Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25606/2022
CPV Kód: 33141621-9
Ajánlatkérő: Békés Megyei Központi Kórház
Teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., 5700 Gyula, Szentháromság u. 14/A
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15833954204
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Katalin
Telefon: +36 66555103
E-mail: csizmadia@bmkk.eu
Fax: +36 66555103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmkk.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Nadrágpelenka, inkontinencia betét, betegalátét”
Hivatkozási szám: EKR000204002022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141621-9
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyermek nadrágpelenka
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., 5700 Gyula, Szentháromság u. 14/A
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: 65200 db gyermek egyszer használatos nadrágpelenka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14652 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyermek nadrágpelenka
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11170970210
Postai cím: Külső sor Út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL) www.bella.hu
Fax: +36 36574301
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5677200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141621-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33751000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., 5700 Gyula, Szentháromság u. 14/A
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: 65200 db gyermek egyszer használatos nadrágpelenka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6133949
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TZMO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11170970210
Postai cím: Külső sor Út 2
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: info@bella.hu
Telefon: +36 302787229
Internetcím(ek): (URL) www.bella.hu
Fax: +36 36574301
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eladó kezdeményezte a Szerződés módosítását az alapanyagárak és az energiaköltségek jelentős emelkedésére tekintettel.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás kapcsán a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt eset áll fenn.
A Kbt. a hivatkozott § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A (3) bekezdés alapján nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
A jelen szerződésmódosítás alapján az egységárak változása egy esetben sem haladja meg a 10 %-ot, a teljes ellenszolgáltatás változása a teljes mennyiségre vetítve az 1. rész esetében 6,57 %, a 2. rész esetében 6,82 %.
Az eljárás lefolytatása a nemzeti eljárásrend szabályai szerint történt (nyílt eljárás) a becsült érték alapján. A becsült érték a jelen módosítással sem érné el az uniós értékhatárt.
Mindezek alapján a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt feltételeknek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történik.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5677200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6133949 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felhívásban foglalt feltételek szerint a szerződések időtartama 12 hónap, amely egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható. A szerződések végleges értéke kapcsán megadott számok 12+12 hónapra számított összegek.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben