Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9509/2022
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Teljesítés helye: 1007 Margitsziget, hrsz: 23800/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 25352050242
Postai cím: Olof Palme Sétány 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Györgyi
Telefon: +36 305455541
E-mail: gy.kovacs@mujegpalya.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mujegpalya.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum épület-felújítása
Hivatkozási szám: EKR001261592021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum épület-felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1007 Margitsziget, hrsz: 23800/8
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör épület-felújítása
1. Lelátó épület előtér műgyanta burkolat felújítás (212 m2)
2. Lelátó épület futófolyosó felújítása (207 m2 PVC burkolat, 59 db nyílászáró)
3. Lelátó épület torony felújítása (21 db nyílászáró)
4. Lelátó épület judo terem sportpadló cseréje (158 m2 PVC burkolat,
5. Lelátó épület fűtési rendszer cseréje (103 db fűtőtest, 1215 m csővezeték)
6. Lelátó felújítása (1515 m2 ipari padlóburkolat, 30,55 m2 műkőburkolat, 756 fm ülőpad)
Opcionális tétel:
7. Iroda épület felújítása (437 m2 festés, 27,5 m2 mázolás, 75 m2 lapburkolat)
8. Külső belső hangosítási rendszer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25083 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum épület-felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10659461243
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mozaikepito.eu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 128587352
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1007 Margitsziget, hrsz: 23800/8
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör épület-felújítása (pontos mennyiségeket az M1. melléklet tartalmazza)
1. Lelátó épület előtér műgyanta burkolat felújítás
2. Lelátó épület futófolyosó felújítása
3. Lelátó épület torony felújítása
4. Lelátó épület judo terem sportpadló cseréje
5. Lelátó épület fűtési rendszer cseréje
6. Lelátó felújítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 103862259
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10659461243
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mozaikepito.eu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Az Alapszerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a természetben a 1007 Budapest, Margitszigeten fekvő Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör épületeinek sportcélú közfeladat-ellátásra irányuló átalakítása, felújítása és az ehhez kapcsolódó kiegészítő munkák (a továbbiakban: „Munka”) elvégzését, az Ajánlattételi felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Munka és a Munkaterület részletes leírását és a mennyiségeket a Szerződés 1. melléklete, az 1. sz. szerződésmódosítás M1. sz. melléklete, az Ajánlattételi felhívás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. Az Alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a tételes költségvetésben feltüntetett mennyiségű szerinti munkákat:
nettó 103 862 259 Ft + ÁFA, azaz nettó százhárommillió-nyolcszázhatvankettőezer-kettőszázötvenkilenc forint plusz Általános Forgalmi Adó.
3. Az Alapszerződés 5.4. pont 2-5. bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
Vállalkozó az építési munkaterület átadásától számított 15 (tizenöt) napon belül előleg kifizetését igényelheti, amelynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az alaptételekre vonatkozó (az opciós tételek nélkül számított) nettó ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összeg. Az előleg összege a vállalkozói díjba beleszámít. Vállalkozó az igényelt előleggel legkésőbb a végszámlában köteles elszámolni.
A Vállalkozó a vállalkozói díjról a Megrendelő által igazolt tételes kimutatás alapján elszámolt 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
Irányadó a Kbt. 27/A. § rendelkezése.
Fizetési ütemezés:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti számláit a Megrendelő részére az adott ütemben tételesen kimutatott teljesítésének megfelelő nettó összeggel nyújthatja be a kötelezettségteljesítés dokumentált megvalósulásának alábbi mértékeinél:
• az 1. részszámla: 32 145 684 Ft+áfa,
• a 2. részszámla: 19 287 410 Ft+áfa,
• a 3. részszámla: 19 287 410 Ft+áfa,
• majd a végszámla valamennyi kivitelezési feladat elkészülése után, 100%-os megvalósult értéknél a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően: 33 141 755 Ft+áfa.
4. Az Alapszerződés 17.11 pontja az alábbi ponttal bővül:
7. számú melléklet: Az 1. sz. szerződésmódosítása M1. sz. melléklete
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A) Felek a tételes elszámolású alapszerződés (ASZ) 3. sz. mellékletét képező tételes költségvetésben szereplő mennyiségektől való eltérések alapján és az ASZ 5.2.1 pont 4. bekezdésében meghatározottaknak megfelelően elkészítették a végleges műszaki tartalmat, amelyet az M1. sz. melléklet tartalmaz. Szerződő Felek rögzítik, hogy a végleges műszaki tartalom szűkebb (kevesebb), mint az ASZ 3. sz. mellékletét képező tételes költségvetés.
B) Vállalkozó az ASZ 5.2.1 pont 1. bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az A) pont szerinti végleges műszaki tartalom szerint elvégzett munka ellenértékére jogosult. Az A) pont szerinti műszaki tartalom változás következtében a vállalkozói díj összege csökken.
C) A vállalkozói díj B) pont szerinti változása miatt, valamint a már kifizetett előleg- és részszámlák alapján az ASZ 5.4 pontban meghatározott fizetési ütemezés módosítása, illetve egyértelműsítése vált szükségessé. Felek rögzítik, hogy a 4. és az 5. részszámlákat elhagyják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 128587352 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 103862259 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Jelen szerződésmódosítás az ellenszolgáltatás változásának tekintetében összhangban van a Kbt. 141. §-ával, annak (2)-(3) bekezdéseivel az alábbiak szerint:
- a tárgyi szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át (az ellenérték csökken), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítás jogcíme az ellenszolgáltatás változásának tekintetében: Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont.
2. Jelen szerződésmódosítás a műszaki tartalom és a fizetési ütemezés változásának tekintetében összhangban van a Kbt. 141. §-ával, annak (6) bekezdéseivel az alábbiak szerint. A szerződésmódosítás nem lényeges, mert
a) az Alapszerződés tételes elszámolású jellege a szerződésmódosítás után sem változik,
b) a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
c) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;
d) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.
3. Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben