Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9784/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835437207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tuboly Ágnes
Telefon: +36 305123416
E-mail: agnes.tuboly@kk.gov.hu
Fax: +36 22795240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaépületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000813332021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kazinczy Ferenc Tagisk. (Kincsesbánya) tornaterem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45315100-9
45332400-7
45350000-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Épület felújítással érintett hasznos alapterülete 590 nm, melyet Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény mértékének megállapítási alapjának tekint.
- A tornatermi padlóburkolat bontása, új tornatermi sportpadló 298,72 m2 készítése.
- Tornateremi épületrészben fűtési vezetékek és 15 db fűtőtest, valamint 2 db 350 l-es elektromos bojler cseréje.
- Meglévő lámpatestek bontása új világítótestek elhelyezés (24 db 200 W és 20 db 28 W LED), az épületrész villamos hálózatának a felújítása.
- A vizesblokkok teljes felújítása: 208 m2 padló burkolat és 199 m2 falburkolatok cseréje, új 4 db WC, 2 db zuhany és 8 db mosdó és szerelvényeinek kialakítása a teljes víz és szennyvízhálózat átépítésével.
- Az átalakítással és felújítással érintett épületrész festése 929 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25100 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kazinczy Ferenc Tagisk. (Kincsesbánya) tornaterem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11603157207
Postai cím: Zobori Út 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: premo@t-online.hu
Telefon: +36 22500628
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30463626
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45315100-9
45332400-7
45350000-5
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az Épület felújítással érintett hasznos alapterülete 590 nm, melyet Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény mértékének megállapítási alapjának tekint.
- A tornatermi padlóburkolat bontása, új tornatermi sportpadló 298,72 m2 készítése.
- Tornateremi épületrészben fűtési vezetékek és 15 db fűtőtest, valamint 2 db 350 l-es elektromos bojler cseréje.
- Meglévő lámpatestek bontása új világítótestek elhelyezés (24 db 200 W és 20 db 28 W LED), az épületrész villamos hálózatának a felújítása.
- A vizesblokkok teljes felújítása: 208 m2 padló burkolat és 199 m2 falburkolatok cseréje, új 4 db WC, 2 db zuhany és 8 db mosdó és szerelvényeinek kialakítása a teljes víz és szennyvízhálózat átépítésével.
- Az átalakítással és felújítással érintett épületrész festése 929 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33646586
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11603157207
Postai cím: Zobori Út 14
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: premo@t-online.hu
Telefon: +36 22500628
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a Szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat a felmerülő pótmunka többletköltsége miatt 3.182.960,- Ft + Áfa összeggel megnövelik.
A Szerződés 6.1) pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6.1.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért 33.646.586,- Ft + Áfa, mértékű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg.”
A Szerződés 6.3) pontjának kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
6.3.) Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése keretében 1 (egy) alkalommal biztosít lehetőséget számla benyújtására figyelemmel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. §-ára.
A vállalkozói díj egy részletben esedékes.
A Szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően állítható ki a teljes vállalkozói díjról szóló számla, amennyiben a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljeskörűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre, továbbá átadás-átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a számlához mellékelni kell (100 %-os készültségi fok).
A Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosítással megrendelt pótmunka ellenértékéről, azaz 3.182.960,- Ft + Áfa összegű vállalkozói díjról, az elkészült pótmunka teljesítésigazolását követően jogosult a számlát kiállítani. A fizetési feltételekre a Szerződés 6.1) pont 4. bekezdés az irányadó, azzal, hogy a pótmunka vállalkozói díj összegének kiegyenlítése a Megrendelő által MFP-IEF/2020, 3121722710 projektben elnyert támogatásból valósul meg.
A Vállalkozó számlájához köteles mellékelni számlarészletezőt.
Megrendelő a Vállalkozó részére a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) bekezdése, és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján köteles megfizetni figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32. §, alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire is.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során pótmunka elvégzésére merült fel igény a szerződésmódosítás mellékleteként csatolt dokumentáció alapján.
A felmerült pótmunka elvégzését Megrendelő és Megrendelő műszaki ellenőre szükségesnek tartja. A fentiek miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 30463626 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33646586 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben