Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9228/2022
CPV Kód: 60172000-4
Ajánlatkérő: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Magyarország területe, egyedi megrendelőben rögzített helyszínek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46866132
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posteiner Judit
Telefon: +36 305791670
E-mail: judit.posteiner@erifa.hu
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujnemzedek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujnemzedek.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Belföldi csoportos személyszállítás”
Hivatkozási szám: EKR001097762020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60172000-4
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Belföldi csoportos személyszállítás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60172000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország területe, egyedi megrendelőben rögzített helyszínek szerint.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által kezelt európai uniós EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című kiemelt projekt szakmai megvalósításához kapcsolt Belföldi Csoportos Személyszállítás biztosítása az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. részére.
Nyertes ajánlattevő feladata a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt (szerződés aláírásától 12-hónapig) az ajánlatkérőnél eseti jelleggel felmerülő belföldi csoportos személyszállítási igények kielégítése az ajánlatok bontásakor érvényes fedezet összegéig az alábbi, szállítandó személyek száma szerinti buszkategóriák valamelyikével, utanként átlagosan 250 km-rel számolva:
1. kategória: 1-8 ülőhellyel rendelkező mini busz (sofőr nélkül számítva)
2. kategória: 25-49 ülőhellyel rendelkező nagy busz (sofőr nélkül számítva)
Tervezett mennyiség kategóriánként:
1. kategória: alapmennyiség: 7750 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 31 alkalmat tervez, átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 248 fő).
Opciós mennyiség: 2250 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 9 alkalmat tervez átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 72 fő).
2. kategória: alapmennyiség: 12.500 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 50 alkalmat tervez átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 2450fő).
Opciós mennyiség: 3500 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 14 alkalmat tervez átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 686fő).
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő mindkét kategória esetén kizárólag az alapmennyiségre(km) eső vállalkozói díj lehívására vállal kötelezettséget. Az alapmennyiségre vonatkozó vállalkozói díj az alapmennyiségként megadott kilométer és kilométer díj szorzatának és a megrendelt alkalom és napi díj szorzatának összege.
A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi megrendelőkben kerülnek rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) ennek megfelelően kell rendelkezésre állást biztosítania.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott időtartamon belül.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által megajánlott időtartam alatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségek,
- autópálya díj, biztosítási, kiállási/napi díj költségeket, hibaelhárítási költségeket és kockázatot,sofő(ök) bér- és járulékköltségét.
Az elszámolás alapját a ténylegesen teljesített kilométer és az adott napi díj összege képezi.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05008 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Belföldi csoportos személyszállítás”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65584040
Postai cím: Ringató Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: info@levissimo.hu
Telefon: +36 209233784
Internetcím(ek): (URL) www.levissimo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19734000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60172000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60172000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország területe, egyedi megrendelőben rögzített helyszínek szerint.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által kezelt európai uniós EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című kiemelt projekt szakmai megvalósításához kapcsolt Belföldi Csoportos Személyszállítás biztosítása az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. részére.
Nyertes ajánlattevő feladata a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt (szerződés aláírásától 12-hónapig) az ajánlatkérőnél eseti jelleggel felmerülő belföldi csoportos személyszállítási igények kielégítése az ajánlatok bontásakor érvényes fedezet összegéig az alábbi, szállítandó személyek száma szerinti buszkategóriák valamelyikével, utanként átlagosan 250 km-rel számolva:
1. kategória: 1-8 ülőhellyel rendelkező mini busz (sofőr nélkül számítva)
2. kategória: 25-49 ülőhellyel rendelkező nagy busz (sofőr nélkül számítva)
Tervezett mennyiség kategóriánként:
1. kategória: alapmennyiség: 7750 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 31 alkalmat tervez, átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 248 fő).
Opciós mennyiség: 2250 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 9 alkalmat tervez átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 72 fő).
2. kategória: alapmennyiség: 12.500 km
Ajánlatkérő az alapmennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 50 alkalmat tervez átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 2450fő).
Opciós mennyiség: 3500 km
Ajánlatkérő az opciós mennyiség tekintetében tájékoztató mennyiségként 14 alkalmat tervez átlagosan 250 km/alkalommal számolva(tervezett 686fő).
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő mindkét kategória esetén kizárólag az alapmennyiségre(km) eső vállalkozói díj lehívására vállal kötelezettséget. Az alapmennyiségre vonatkozó vállalkozói díj az alapmennyiségként megadott kilométer és kilométer díj szorzatának és a megrendelt alkalom és napi díj szorzatának összege.
A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi megrendelőkben kerülnek rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) ennek megfelelően kell rendelkezésre állást biztosítania.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott időtartamon belül.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által megajánlott időtartam alatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségek,
- autópálya díj, biztosítási, kiállási/napi díj költségeket, hibaelhárítási költségeket és kockázatot,sofő(ök) bér- és járulékköltségét.
Az elszámolás alapját a ténylegesen teljesített kilométer és az adott napi díj összege képezi.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19734000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Levissimo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65584040
Postai cím: Ringató Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: info@levissimo.hu
Telefon: +36 209233784
Internetcím(ek): (URL) www.levissimo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A hatályos szerződés V. A szerződés hatálya cím 5.1. pontjának első bekezését a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
"Szerződő felek a jelen szerződést az aláírástól számított, 3.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legfelejebb 2022. szepte,ber 18. napig tartó hatáorzott időtartamra kötik. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláíárának napja."
Felek közös megegyezéssel a Szerződés 5.1. pontjának második bekezdését módosítják, és az alábbi bekezdés lép a helyébe:
"Felek rögzítik, hogy a Projekt fizikai zárásának időpontja 2022.12.31. A szerződés időtartama nem nyúlhat túl a projekt fizikai zárásának napján."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek a szerződést a 3.1. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legfelejebb 12 hónap hatáozott időtartamra kötötték, melynek értelmében a szerződés 2022. március 18. napjáig marad hatályban. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg ezen időpontig nem merül ki, tehát pénzügyi feezet rendelkezésre áll. Felek jelen szerződésmódosításban megállapodnak, hogy közös megegyezéssel, tekintettel a Szerződés 5.1. pontjának utolsó bekezdésében foglaltakra 6 hónappal 2022. szeptember 18. napjéig meghosszabbítják a keretszerződés hatályát. A rendelkezésre álló keretösszegből 2022. március 18. napjáig 2.136.887,- Ft + ÁFA összeg került kifizetésre Vállalkozó részére.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19734000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19734000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás jogszabályi alapja:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján jogszerű, mivel az 1.1. pontban jelzett közbeszerzési eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzítésre került a vállalkozói keretszerződés tervezetének 5.1. pontja a jvöőbeli szerződésmódosítás lehetősége és annak körülményei. A hivatkozott rendelkezés továbbá pontosan rögzíti az időbeli hatály módosításának pontos feltételét és lehetséges időtartamát is. A módosítás a fentieken túl nem érinti a szerződés általános jellegét, azaz a szerződés tárgya, valamint felek jogai és kötelezettségei ugyanazok maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben