Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25789/2022
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Seregély István Papi Szociális Otthon
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 1. (Hrsz.: 5830.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG;Brand 2001 Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Seregély István Papi Szociális Otthon
Nemzeti azonosítószám: 19204484115
Postai cím: Vasgyár Utca 1
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kéningerné Ignácz Ibolya
Telefon: +36 42310248
E-mail: fo.papi.o@chello.hu
Fax: +36 42310248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dnyem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Seregély István Papi Szociális Otthon épület
Hivatkozási szám: EKR000120252022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Seregély István Papi Szociális Otthon épület
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 1. (Hrsz.: 5830.)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Seregély István Papi Szociális Otthon épület energetikai felújítása a mellékelt műszaki dokumentáció alapján. Jellemzőbb mennyiségek:
- Nyílászárócsere 260 db
- Homlokzati hőszigetelés: 3393,26 m2
- Napelemes rendszer telepítése 50 kW
- 3 db kondenzációs turbó gázkazán beépítése
Az épület hasznos alapterülete: 3812,70 m2
Ajánlatkérő kéri az ajánlatban külön dokumentumban jelezni a felhasználni kívánt műszakilag egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termékeket, anyagokat. A költségvetés tételeit átírni nem szabad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/03/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08764 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Seregély István Papi Szociális Otthon épület
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 14882209205
Postai cím: Rácz György U 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: m2009ber@gmail.com
Telefon: +36 204664857
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46508134
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: 11583406205
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
E-mail: 3812.brand@gmail.com
Telefon: +36 307837971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 224187886
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 1. (Hrsz.: 5830.)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Seregély István Papi Szociális Otthon épület energetikai felújítása a mellékelt műszaki dokumentáció alapján. Jellemzőbb mennyiségek:
- Nyílászárócsere 260 db
- Homlokzati hőszigetelés: 3393,26 m2
- Napelemes rendszer telepítése 50 kW
- 3 db kondenzációs turbó gázkazán beépítése
Az épület hasznos alapterülete: 3812,70 m2
Ajánlatkérő kéri az ajánlatban külön dokumentumban jelezni a felhasználni kívánt műszakilag egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termékeket, anyagokat. A költségvetés tételeit átírni nem szabad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/03/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 224187886
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: 11583406205
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
E-mail: 3812.brand@gmail.com
Telefon: +36 307837971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 14882209205
Postai cím: Rácz György U 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: m2009ber@gmail.com
Telefon: +36 204664857
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46508134
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás ténybeli indokai
1./ Kivitelező Megrendelőt 2022.október 23. napján írásban tájékoztatta arról, hogy a Felek által a tetőfelületre eredetileg betervezni kívánt CANADIAN SOLAR CS3W-450 típusú napelem rendszer beszállítása Magyarországra az Európai szintű energiaválság miatt 2022. évben nem megvalósítható, annak beszállítási ideje 3-6 hónap közötti időintervallumra tehető.
Annak érdekében, hogy a szerződésben rögzített véghatáridők betartásra kerüljenek, a kivitelezés -az eredeti műszaki leírásban foglalt minőségben maradéktalanul teljesüljön mindenképpen szükséges az eredetileg betervezett napelemes rendszerek kiváltása.
2./ Vállalkozó javaslata alapján, a felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 121 db CANADIAN SOLAR CS3W-450 típusú napelem rendszer helyett 121 db Amerisolar AS- 6M144-HC 445Wp WS típusú napelemes rendszer kerül beépítésre, a hozzá tartozó inverterekkel együtt.
Betervezett inverterek:
1 db Fronius Symo 12.5-3-M Wlan WEB háromfázisú hálózatra visszatermelő kettő munkapontos osztrák inverter internetes adatkommunikációs távfelügyeleti rendszerrel
1 db Fronius Symo 17.5-3-M Wlan WEB háromfázisú hálózatra visszatermelő kettő munkapontos osztrák inverter internetes adatkommunikációs távfelügyeleti rendszerrel
1 db Fronius Symo 20.0-3-M Wlan WEB háromfázisú hálózatra visszatermelő kettő munkapontos osztrák inverter internetes adatkommunikációs távfelügyeleti rendszerrel
A szerződés módosítás értelmében a kivitelezés során az alábbi egyenértékű inverterek beépítése elfogadott:
1 db Solplanet ASW 12K-LT G2
1 db Solplanet ASW 17K-LT G2
1 db Solplanet ASW 20K-LT G2
3./ Tűzeseti leválasztó esetében is a Felek kiváltásban egyeztek meg, így az eredetileg tervezett Santon 4P DFS14 helyezett, PROJOY-PEFS-EL40H- 4 típus kerül beépítésre.
A kivitelező által javasolt termékek egyenértékűnek tekintendőek az eredeti költségvetésben szereplő termékekkel, azok egyenértékűsége, műszaki megfeleltsége dokumentumokkal alátámasztott.
4./ 2022.november 15.-én kelt állásfoglalásában tervezői állásfoglalás keretében Kerek Lajos Csaba felelős tervező megerősítette és hozzájárulását adta a Kivitelező által benyújtott, a pályázati tervdokumentációban foglalt napelemes rendszerrel azonos műszaki tartalmú napelemes rendszer beépítéséhez.
5./ A Kivitelező által megajánlott termékkiváltások a szociális otthon rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát Megrendelő műszaki ellenőre 2022.november 21. napján kelt állásfoglalásában megerősítette, egyúttal hozzájárulását adta tárgyi építési anyagok cseréjéhez, továbbá általa elfogadásra került a Kivitelező által benyújtott költségvetés az elmaradó és új építési tételek egyenértékűsége és alátámasztása vonatkozásában.
6./ Vállalkozó által jelzetten és Megrendelő által elfogadottan egyes esetekben egyenértékű helyettesítő termékek beépítése az eredeti szerződéses árat nem érinti, a Vállalkozó által benyújtott költségtükrök alapján
III. A szerződésmódosítás jogi indokolása
1./ Felek a jelen I. sz. Szerződésmódosítás jogi indokolása körében az alábbiakat rögzítik:
2./ Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződés jelen okiratba foglalt módosítása nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a módosítás nem minősül lényegesnek.
Felek megállapítják, hogy a II. pontban jelzett egyenértékű termékcsere nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, mivel a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek.
3./ Felek rögzítik, hogy jelen módosítás e tekintetben nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
Folytatás VII.1.pont)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás ténybeli indokai
1./ Kivitelező Megrendelőt 2022.október 23. napján írásban tájékoztatta arról, hogy a Felek által a tetőfelületre eredetileg betervezni kívánt CANADIAN SOLAR CS3W-450 típusú napelem rendszer beszállítása Magyarországra az Európai szintű energiaválság miatt 2022. évben nem megvalósítható, annak beszállítási ideje 3-6 hónap közötti időintervallumra tehető.
Annak érdekében, hogy a szerződésben rögzített véghatáridők betartásra kerüljenek, a kivitelezés -az eredeti műszaki leírásban foglalt minőségben maradéktalanul teljesüljön mindenképpen szükséges az eredetileg betervezett napelemes rendszerek kiváltása.
2./ Vállalkozó javaslata alapján, a felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 121 db CANADIAN SOLAR CS3W-450 típusú napelem rendszer helyett 121 db Amerisolar AS- 6M144-HC 445Wp WS típusú napelemes rendszer kerül beépítésre, a hozzá tartozó inverterekkel együtt.
Folytatás. VII.1.pont)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 224187886 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 224187886 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás VI.2.1.)
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
4./ Felek a jelen okirat I-III. pontjaiban foglaltak előrebocsátást követően megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződést a ténybeli és jogi indokokra alapozottan a következőkben foglaltak szerint módosítják.
A Szerződésmódosítás
1./ Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Folytatás VI.2.2.)
Betervezett inverterek:
1 db Fronius Symo 12.5-3-M Wlan WEB háromfázisú hálózatra visszatermelő kettő munkapontos osztrák inverter internetes adatkommunikációs távfelügyeleti rendszerrel
1 db Fronius Symo 17.5-3-M Wlan WEB háromfázisú hálózatra visszatermelő kettő munkapontos osztrák inverter internetes adatkommunikációs távfelügyeleti rendszerrel
1 db Fronius Symo 20.0-3-M Wlan WEB háromfázisú hálózatra visszatermelő kettő munkapontos osztrák inverter internetes adatkommunikációs távfelügyeleti rendszerrel
A szerződés módosítás értelmében a kivitelezés során az alábbi egyenértékű inverterek beépítése elfogadott:
1 db Solplanet ASW 12K-LT G2
1 db Solplanet ASW 17K-LT G2
1 db Solplanet ASW 20K-LT G2
3./ Tűzeseti leválasztó esetében is a Felek kiváltásban egyeztek meg, így az eredetileg tervezett Santon 4P DFS14 helyezett, PROJOY-PEFS-EL40H- 4 típus kerül beépítésre.
A kivitelező által javasolt termékek egyenértékűnek tekintendőek az eredeti költségvetésben szereplő termékekkel, azok egyenértékűsége, műszaki megfeleltsége dokumentumokkal alátámasztott.
4./ 2022.november 15.-én kelt állásfoglalásában tervezői állásfoglalás keretében Kerek Lajos Csaba felelős tervező megerősítette és hozzájárulását adta a Kivitelező által benyújtott, a pályázati terv¬dokumen¬tációban foglalt napelemes rendszerrel azonos műszaki tartalmú napelemes rendszer beépítéséhez.
5./ A Kivitelező által megajánlott termékkiváltások a szociális otthon rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát Megrendelő műszaki ellenőre 2022.november 21. napján kelt állásfoglalásában megerősítette, egyúttal hozzájárulását adta tárgyi építési anyagok cseréjéhez, továbbá általa elfogadásra került a Kivitelező által benyújtott költségvetés az elmaradó és új építési tételek egyenértékűsége és alátámasztása vonatkozásában.
6./ Vállalkozó által jelzetten és Megrendelő által elfogadottan egyes esetekben egyenértékű helyettesítő termékek beépítése az eredeti szerződéses árat nem érinti, a Vállalkozó által benyújtott költségtükrök alapján.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben