Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25625/2022
CPV Kód: 45232130-2
Ajánlatkérő: Vésztő Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Vésztő, belterület 2144., 2146., 2206., 2498., 2590., 2495/3., 1957/3., 2591., 3495/3., 2609., 3163., 3099/2., 3142/2., 3128., 3193., 169/1., 105., 3323/2., 3323/3., 283., 8/4., külterület 0295/1., 0296. hrsz-ú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725352204
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karakas Anikó
Telefon: +36 66477011
E-mail: polghiv@veszto.hu
Fax: +36 66477011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése I. ütem.
Hivatkozási szám: EKR000553922022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Vésztő, belterület 2144., 2146., 2206., 2498., 2590., 2495/3., 1957/3., 2591., 3495/3., 2609., 3163., 3099/2., 3142/2., 3128., 3193., 169/1., 105., 3323/2., 3323/3., 283., 8/4., külterület 0295/1., 0296. hrsz-ú ingatlanok
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vésztő Város belterületén 4 öblözetben a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő, belvízelvezetést szolgáló csatornák felújítása.
Főbb mennyiségek:
1. öblözet: 4.130,2 fm földmedrű nyílt árok
3. öblözet: 1.669,6 fm földmedrű nyílt árok
5. öblözet: 1.033,8 fm földmedrű nyílt árok, 51,1 fm zárt csatorna
8. öblözet: 870,1 fm földmedrű nyílt árok, 753,8 fm zárt csatorna
Összesen: 7.703,7 fm földmedrű nyílt árok, 804,9 fm zárt csatorna
A csatornák a csapadékvizet a befogadóba gravitációsan vezetik.
A befogadó a települési csapadékvíz elvezető csatornákon keresztül a Holt-Sebes-Körös Kecskészugi ág, valamint a Holt-Sebes-Körös és a Dióéri főcsatorna.
A részletes adatokat és a műszaki tartalmat a műszaki leírás, a tervek, a költségvetés és a vízjogi létesítési engedély tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00048

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13874 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése I. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239738600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Vésztő, belterület 2144., 2146., 2206., 2498., 2590., 2495/3., 1957/3., 2591., 3495/3., 2609., 3163., 3099/2., 3142/2., 3128., 3193., 169/1., 105., 3323/2., 3323/3., 283., 8/4., külterület 0295/1., 0296. hrsz-ú ingatlanok
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vésztő Város belterületén 4 öblözetben a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő, belvízelvezetést szolgáló csatornák felújítása.
Főbb mennyiségek:
1. öblözet: 4.130,2 fm földmedrű nyílt árok
3. öblözet: 1.669,6 fm földmedrű nyílt árok
5. öblözet: 1.033,8 fm földmedrű nyílt árok, 51,1 fm zárt csatorna
8. öblözet: 870,1 fm földmedrű nyílt árok, 753,8 fm zárt csatorna
Összesen: 7.703,7 fm földmedrű nyílt árok, 804,9 fm zárt csatorna
A csatornák a csapadékvizet a befogadóba gravitációsan vezetik.
A befogadó a települési csapadékvíz elvezető csatornákon keresztül a Holt-Sebes-Körös Kecskészugi ág, valamint a Holt-Sebes-Körös és a Dióéri főcsatorna.
A részletes adatokat és a műszaki tartalmat a műszaki leírás, a tervek, a költségvetés és a vízjogi létesítési engedély tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239738600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megrendelő a Szerződés aláírását követően észlelte, hogy a vízjogi létesítési engedélyben (és ennek következtében a Szerződésben is) adminisztrációs hiba folytán egyes helyrajzi számok nem megfelelően szerepelnek.
Megrendelő 2022. október 06-án benyújtotta az engedélyező hatósághoz az engedély módosítására vonatkozó kérelmet.
A kérelem alapján a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35400/3437-1/2022. ált. iktatószám alatt (vízikönyvi száma: Szeghalom/502) határozatot hozott a vízjogi létesítési engedély módosításáról, amelyben a helyrajzi számokat érintő pontosításokat elvégezte és megállapította, hogy az engedély egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
A Megrendelő a módosító határozatot 2022. október 13-án vette át.
Megrendelőnek nincsen tudomása fellebbezés benyújtásáról, így a módosító határozat vélelmezhetően 2022. november 02. napján jogerőre emelkedett.
Fentiekre tekintettel a Megrendelő kezdeményezte a Szerződés módosítását, amely tartalmazza az érintett helyrajzi számok helyesbítését az adminisztrációs hiba miatt.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás kapcsán a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt eset áll fenn.
A Kbt. a hivatkozott helyen úgy rendelkezik, hogy a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A jelen esetben a helyrajzi számokban történt elírás pontosítása történt meg, amely egyáltalán nem érintette a Szerződés érdemi rendelkezéseit (műszaki tartalom, vállalkozói díj, határidő, stb.).
Mindezek alapján a módosítás nem tekinthető lényegesnek és megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 239738600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 239738600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben