Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25868/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Alsóberecki Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 3985 Alsóberecki, Kossuth Lajos u. 23
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: V.T. Gépész Team Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsóberecki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15349459105
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 29
Város: Alsóberecki
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3985
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emriné Bajnok Zita
Telefon: +36 47322224
E-mail: alsobereckihivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://alsoberecki.eoldal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://alsoberecki.eoldal.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szálláshely és főzőkonyha kialakítása -Alsóberecki
Hivatkozási szám: EKR000479482022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szálláshely és főzőkonyha kialakítása -Alsóberecki
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3985 Alsóberecki, Kossuth Lajos u. 23
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Alsóberecki, Hrsz. 160/2 ingatlanon álló általános iskola épületében az alábbi felújítási és átalakítási munkálatok elvégzése:
• Földszinti üzemi konyhablokk felújítása
• Emeleti helyiségek átalakításával és rendeltetésének módosításával apartmanház kialakítása 8 db szálláshely egységgel
Az épület paraméterei
Szintszám: földszint + emelet
Ø Mértékadó szintmagasság: +- 0,00 m / Meglévő földszinti padlóvonal /
Ø Bruttó alapterület: 1186,58 m2
Ø Hasznos alapterület: Földszint: 1039,79 m2+ Emelet 1058,86 m2 =
= összesen 2098,65 m2
Ø Ingatlan alapterülete: 4531 m2
Ø Ingatlan beépítettsége: 26 %
Ø Beépítési mód: szabadon álló
Tervezett állapot:
Felújítással érintett földszinti alapterület: 192,99 m2
Felújítással érintett emeleti alapterület: 522,79 m2
A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10455 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Szálláshely és főzőkonyha kialakítása -Alsóberecki
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V.T. Gépész Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29230127205
Postai cím: Rádvany Utca 5/2 Rádvany utca 5/2
Város: Cigánd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3973
Ország: Magyarország
E-mail: vtgepeszteamkft@gmail.com
Telefon: +36 205745950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149263998
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3985 Alsóberecki, Kossuth Lajos u. 23
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Alsóberecki, Hrsz. 160/2 ingatlanon álló általános iskola épületében az alábbi felújítási és átalakítási munkálatok elvégzése:
• Földszinti üzemi konyhablokk felújítása
• Emeleti helyiségek átalakításával és rendeltetésének módosításával apartmanház kialakítása 8 db szálláshely egységgel
Az épület paraméterei
Szintszám: földszint + emelet
Ø Mértékadó szintmagasság: +- 0,00 m / Meglévő földszinti padlóvonal /
Ø Bruttó alapterület: 1186,58 m2
Ø Hasznos alapterület: Földszint: 1039,79 m2+ Emelet 1058,86 m2 =
= összesen 2098,65 m2
Ø Ingatlan alapterülete: 4531 m2
Ø Ingatlan beépítettsége: 26 %
Ø Beépítési mód: szabadon álló
Tervezett állapot:
Felújítással érintett földszinti alapterület: 192,99 m2
Felújítással érintett emeleti alapterület: 522,79 m2
A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149263998
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V.T. Gépész Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29230127205
Postai cím: Rádvany Utca 5/2 Rádvany utca 5/2
Város: Cigánd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3973
Ország: Magyarország
E-mail: vtgepeszteamkft@gmail.com
Telefon: +36 205745950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A felek között létrejött szerződést megelőző közbeszerzési eljárást és annak részeként a kivitelezési munkákat Megrendelő a hatályos jogszabályokra és különösen a Kbt., valamint az építési beruházások szabályait meghatározó jogszabályi előírásokra figyelemmel, a tőle elvárható gondossággal és alapossággal készítette elő. A kivitelezési munkálatok megtervezése során a tervező a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el, a kivitelezés megvalósításához beszerzendő engedélyekről teljes körűen tájékozódott.
A Megrendelőnek a kivitelezés lehető legnagyobb gondossággal történő előkészítése ellenére is azonban csak a jelen szerződésmódosítást megelőzően vált ismertté az a körülmény a közműszolgáltató tájékoztatása alapján, hogy mivel a kivitelezés eredményeként létrehozandó szálláshely és főzőkonyha a Megrendelő, mint önkormányzat üzemeltetésében lévő óvodával egy épületben található, a kivitelezés megvalósításához szükséges gáztervet nem csak a vállalkozási szerződés tárgyát képező szálláshely és főzőkonyha, hanem az épület egésze, azaz az óvoda épület vonatkozásában is el kell készíttetni, mivel a közműszolgáltató a szálláshely és főzőkonyha gázvezetékének építési engedélyét csak ezután hagyja jóvá, az épületet egyben vizsgálja.
A fentiek alapján a Megrendelőnek a gáztervet el kell készíttetnie a hiányzó óvoda épületi szakaszra is, majd az engedélyezési eljárást újra elindítani. Mindez – az ügyintézési határidőkre is figyelemmel - előreláthatólag 60 napot vesz igénybe. E körülményt a Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóban is rögzítette.
A Vállalkozó építési naplóban kelt bejegyzésével arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy az épület gáz és fűtési rendszere működésének hiányában a kivitelezési munkálatokat folytatni neki fel nem róhatóan nem tudja, mivel az épület fűtését, illetve a gáz és fűtési rendszerek próbaüzemét és beszabályozását elvégezni nem lehet. Mindez nemcsak az adott munkafázist, azaz a gáz és fűtési rendszerek kivitelezését késlelteti, hanem a novemberi hideg idő okán a beltéri munkákhoz kötődő száradási időket is jelentősen meghosszabbítja. Az épület fűtését a jelenlegi novemberi hideg időjárásban ugyanis a Vállalkozó nem tudja hordozható fűtőberendezéssel tartósan minimum 20 oC-on tartani, a nem megfelelő hőmérséklet miatt pedig a festési és a PVC ragasztási munkálatok nem elvégezhetőek.
A fentiek alapján szükséges a kivitelezési határidő meghosszabbítása 2 hónappal. Tekintettel arra, hogy a fentiek okán a munkavégzés a Vállalkozó részéről a gáztervek elkészítéséig nem lehetséges, a kivitelezési munkák felfüggesztésre kerülnek, így a tényleges kivitelezési időtartam változatlanul a vállalkozási szerződésben rögzített 7 hónapos időtartam.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelőnek a kivitelezés lehető legnagyobb gondossággal történő előkészítése ellenére is csak a szerz.módosítást megelőzően vált ismertté az a körülmény a közműszolgáltató tájékoztatása alapján, hogy a kivitelezés eredményeként létrehozandó szállásh. és főzők. vonatkozásában az egy épületben található óvodára is szükséges gáztervet készítteteni és engedélyeztetni.Mindez–az ügyintézési határidő miatt is-előreláthatólag 60 nap.Vállalkozó az épület gáz és fűtési rendszere működésének hiányában a kivitelezési munkálatokat folytatni neki fel nem róhatóan nem tudja.Ez nemcsak az adott munkafázist:a gáz és fűtési rendszerek kivitelezését késlelteti, hanem a hideg idő okán a beltéri munkákhoz kötődő száradási időket is meghosszabbítja.Szükséges a kivitelezési határidő meghosszabbítása 2 hónappal.Mivel munkavégzés a Vállalkozó részrészéről a gáztervek elkészítéséig nem lehetséges, a kivitelezési munkák felfüggesztésre kerülnek.A tényleges kivitelezési időtartam változatlanul 7 hónap.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 149263998 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 149263998 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben