj)
Továbbiakban együtt (Vállalkozói díj + pótmunka díj) mindösszesen nettó 174.691.857,-Ft+ ÁFA, azaz nettó egyszázhetvennégymillió-hatszázkilencvenegyezer- - nyolcszázötvenhét forint +ÁFA
(a továbbiakban: Módosított vállalkozói díj)”
3./ Felek ennek megfelelően Vállalkozási szerződés V.9. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik, egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
„V.9/ A pótmunka esetén Felek a Kbt. előírásai szerint járnak el. Pótmunka alatt a Ptk. 6:244. § (2) bek-ben meghatározott munkák, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1.§ f) pontjában meghatározott munkák értelmezhetőek a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy azon pótmunka sem számolható el, amelyet ugyan Megrendelőnek műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna. A pótmunkák ellenértéke a végszámla benyújtásával egyidejűleg külön benyújtott pótmunka számla alapján kerül elszámolásra.”
4./ Felek ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés VI. 8.2. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik; egyidejűleg ugyanezen pont hatályos szövegét az alábbiak szerint határozzák meg (félkövérrel szedve a módosult szövegrészt):
„8.2./ Felek által meghatározott számlázási ütem:
1. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 15%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozói díj 15%-a
2. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 40%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozói díj 25%-a
3. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 60%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozói díj 20%-a
4. részszámla legalább a pótmunka nélküli szolgáltatás 80%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozói díj 20%-a
5. részszámla, amely egyben végszámla is, a pótmunka nélküli szolgáltatás 100%-os, műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a Vállalkozási szerződésben vállalt vállalkozói díj 20%-a,
Valamint fenti rész-számlázástól függetlenül a pótmunka 100 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén benyújtható az igazolt teljesítéssel összhangban, a IV. 2. pont szerinti pótmunka díj 100%-a.
Vállalkozó a vállalkozó díj előleggel a második és a harmadik részszámlában számol el egyenlő részletekben. Vállalkozó a részszámlákat a teljesítés folyamán jogosult összevonni.”
5./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A Szerződésmódosítás jogi indokolása
1./ Felek a jelen Szerződésmódosítás jogi indokolása körében az alábbiakat rögzítik:
Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okiratba foglalt módosítására a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor. A II. pontban foglaltakra utalással megállapítják, hogy a Szerződésmódosítás nem sérti a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezéseket, mivel:
- a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) pontja), figyelemmel a jelen Szerződésmódosítás II. pontjában hivatkozott ténybeli indokokra,
- a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozási szerződés általános jellegét (Kbt. 141.§ (4) bek. cb) pontja), tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás az ehhez kapcsolódó pótmunkák elvégzésével kapcsolatos ellenérték növekedésére irányul,
- a Szerződésmódosítás alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Kbt. 141.§ (4) bek. cc) pontja).
2./ Felek a jelen okirat I-III. pontjaiban foglaltak előrebocsátást követően megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződést a ténybeli és jogi indokokra alapozottan a következőkben foglaltak szerint módosítják.
Folytatás VI.2.2.) Ezen kivitelezést akadályozó mechanikai problémát Kivitelező Megrendelő felé egyrészt jelezte szeptember hó 02.-án kelt levelében, másrészt ezen tényről részletesen és rendszeresen tájékoztatta építési napló bejegyzés keretében (szeptember 05., szeptember 12.)is. Kivitelező ezen kivitelezést akadályozó tájékoztatási kötelezettsége során rendszeresen kiemelte azon tényt, hogy a fenti útszakaszok vonatkozásában az eredeti műszaki tartalomtól eltérően mélyebb út alap készítése szükséges, hiszen az eredeti költségvetésben tervezett rétegrenddel való építés az adott útszakaszok süllyesédését okozná, adott esetben a patakmeder közelében annak beszakadása is megtörténhet.
A 2022.09.19. -ei helyszíni bejáráson műszaki ellenőre a fenti, kivitelezést akadályozó körülményeket pótmunkának ítélte meg.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben