Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9563/2022
CPV Kód: 45232300-5
Ajánlatkérő: AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Dunaújváros
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23843862244
Postai cím: Róbert Károly Körút 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holakovszki István
Telefon: +36 12020891
E-mail: net.kozbeszerzes@mvm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Optikai hálózat létesítése - GINOP-343 2. lehívás
Hivatkozási szám: EKR000053592022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232300-5
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: DDU - 2. Csoport - 11. Alcsoport
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Dunaújváros
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Optikai hálózat kivitelezése Dunántúl (DDU)- 2. Csoport - 11. Alcsoport
GINOP-3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében, a műszaki leírás részét képező és az NMHH vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján az alábbi településeken összesen 2150 méter tervezett nyomvonalon, a műszaki leírásokban részletezett helyszíneken és mennyiségekben:
- Dunaújváros-1 2000 méter tervezett nyomvonal hossz,
- Dunaújváros-2 150 méter tervezett nyomvonal hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19181 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: DDU - 2. Csoport - 11. Alcsoport
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 11895178202
Postai cím: Diósi Út 51
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: pantav@pantav.hu
Telefon: +36 72516666
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28317252
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232300-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232300-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Dunaújváros
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Optikai hálózat kivitelezése Dunántúl (DDU)- 2. Csoport - 11. Alcsoport - GINOP 3.4.3.-
VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében, a műszaki leírás részét képező és az NMHH vonatkozó jogszabályi előírásainak
megfelelő kiviteli tervek alapján az alábbi településeken összesen 2150 méter tervezett nyomvonalon, a műszaki leírásokban
részletezett helyszíneken és mennyiségekben
- Dunaújváros-1 2000 méter tervezett nyomvo nal hossz,
- Dunaújváros-2 150 méter tervezett nyomvonal hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38517252
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PanTáv Távközlési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 11895178202
Postai cím: Diósi Út 51
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: pantav@pantav.hu
Telefon: +36 72516666
Internetcím(ek): (URL) www.pantav.hu
Fax: +36 72243000
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4.1. pont
Eredeti rendelkezés:
Megrendelő az 1. sz. mellékletben foglalt építési feladatok elvégzéséért nettó 28.317.252,- Ft, azaz huszonnyolcmillióháromszáztizenhétezer-kettőszázötvenkettő Ft Vállalkozói díjat fizet meg Vállalkozó részére, amely egyösszegű átalánydíjként kerül meghatározásra. A Szerződés tárgya szerinti tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) b) pontja alá tartozik, az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
A Vállalkozói díj részletes bontásban a 6. sz. mellékletben.
Módosított rendelkezés:
Megrendelő az 1. sz. mellékletben foglalt építési feladatok elvégzéséért nettó 38.517.252,- Ft, azaz harmincnyolcmillió-ötszáztizenhétezer-kettőszázötvenkettő Ft Vállalkozói díjat fizet meg Vállalkozó részére, amely egyösszegű átalánydíjként kerül meghatározásra. A Szerződés tárgya szerinti tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) b) pontja alá tartozik, az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Egyedi Szerződés 4.4. pontja szerinti tartalékkeret összegét a jelen 2. számú szerződésmódosítás keretében nem módosítják, azaz a tartalékkeret összege nem növekszik.
A Vállalkozói díj részletes bontásban a 6. sz. mellékletben.
4.9. pont
Eredeti rendelkezés:
A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) címére kell küldeni. A számlához a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (Megrendelő SAP rendelésszámát, a projekt azonosító számát). A számlán feltüntetendő egyéb adatokat, valamint a számla határidőre történő kifizetésének egyéb feltételeit a KM 6.3., 6.6., 6.7. és 6.11. pontja, a számla kiállítására vonatkozó egyéb (változással nem érintett előírásait) a KM 6.5. pontja tartalmazza. A fizetési feltételekre vonatkozó egyéb előírásokat a KM 6.3., 6.9. és 6.14. pontja tartalmazza.
Módosított rendelkezés:
A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő MVM KONTÓ Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) címére kell küldeni. A számlához a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (Megrendelő SAP rendelésszámát, a projekt azonosító számát). A számlán feltüntetendő egyéb adatokat, valamint a számla határidőre történő kifizetésének egyéb feltételeit a KM 6.3., 6.6., 6.7. és 6.11. pontja, a számla kiállítására vonatkozó egyéb (változással nem érintett előírásait) a KM 6.5. pontja tartalmazza. A fizetési feltételekre vonatkozó egyéb előírásokat a KM 6.3., 6.9. és 6.14. pontja tartalmazza.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2021. szeptember 8. napján a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal által a kivitelezéshez kiadott bontási engedély (továbbiakban „Bontási engedély”) tartalma jelentősen eltér a Dunaújvárosi Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által 2018. december 13. napján a kiviteli tervhez kiadott útkezelői nyilatkozatban (továbbiakban „Útkezelői nyilatkozat”) foglaltaktól.
A Bontási engedélyben megnevezett helyrajzi számú területekre előírt burkolatbontási tilalmak kizárták a kiviteli terv szerinti technológia – nyomvonalásással történő kivitelezés – alkalmazását. A kivitelezés sikeres teljesítése érdekében technológiaváltásra volt szükség. A Megrendelő részéről megfogalmazott többletigény, azaz a Bontási engedélynek megfelelően alkalmazott új technológia az irányított fúrás, melynek mennyisége a Bontási engedélyben megfogalmazott előírások miatt megemelkedett és annak díja a költségek jelentős változását, emelkedését okozta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28317252 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38517252 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) pontban rögzített indokolás folytatása a szerződéses ár módosítása kapcsán:
A VI.2.2) pontban kifejtésre került körülmény olyan előre nem látható körülménynek minősül, amelyet az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjának.
A Műszaki Ellenőri Nyilatkozat alapján a szerződés általános jellege – optikai hálózat építés – nem változik meg a jelen szerződésmódosítás következtében. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontjának.
Az új technológia igénybevétele nem járt a szilárd burkolat felbontásának helyreállításával, ezért a kivitelezés időigénye nem növekedett, így a szerződésben foglalt teljesítési határidő változatlan maradt.
A jelen 2. szerződésmódosítás kizárólag a szerződéses árat érinti. Az új technológia igénybevétele nettó 10.200.000,- Ft költséget jelent az Egyedi Szerződés szerinti eredeti vállalkozói díjon, valamint a nettó 2.831.725,- Ft összegű tartalékkeretből felhasználásra kerülő 2.831.638,- Ft összegen felül. Az Egyedi Szerződés 4.1. pontja alapján az eredeti szerződéses vállalkozói díj nettó 28 317 252,- Ft. A jelen 2. számú szerződésmódosítás során az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses ár 50 %-át. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjának.
A technológiai változás műszakilag indokolt, az árváltozás pedig szükséges és arányos a műszaki változással.
A Műszaki Ellenőri Nyilatkozat alapján az alkalmazott technológiát a szerződött egységtétellista tartalmazza, díjának elszámolása a keretszerződések megkötésekor beárazott egységtétellista alapján történik.
Megrendelő adatainak változásával kapcsolatos módosítás indoka:
Megrendelő számláit az Egyedi szerződés 4.9. pontja szerint a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÜSZ Zrt.) címére kell megküldeni. 2021. április 30. napjával a NÜSZ Zrt.-ből jogutód társaságként szétválás útján létrejött, mint Kiváló Társaság az MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. (a továbbiakban: MVM KONTÓ Zrt.), és a szétválás eredményként maradt a NÜSZ Zrt., mint Szétváló Társaság. Korábban a Szétváló Társaság (NÜSZ Zrt.) címére kellett a megkötött szerződések alapján a számlákat kézbesíteni, a szétválást követően azonban a számlakezelési szolgáltatás nyújtását jogutódként átvevő Kiváló Társaság (MVM KONTÓ Zrt.) részére kell a számlákat megküldeni.
- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Fentiekre figyelemmel a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, azaz a szerződés módosítása nem minősül lényeges módosításnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben