Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 25421/2022
CPV Kód: 85100000-0
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: Esztár (a célcsoport szállítása tekintetében: Berekböszörmény, Hajdúbagos, Kismarja, Mezőpeterd) és Hajdúsámson.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PHARMAFLIGHT Aviation Academy Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728317209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobi Csaba
Telefon: +36 52507507
E-mail: jegyzo@hbmo.hu
Fax: +36 52507514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok 2.
Hivatkozási szám: EKR001384732022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.3-16-2017-00058
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121231-1
További tárgyak: 85121251-7
85121280-9
85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Esztár (a célcsoport szállítása tekintetében: Berekböszörmény, Hajdúbagos, Kismarja, Mezőpeterd) és Hajdúsámson.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00058] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek (szolgáltatások) elvégzése.
Mind a vizsgálatokat, mind az előadásokat a II.2.3) pont szerinti teljesítési helyszíneken el kell végezni, meg kell tartani.
Az ún. A Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása (eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
A mindkét előadást mindkét településen (Hajdúsámson, Esztár) egy-egy alkalommal az előírt időtartamban meg kell tartani.
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl. vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez, beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról, helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való visszaszállítása, kivéve at Esztáron és Hajdúsámsonban lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása, amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes körű ügyintézése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/11/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00058

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24162 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÖH:97-14/2022 Rész száma: 8 Elnevezés: EFOP-1.5.3-16-2017-00058
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PHARMAFLIGHT Aviation Academy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27866133209
Postai cím: Szatke Ferenc Utca 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: kft@pharmaflight.hu
Telefon: +36 52870270
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52870271
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12530554
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121231-1
További tárgyak: 85121251-7
85121280-9
85148000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Esztár (a célcsoport szállítása tekintetében: Berekböszörmény, Hajdúbagos, Kismarja, Mezőpeterd) és Hajdúsámson.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00058] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek (szolgáltatások) elvégzése.
Mind a vizsgálatokat, mind az előadásokat a II.2.3) pont szerinti teljesítési helyszíneken el kell végezni, meg kell tartani.
Az ún. A Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása (eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
A mindkét előadást mindkét településen (Hajdúsámson, Esztár) egy-egy alkalommal az előírt időtartamban meg kell tartani.
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl. vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez, beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról, helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való visszaszállítása, kivéve at Esztáron és Hajdúsámsonban lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása, amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes körű ügyintézése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/11/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12530554
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PHARMAFLIGHT Aviation Academy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27866133209
Postai cím: Szatke Ferenc Utca 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: kft@pharmaflight.hu
Telefon: +36 52870270
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52870271
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 15.3. pont
Eredeti:
Az alábbi dokumentumok – külön csatolás hiányában is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és azzal együtt kezelendők:
– az eljárást megindító felhívás,
– az Ajánlati dokumentáció ,
– a megbízott ajánlata.
Módosított:
Az alábbi dokumentumok – külön csatolás hiányában is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és azzal együtt kezelendők:
– az eljárást megindító felhívás,
– az Ajánlati dokumentáció azzal az eltéréssel, hogy a szűrővizsgálatok elvégzésének hely-színe is: Közösségi Színtér – József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár (4124 Esztár, Kossuth u. 1.),
– a megbízott ajánlata.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága miatt történt, a szerződésmódosítás indokolása a VII.1) pontban kerül részletesen kifejtésre.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 12530554 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 12530554 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdés jelenti.
A szerződésmódosításra azért kerül sor, mert a Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” tárgyú projektben [EFOP-1.5.3-16-2017-00058] részes Esztár Község Önkormányzata írásban jelezte, hogy az Ajánlati dokumentációban megadott és a megbízott által elfogadott egyik teljesítési helyszín [a szűrővizsgálatoknak helyet adó Védőnői Szolgálat (4124 Esz-tár, Árpád utca 3.)] tekintetében a fűtési rendszer meghibásodott, így az épületet nem tudják a szűrővizsgálatok elvégzésére rendelkezésre bocsátani.
Erre tekintettel Esztár Község Önkormányzata a szűrővizsgálatok elvégzésére az Ajánlati dokumentációban az előadások tartására megjelölt helyszínt [Közösségi Színtér – József Attila Művelődési Ház és Klubkönyvtár (4124 Esztár, Kossuth u. 1.)] ajánlja fel, melyet a megbízott elfogadott.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben