Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25851/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Civil Expert Mérnökiroda Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15336000203
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bacskiskun.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárutak tervezése (Császártöltés-Halom)
Hivatkozási szám: EKR000416432022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárutak tervezése (Császártöltés-Halom)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Műszaki specifikáció a Császártöltés-Hajós-Miske-Homokmégy-Halom tervezendő kerékpáros útvonalra
1. Rövid meghatározás
Tervezési feladat önálló kerékpározható út és kerékpáros nyom/sáv engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére Császártöltés és Hajós, Hajós-Miske, Homokmégy-Halom között, beleértve az engedélyeztetési eljárás lefolytatását és az engedélyek beszerzését is.
Tervezendő létesítmény becsült hossza: cca. 15 975 m.
a. Császártöltés – Hajós szakaszhatárok:
a.1 Császártöltés: 54. sz. főút és a Bajcsy-Zsilinszky utca csatlakozása – vizsgálandó a forgalomtechnikai beavatkozás. A Császártöltés 09. hrsz. földúttól kerékpározható út tervezése a feladat.
a.2 Hajós: a Hajósi pincefalu és Hajós közötti 5312. számú műúttal párhuzamosan futó önálló kerékpárút.
Tervezendő önálló kerékpárút becsült hossza: 5175 m
Útvonala:
Császártöltés 54. sz. főúttal párhuzamosan futó kerékpárútról jobbra letérve a Bajcsy-Zsilinszky utca egy Y elágazásba fut. Az Y bal ágán tovább halad déli irányban az aszfaltos út, ami délre haladva a Császártöltés 09 hrsz.-ú földút folytatásában lép be a Hajósi kaszálók és löszpartok TT területére, majd a Hajós 0451 hrsz.-ú földút vonalát követve kapaszkodik fel magasabb térszintre. A Hajós 0451 hrsz.-ú földútról egy éles kanyarral a Hajós 0452/11 hrsz.-ú nyugati peremére tér rá, és innentől kezdve a Natura 2000 területen kívül, annak határán, a löszpart tetején halad. A Császártöltés-Hajós műút közelében keresztezi a védett és Natura 2000 terület műútig kifutó völgyfőit, azok jelentős természeti értékkel nem rendelkező, jellemzően tájidegen fásszárúakkal borított területrészeit. A kerékpárút tervezett nyomvonala a lösz magaspart széléről a Hajós 0457 hrsz.-ú földutat követve ereszkedik le ismét a löszpart aljára, és ott haladva éri el a Hajósi pincefalu és Hajós közötti műutat és az 5312. számú úttal párhuzamosan futó önálló kerékpárútba.(A szakasz EVD köteles.)
b. Hajós – Miske szakaszhatárok
b.1. Hajós:
Hajós belterület Kossuth utca-Rákóczi utca csomópontjától önálló kerékpárút tervezése a már meglévő kerékpárútról csatlakoztatva az 5312. jelű úttal párhuzamosan Miske belterület határáig.
b.2. Miske:
Hajós felől Miske belterület határ
Útvonala:
Önálló kerékpárút Hajós, Kossuth utca belterületi szakaszán, majd ehhez kapcsolódóan külterületi szakaszon Miske település határig az 5312. jelű úttal párhuzamosan.
Miske belterületén nem tervezendő önálló kerékpárút, de vizsgálandó a forgalomtechnikai beavatkozás, a kerékpáros útvonal kitáblázása:
Hajós felől Miske belterületi szakaszán a Hajósi utca – Gyalog út – Fő út szakaszon Miske belterület határáig (Drágszél irányába). cca 1900 m.
Tervezendő önálló kerékpárút becsült hossza: 7200 m

c. Homokmégy – Halom szakaszhatárok
Önálló kerékpárút tervezése.
c1.: Homokmégy:
A Homokmégy-ipari parkhoz vezető bekötő út csatlakozásától az 5311 j. út (GPS: 46.477111, 19.050370, 8+270 km)
c.2: Halomi elágazás:
Végpont tervezését érinti a Kiskőrös – Kalocsa közötti 5301 j. út melletti tervezendő kerékpárút.
Útvonala:
A Homokmégy-ipari parkhoz vezető bekötő út csatlakozásától az 5311 j. útról (GPS: 46.477111, 19.050370, 8+270 km) a Halomi elágazásig, az 5311-es úttal párhuzamosan.
Tervezés során biztosítani kell az 5301 j. út mellett tervezendő kerékpárút és a jelen projekt keretében tervezendő 5311 j. út mellett kialakítandó kerékpárút hálózati zárást biztosító kapcsolatát.
Tervezendő önálló kerékpárút becsült hossza: 3600 m

Határidő:
Jogerős építési engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli terv leszállítása: szerződéskötéstől számított 120 nap.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14947 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárutak tervezése (Császártöltés-Halom)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Civil Expert Mérnökiroda Kft
Nemzeti azonosítószám: 25584345242
Postai cím: Stefánia Út 9. Fszt 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: civilexpert.iroda@gmail.com
Telefon: +36 303350256
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42401575
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Műszaki specifikáció a Császártöltés-Hajós-Miske-Homokmégy-Halom tervezendő kerékpáros útvonalra
1. Rövid meghatározás
Tervezési feladat önálló kerékpározható út és kerékpáros nyom/sáv engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére Császártöltés és Hajós, Hajós-Miske, Homokmégy-Halom között, beleértve az engedélyeztetési eljárás lefolytatását és az engedélyek beszerzését is.
Tervezendő létesítmény becsült hossza: cca. 15 975 m.
a. Császártöltés – Hajós szakaszhatárok:
a.1 Császártöltés: 54. sz. főút és a Bajcsy-Zsilinszky utca csatlakozása – vizsgálandó a forgalomtechnikai beavatkozás. A Császártöltés 09. hrsz. földúttól kerékpározható út tervezése a feladat.
a.2 Hajós: a Hajósi pincefalu és Hajós közötti 5312. számú műúttal párhuzamosan futó önálló kerékpárút.
Tervezendő önálló kerékpárút becsült hossza: 5175 m
Útvonala:
Császártöltés 54. sz. főúttal párhuzamosan futó kerékpárútról jobbra letérve a Bajcsy-Zsilinszky utca egy Y elágazásba fut. Az Y bal ágán tovább halad déli irányban az aszfaltos út, ami délre haladva a Császártöltés 09 hrsz.-ú földút folytatásában lép be a Hajósi kaszálók és löszpartok TT területére, majd a Hajós 0451 hrsz.-ú földút vonalát követve kapaszkodik fel magasabb térszintre. A Hajós 0451 hrsz.-ú földútról egy éles kanyarral a Hajós 0452/11 hrsz.-ú nyugati peremére tér rá, és innentől kezdve a Natura 2000 területen kívül, annak határán, a löszpart tetején halad. A Császártöltés-Hajós műút közelében keresztezi a védett és Natura 2000 terület műútig kifutó völgyfőit, azok jelentős természeti értékkel nem rendelkező, jellemzően tájidegen fásszárúakkal borított területrészeit. A kerékpárút tervezett nyomvonala a lösz magaspart széléről a Hajós 0457 hrsz.-ú földutat követve ereszkedik le ismét a löszpart aljára, és ott haladva éri el a Hajósi pincefalu és Hajós közötti műutat és az 5312. számú úttal párhuzamosan futó önálló kerékpárútba.(A szakasz EVD köteles.)
b. Hajós – Miske szakaszhatárok
b.1. Hajós:
Hajós belterület Kossuth utca-Rákóczi utca csomópontjától önálló kerékpárút tervezése a már meglévő kerékpárútról csatlakoztatva az 5312. jelű úttal párhuzamosan Miske belterület határáig.
b.2. Miske:
Hajós felől Miske belterület határ
Útvonala:
Önálló kerékpárút Hajós, Kossuth utca belterületi szakaszán, majd ehhez kapcsolódóan külterületi szakaszon Miske település határig az 5312. jelű úttal párhuzamosan.
Miske belterületén nem tervezendő önálló kerékpárút, de vizsgálandó a forgalomtechnikai beavatkozás, a kerékpáros útvonal kitáblázása:
Hajós felől Miske belterületi szakaszán a Hajósi utca – Gyalog út – Fő út szakaszon Miske belterület határáig (Drágszél irányába). cca 1900 m.
Tervezendő önálló kerékpárút becsült hossza: 7200 m

c. Homokmégy – Halom szakaszhatárok
Önálló kerékpárút tervezése.
c1.: Homokmégy:
A Homokmégy-ipari parkhoz vezető bekötő út csatlakozásától az 5311 j. út (GPS: 46.477111, 19.050370, 8+270 km)
c.2: Halomi elágazás:
Végpont tervezését érinti a Kiskőrös – Kalocsa közötti 5301 j. út melletti tervezendő kerékpárút.
Útvonala:
A Homokmégy-ipari parkhoz vezető bekötő út csatlakozásától az 5311 j. útról (GPS: 46.477111, 19.050370, 8+270 km) a Halomi elágazásig, az 5311-es úttal párhuzamosan.
Tervezés során biztosítani kell az 5301 j. út mellett tervezendő kerékpárút és a jelen projekt keretében tervezendő 5311 j. út mellett kialakítandó kerékpárút hálózati zárást biztosító kapcsolatát.
Tervezendő önálló kerékpárút becsült hossza: 3600 m

Határidő:
Jogerős építési engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli terv leszállítása: szerződéskötéstől számított 120 nap.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42401575
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Civil Expert Mérnökiroda Kft
Nemzeti azonosítószám: 25584345242
Postai cím: Stefánia Út 9. Fszt 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: civilexpert.iroda@gmail.com
Telefon: +36 303350256
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1.1. A Szerződés IV. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 170 naptári nap.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint: A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
Vállalkozó a 2022. november 9. napján kelt akadályközlő levelében 50 nappal indítványozta a teljesítési határidő további meghosszabbítását az alábbi indokok alapján:

Karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42401575 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42401575 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás VI.2.2) A módosítás okai:
1. Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. kezdeményezésére 2022. szeptember 29-én egyeztetésre került sor a Kalocsa-Öregcsertő kerékpárútszakasz tervezőivel, az érintett önkormányzatok és hatóságok bevonásával. Az egyeztetésen elhangzottak kihatottak a szerződés tárgyát képező kerékpárútszakasz nyomvonalának véglegesítésére.
A Kalocsa-Öregcsertő kerékpárút szakasz tervezőitől – mivel az a tervezési folyamat későbbi ütemezés szerint zajlik – a végleges adatszolgáltatás 2022. október 14-én került megküldésre, melyet szintén össze kellett hangolni a szerződés tárgyát képező kerékpárútszakasz nyomvonalával.
2. 2022. augusztus 24-én a Megrendelővel tartott egyeztetésen rögzítésre került – forgalombiztonsági szempontok, valamint a Magyar Közút Nzrt. munkatársaival folytatott egyeztetések figyelembevételével – egy új kerékpáros híd tervezése és engedélyeztetése a Hajós-Miske közötti szakasz 5+536,43 km szelvényben. Ehhez további geotechnikai és statikai kiegészítések és vizsgálatok is szükségessé váltak.
Annak ellenére, hogy a tervező kellő körültekintéssel járt el, a tervezési feladat ellátása során másik kerékpárútszakasz tervezési ütemezéséhez is kellett igazodni, illetve új kerékpáros híd tervezése vált szükségessé, mely nem volt előre látható, és ez ügyben felelősség nem terheli sem a Megrendelőt, sem a Vállalkozót.
Vállalkozó a 2022. november 9. napján kelt levelében összesen 50 nappal kérte a teljesítési határidő meghosszabbítását fenti indokokra hivatkozva, melyek Megrendelőn és Vállalkozón kívülálló oknak, valamint előre nem látható tervezői feladatnak minősülnek. A teljesítési határidő meghosszabbítása a Szerződés IV.3. pontjának módosításával rögzíthető, a Megrendelő Támogatói okiratában szereplő megvalósítási határidő figyelembevételével.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
Tekintettel arra, hogy a szerződésben foglalt feladatok nem módosulnak, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését:
A szerződés ellenértéke nem módosul.

VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben