Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25828/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Egyek Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz. Pataki Kálmán u. 2848 hrsz. Virág u. 2601/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DUBA-SPED KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728513209
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Belterületi utak fejlesztése”
Hivatkozási szám: EKR000854092022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Belterületi utak fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Egyek
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Egyek belterületén,
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
helyi közutak szilárd burkolattal történő ellátása.
A belterületi útfejlesztés teljes hossza: 1561,13 méter.
A nyertes ajánlattevő feladatait a műszaki leírásban rögzített útépítési munkák képezik. Az építési beruházás a fent megjelölt három utcára vonatkozik, így a műszaki dokumentumokból az egyéb, tervekben szereplő utcákat kérjük figyelmen kívül hagyni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20336 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Belterületi utak fejlesztése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
E-mail: dudits63@freemail.hu
Telefon: +36 304073324
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52700194
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Egyek
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az eljárás során az alábbi építési feladatok lefolytatására kerül sor:
Egyek belterületén,
Petőfi u. 2090, 2191 és 2237 hrsz.
Pataki Kálmán u. 2848 hrsz.
Virág u. 2601/2 hrsz.
helyi közutak szilárd burkolattal történő ellátása.
A belterületi útfejlesztés teljes hossza: 1561,13 méter.
A nyertes ajánlattevő feladatait a műszaki leírásban rögzített útépítési munkák képezik. Az építési beruházás a fent megjelölt három utcára vonatkozik, így a műszaki dokumentumokból az egyéb, tervekben szereplő utcákat kérjük figyelmen kívül hagyni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58985506
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUBA-SPED KFT
Nemzeti azonosítószám: 12112263209
Postai cím: Nefelejcs Utca 11
Város: Egyek
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
E-mail: dudits63@freemail.hu
Telefon: +36 304073324
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
„A Vállalkozó a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként 52.700.194,- HUF + ÁFA, azaz ötvenkétmillió-hétszázezer-százkilencvennégy forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó 66.929.246,- HUF, azaz hatvanhatmillió-kilencszázhuszonkilencezer-kétszáznegyvenhat forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult.”
Módosított rendelkezés:
„A Vállalkozó a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként 58.985.506,- HUF + ÁFA, azaz ötvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanötezer-ötszázhat forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó 74.911.593,- HUF, azaz hetvennégymillió-kilencszáztizenegyezer-ötszázkilencvenhárom forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult.”
A jelen szerződésmódosítás 2. fejezetében foglaltakra a Felek a Vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetést akként módosítják, hogy annak helyébe a jelen „1. sz. szerződésmódosítás” 1. sz mellékletét képező módosított árazott költségvetés lép.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA
2.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Petőfi utca teljes építési szakaszán teherbírási méréséket végzett. A vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a meglévő zúzottköves útalap 0+825 km szelvénytől a végszelvényig (1+105,83) lényegesen kevesebb értéket produkálnak. Ezen szakaszra közvetlen kopóréteg beépítését a Vállalkozó nem javasolta, a jegyzőkönyvek feltöltésre kerületek az e-építési naplóba.
Vállalkozó szakmai álláspontja szerint a teljes meglévő pályaszerkezet elbontása és újjáépítése a kivitelezési időbe nem férne bele, valamint jelentős többletköltséget eredményezne, így a labormérések ismeretében Vállalkozó más rétegrend beépítését javasolta a teherbírási problémák megoldására.
2.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglaltak miatt szükségessé vált a megjelölt, további munkanemek elvégzése, mint a műszaki tartalom változása.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52700194 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58985506 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, azonban a szerződés ellenértékének növekedésével jár. Az ellenérték változás nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át, a szerződés értékváltozásának a mértéke 11,93 %. A szerződésmódosítás e pont tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jogszerű.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben