Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25949/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tószeg Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 5091, Tószeg, Hősök tere 4. Hrsz.: 25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HOUSE-TECNIC Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tószeg Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732750216
Postai cím: Rákóczi Út 37.
Város: Tószeg
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyuricza Miklós
Telefon: +36 56586071
E-mail: toszeg.ph@t-online.hu
Fax: +36 56586073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://toszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tószegi konyha fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000761952022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tószegi konyha fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31681410-0
További tárgyak: 45000000-7
45262690-4
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5091, Tószeg, Hősök tere 4. Hrsz.: 25.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 5091 Tószeg, Hősök tere 4. számon található konyha felújítása vállalkozási szerződés keretében.
Korszerűsítési feladatok:
- belső padló burkolatok felújítása
- belső falburkolat cseréje
- belső ajtók cseréje
- homlokzatok hőszigetelése
- padlásfödém hőszigetelése
- kőműves javítások
- tető héjazatának cseréje
- bádogos szerkezetek felújítása
- gépészeti korszerűsítés
- elektromos hálózat felújítása
- konyhai gépek cseréje (nem része jelen közbeszerzésnek)
ÉPÜLET HELYISÉGLISTÁJA átalakítás után:
1. Előtér cs. m. greslap 4,29 m2( felújítandó)
2. Raktár cs. m. greslap 1,57 m2 ( felújítandó)
3. Zöldség raktár cs. m. greslap 3,68 m2 ( felújítandó)
4. Iroda cs. m. greslap 4,38 m2
5. Közlekedő cs. m. greslap 9,88 m2
6. Edény tároló cs. m. greslap 2,40 m2 ( felújítandó)
7. Szárazáru raktár cs. m.greslap 11,29 m2 ( felújítandó)
8. Wc előtér cs. m. greslap 1,71 m2( felújítandó)
9. Wc cs. m. greslap 0,84 m2 ( felújítandó)
10. Öltöző cs. m. greslap 6,67 m2
11. Hús előkészítő cs. m. greslap 12,80 m2 ( felújítandó)
12. Zöldség előkészítő cs. m. greslap 9,26 m2 ( felújítandó)
13. Konyha cs. m. greslap 48,93 m2 ( felújítandó)
14. Mosogató cs. m. greslap 5,82 m2 ( felújítandó)
-
Összesen: 123,52 m2
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14530 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tószegi konyha fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HOUSE-TECNIC Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23399174213
Postai cím: Jókai út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
E-mail: house.tecnickft@gmail.com
Telefon: +36 302493166
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78961389
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31681410-0
További tárgyak: 45000000-7
45262690-4
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5091, Tószeg, Hősök tere 4. Hrsz.: 25.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 5091 Tószeg, Hősök tere 4. számon található konyha felújítása vállalkozási szerződés keretében.
Korszerűsítési feladatok:
- belső padló burkolatok felújítása
- belső falburkolat cseréje
- belső ajtók cseréje
- homlokzatok hőszigetelése
- padlásfödém hőszigetelése
- kőműves javítások
- tető héjazatának cseréje
- bádogos szerkezetek felújítása
- gépészeti korszerűsítés
- elektromos hálózat felújítása
- konyhai gépek cseréje (nem része jelen közbeszerzésnek)
ÉPÜLET HELYISÉGLISTÁJA átalakítás után:
1. Előtér cs. m. greslap 4,29 m2( felújítandó)
2. Raktár cs. m. greslap 1,57 m2 ( felújítandó)
3. Zöldség raktár cs. m. greslap 3,68 m2 ( felújítandó)
4. Iroda cs. m. greslap 4,38 m2
5. Közlekedő cs. m. greslap 9,88 m2
6. Edény tároló cs. m. greslap 2,40 m2 ( felújítandó)
7. Szárazáru raktár cs. m.greslap 11,29 m2 ( felújítandó)
8. Wc előtér cs. m. greslap 1,71 m2( felújítandó)
9. Wc cs. m. greslap 0,84 m2 ( felújítandó)
10. Öltöző cs. m. greslap 6,67 m2
11. Hús előkészítő cs. m. greslap 12,80 m2 ( felújítandó)
12. Zöldség előkészítő cs. m. greslap 9,26 m2 ( felújítandó)
13. Konyha cs. m. greslap 48,93 m2 ( felújítandó)
14. Mosogató cs. m. greslap 5,82 m2 ( felújítandó)
-
Összesen: 123,52 m2
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97144970
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HOUSE-TECNIC Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23399174213
Postai cím: Jókai út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
E-mail: house.tecnickft@gmail.com
Telefon: +36 302493166
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:
- az eredeti szerződő féltől ( House Tecnic Kft. ) további építési munkák beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben és az elvégzendő további építési munkák az eredeti szerződő fél személyének változásával részben nem lenne megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, hiszen azok szorosan kapcsolódnak az eredeti szerződés műszaki tartalmához, attól nem választhatók el, másik vállalkozó bevonása pedig nem képzelhető el a létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt
- és az ajánlatkérő számára más vállalkozó bevonása jelentős hátránnyal, többlet határidővel, továbbá a költségek megsokszorozódásával járna.
- Az ellenérték növekedése - azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
• A kivitelezési munkavégzés során, a feltárások elvégzésekor derült fény arra, hogy a konyha meglévő ivóvíz hálózata és az óvoda ivóvíz hálózata elhasználódott, közös vezetéken van megtáplálva. A konyhai leválasztás az óvoda üzemszünete és leválasztása nélkül nem oldható meg, kizárás nem biztosítható, mely az építési munkák elvégzésére veszélyt jelent. . A földben és a padozatban vezetett rossz állapotú vízvezeték kiváltását szükséges elvégezni oly módon, hogy a konyha tervezett új PE vízvezetékéről ellátható, melyről az óvoda részére új alapvezeték építésével mind a kivitelezési munka, mind pedig az óvoda működtetése biztosítható. A módosítást az eredeti szerződés, illetve a kiviteli tervek nem tartalmazták, a munkákhoz új kiviteli tervet nem kell készíteni, azok építési engedély nélkül végezhető kivitelezési munkák.
A tető héjazat bontása során vált ismertté, hogy a szarufa szerkezete korhadt, illetve az oromfal állaga nem stabil. Szükségessé vált a tető kialakításának változtatása, illetve a szarufák cseréje, valamint a bontási további használaton kívüli kémény visszabontási és kapcsolódó takarítási és hulladék elszállítási munkák is. A meglévő csempe burkolat és a vakolat bontása során észleltük, hogy a kerámia burkolat a meglévő téglán pogácsa szerűen van felragasztva, a csempés falon vakolat nem található
Az oldalfal vakolaton a meglévő festék eltávolítása csak a vakolat eltávolításával együtt oldható meg. Új vakolat készítése, illetve gipszkarton álmennyezet építése szükséges. A módosítást az eredeti szerződés, illetve a kiviteli tervek nem tartalmazták, a munkákhoz új kiviteli tervet nem kell készíteni, azok építési engedély nélkül végezhető kivitelezési munkák.
A padlóburkolat eltávolítása során észleltük, hogy a meglévő burkolat szigeteletlen, misungba rakott aljzatot tartalmaz, melyre az új tervezett burkolat szakszerűen nem helyezhető el. Szükségessé vált a meglévő aljzat bontása és új aljzatbeton, valamint kapcsolódó szigetelési munkák kialakitása.
A meglévő nyílászárók bontásakor észleltük, hogy a beltéri ajtók fölött nincs áthidaló, melyek elhelyezése szükséges.
A folyosóról nyíló tároló helyiség falazat bontásakor észleltük, hogy a falazat szerkezete nem állékony, könnyű szerkezetű gipszkarton fal beépítése szükséges.
Az óvoda élelmiszer-biztonsági ellenőrzése, valamint a helyszín vizsgálata során megállapítottuk, hogy az óvodai épületrészben lévő, az óvodai élelmezést biztosító helyiségekben az ajtók korhadtak, zárásuk nem megfelelő
Az óvodai helyiségek felújítása nem képezte a beruházás tárgyát, szükséges munkák sem tervben, sem pedig költségvetésben nem szerepeltek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munkavégzés során, a feltárások elvégzésekor derült fény arra, hogy
- a konyha meglévő ivóvíz hálózata és az óvoda ivóvíz hálózata elhasználódott,
- a szarufa szerkezete korhadt, illetve az oromfal állaga nem stabil,
- a kerámia burkolat a meglévő téglán pogácsa szerűen van felragasztva, a csempés falon vakolat nem található
- a meglévő burkolat szigeteletlen, misungba rakott aljzatot tartalmaz, melyre az új tervezett burkolat szakszerűen nem helyezhető el.
- hogy a beltéri ajtók fölött nincs áthidaló, melyek elhelyezése szükséges,
- a falazat szerkezete nem állékony, könnyű szerkezetű gipszkarton fal beépítése szükséges.
- az óvodai épületrészben lévő, az óvodai élelmezést biztosító helyiségekben az ajtók korhadtak,, higiéniai feltételeket nem elégítik ki, a födém hőszigetelése hiányos, vízvezeték és szerelvények elhasználódtak, Az óvoda és a
konyha azonos helyrajzi számú és egy épületben található,
A kivitelezés a hiányosságok pótlásával valósítható meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 78961389 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 97144970 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben