Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/65
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.06.04.
Iktatószám: 10043/2014
CPV Kód: 79341400-0;79342200-5;79952000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Teljesítés helye: Budapest, valamint Magyarország bármely megyéjében,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: munkaügy, munkavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16039
Postai cím: Kálvária tér 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kádas Veronika
Telefon: +36 12991060
E-mail: kadasv@lab.hu
Fax: +3612104255
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.munka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): munkaügy, munkavédelem
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződések a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 1 db társadalmi kommunikáció – PR kampány megtervezésére és megvalósítására, valamint 39 db sajtórendezvény megszervezésére és lebonyolítására Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Roadshow keretében a dokumentációban foglaltak szerint.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 13
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest, valamint Magyarország bármely megyéjében,
NUTS-kód HU101, HU102, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU232, HU233, HU311, HU312, HU313, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333, HUZZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződések a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 1 db társadalmi kommunikáció – PR kampány megtervezésére és megvalósítására, valamint 39 db sajtórendezvény megszervezésére és lebonyolítására Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Roadshow keretében a dokumentációban foglaltak szerint.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
További tárgyak: 79342200-5
79952000-2
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
1. részterület: Vállalkozási szerződés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó, a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében társadalmi kommunikáció – PR kampány megtervezésére és megvalósítására a dokumentációban meghatározottak szerint.
1 db társadalmi kommunikáció – PR kampány megtervezése és megvalósítása (ennek keretében különösen krízis kommunikáció tervezése, szakmai támogatása) a több mint 500 főt foglalkoztató, állami intézménynek minősülő ajánlatkérő számára.
2. részterület: Vállalkozási szerződés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó, a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében sajtórendezvények megszervezésére és lebonyolítására Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Roadshow keretében a dokumentációban meghatározottak szerint.
39 db sajtórendezvény megszervezése és lebonyolítása az ajánlatkérő számára.
Becsült érték áfa nélkül: 1. részterület: 85.012.213 Pénznem: HUF, 2. részterület: 17.253.543 Pénznem : HUF
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 102265756 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. részterület:
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 0,2%-a/nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 12 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 1%-a a javításra igénybe vett naponként, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a vállalkozási szerződéstől elállhat, illetve ha már történt részteljesítés, akkor egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja a vállalkozási szerződést. Elállás vagy felmondás esetén az ajánlatkérő a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbéren kívül jogosult a vállalkozási szerződés szerinti meghiúsulási kötbérre is.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
2. részterület:
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj1%-a a hibás teljesítéssel érintett sajtórendezvényenként. A vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért érvényesíthet.
Az ajánlatkérőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a megrendelt rendezvényeket az ütem- és végrehajtási tervben meghatározott teljesítési időpontban megtartsák. Erre figyelemmel amennyiben bármelyik rendezvényre a végrehajtási és ütemtervben, vagy a szerződő felek által meghatározott teljesítési időpontban Vállalkozónak felróható okból nem vagy nem a jelen szerződésben foglalt követelményeknek megfelelően kerül sor, az olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetében Vállalkozónak hibás teljesítési kötbért kell fizetnie ajánlatkérő részére, továbbá ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával a vállalkozási szerződéstől elállhat, illetve ha már történt részteljesítés, akkor egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja vállalkozási szerződést. Elállás vagy felmondás esetén az ajánlatkérő a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbéren kívül jogosult a vállalkozási szerződés szerinti meghiúsulási kötbérre is.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
A szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
Az ajánlatkérő a Kbt. 126. §-ának (6) bekezdése szerint teljesíthető biztosítékot nem köt ki.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A szerződést az Európai Unió a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében támogatja. A várható támogatási intenzitás: 100 %
Az ajánlatkérő az ellenértéket a Ptk. 6:130. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 130. §-ának (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, az igazolt teljesítést (részteljesítést) követően a jogszabályoknak megfelelő részszámla ellenében átutalással teljesíti.
Az 1. részterület tekintetében 3 db részszámla benyújtására van lehetőség a dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerinti szerződésszerű részteljesítések esetén. Nyertes ajánlattevő az 1. részteljesítést követően a vállalkozói díj 30 %-ára, a 2. részteljesítést követően a vállalkozói díj 30%-ára, a 3. részteljesítést követően a vállalkozói díj 40%-ára válik jogosulttá.
A 2. részterület tekintetében 2 db részszámla benyújtására van lehetőség a dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerinti szerződésszerű részteljesítések esetén. Nyertes ajánlattevő az 1. részteljesítést követően a vállalkozói díj 30 %-ára, a 2. részteljesítést követően a vállalkozói díj 70%-ára válik jogosulttá.
Ajánlatkérő előleget nem ad, tekintettel arra, hogy a szerződés a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 56. §-ának (1) bekezdése szerinti utófinanszírozással valósul meg.
A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 125.§ (4) – (7) bekezdéseiben és 130. §-ának (5) bekezdésében, valamint az Art. 36/A.§-ában foglaltakra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bek. a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be [Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontja].
A kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8 és 10-11. §-ának rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt.56. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ai szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§-a szerint kell igazolni.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-án közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-jén közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel igazolható:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozattal az ajánlattevő valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzforgalmi számla számát és azt, hogy a pénzforgalmi számlán az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított kettő évben 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult-e elő.
Közös ajánlattevők esetén az előírt alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Mindkettő részterület tekintetében:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított kettő évben 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
MINDKETTŐ RÉSZTERÜLET TEKINTETÉBEN:
Az M/1. alkalmassági feltétel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján igazolható az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdése szerinti a 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje(év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó személye és elérhetősége, a szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen) az ellenszolgáltatás bruttó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdéseire.
M/2. alkalmassági feltétel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) d) pontja alapján igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlattevő köteles csatolni a szakemberek tekintetében az alábbiakat
- az előírt végzettséget igazoló okirat másolata
- szakmai önéletrajz
- a szakember által aláírt nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre áll.
Amennyiben bármely okirat nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy csatolni kell az idegene nyelvű irat ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordítását is. Az ajánlatkérő a felelős fordítást tekinti iránydónak.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az előírt M/1. és M/2. műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, figyelemmel a Kbt. 55. §-ának (4) bekezdésére.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. §-ának (6) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak szerint támaszkodhat.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján, ha az alkalmassági követelmény korábbi, szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy önmagában az alvállalkozóként történő megjelölés nem elegendő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
1. RÉSZTERÜLET TEKINTETÉBEN:
M/1. /
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - akár egy, akár több szerződés keretében - összességében legalább bruttó 80 millió HUF értékben PR és/vagy kommunikációs szolgáltatást (a szolgáltatási összegbe nem számítható bele a műsoridő vásárlás)
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően legalább egy olyan referenciamunkát, amelynek tárgya minimum 250 főt foglalkoztató szervezet számára végzett krízis kommunikációs szolgáltatás volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő felsőfokú végzettségű olyan személyt, aki kommunikációs-, reklám-, média-, PR szolgáltatónál kampányok megvalósítása, stratégiai tervezése és végrehajtásának irányítása terén legalább 5 éves vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Vezetői szakmai tapasztalat alatt a következő értendő: az ajánlattevő által megjelölt szakember személyesen, vagy a szervezet, vállalkozás, csoport, közreműködésével tervezett vagy koordinált kommunikációs, reklám illetve média kampányt
2. RÉSZTERÜLET TEKINTETÉBEN:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben nem teljesített legalább bruttó 5 millió HUF értékben rendezvényszervezési szolgáltatást.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés szerinti feladatok teljesítésére nem von be legalább 1 fő felsőfokú végzettségű személyt, aki rendezvények szervezése és lebonyolítása terén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/07/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/07/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/07/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: 1089 Budapest, Baross utca 133. V. emelet, 504. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. [Kbt. 62. § (3) – (4)]. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően az ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi a betekintést a felolvasólapba. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt.Az ajánlatkérő aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik.
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig minden munkanap, 9:00 órától 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján pedig 9:00 órától 10:00 óráig vehető át. A dokumentáció ingyenesen vehető át.
2. Az ajánlatok benyújtásának követelményei:
Az ajánlatok benyújtásának helye: 1086 Budapest, Baross utca 133. V. em. 504. szoba.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatoknak a IV.3.4. pontban foglalt határidőig a megjelölt helyiségbe be kell érkeznie.
Az ajánlatkérő csak a pontosan a megjelölt címen (helyiségben) leadott ajánlatokat tekinti határidőben beérkezettnek. A postán, vagy kézbesítő futárral küldött ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha részéről annak kézhezvételére a megjelölt helyiségében az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredőkockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
4. Az ajánlatkérő - figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 20. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra- felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket, valamint igazolási módokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 18. §-ának (3)bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja az ajánlattevők számára.
6. Az ajánlathoz a cégszerűség és a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében csatolni kell továbbá az alábbiakat:
— az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ezzel egyenértékű okiratot, mely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassági igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére, kivéve ha a cégkivonat a www.e-cegjegyzek.hu oldalon ellenőrizhető.
— az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit, vagy ezzel egyenértékű okiratot;
— az ajánlat vagy annak részét képező bármely nyilatkozat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírási mintáját is.
A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták alkalmazása - az ajánlati adatlap (felolvasólap) kivételével - nem kötelező, azok a megfelelő ajánlattételhez nyújtanak segítséget és nem tartalmazzák az összes benyújtandó nyilatkozatot. A benyújtandó nyilatkozatoknak a Kbt. és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak kell megfelelniük. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció részét képező ajánlati adatlapot (felolvasólapot) megfelelően kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.
Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 36. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. vagy a jelen ajánlati felhívás által előírt dokumentumokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, kivéve a Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
7. Az ajánlatot bontatlan és sértetlen csomagolásban, papír alapon 1 példányban, cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, folyamatos lapszámozással ellátva, olyan módon összekötve vagy összefűzve kell benyújtani, hogy abból állagsérelem nélkül lapot eltávolítani ne lehessen.
Az ajánlathoz kötelező tartalomjegyzéket mellékelni.
A csomagolásra rá kell írni: „TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 – kommunikációs szolgáltatás - ajánlat”, valamint azt, hogy „Felbontani kizárólag az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad!”. Az ajánlatok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Az ajánlat első oldalain csatolt ajánlati adatlapon (felolvasólapon) fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatokat.
Az ajánlatot 1 db elektronikus adathordozón (pl. CD, DVD) is be kell nyújtani. Az elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (pl: pdf) kell tartalmaznia az eredeti szkennelt teljes ajánlatot. Amennyiben az ajánlat eredeti, illetve a másolati példánya, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
9. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
10. A Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó, amennyiben ez az eset áll fenn.11. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor - a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel - az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban. Ugyanakkor amennyiben az érintett - a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdése szerinti – nyilvántartás nem szerepel a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 36. §-ának (6) bekezdése alapján kiadott útmutatójában, úgy az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek meg kell jelölnie azt a Kbt. 36.§-ának (5) bekezdése szerinti nyilvántartást, melyből az ajánlatkérő az érintett tényt, adatot ellenőrizni tudja.
12. Az ajánlatban a referenciamunkák tekintetében nem magyar pénznemben (HUF-ban) megadott adatokat, illetve azok értékét az ajánlatkérő számolja át magyar forintra (HUF-ra) a teljesítésnapján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. Az ajánlatkérő ugyanakkor felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kért ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) összegét az ajánlattevőknek magyar forintban (HUF-ban) kell megadni.
13. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 25. § (2) és (3) bek.].
14. Az ajánlatnak - eredeti formában - tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés].
15. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. § (5) bekezdés]
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a Kbt. 25. §-ának (5) bekezdésére is legyenek figyelemmel.
17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdés]
18. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakra - előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
19. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében változásbejegyzési eljárás - vagy személyes joga szerinti hasonló eljárás - van folyamatban az ajánlathoz Magyarországon letelepedett ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében az ezekkel egyenértékű okirato(ka)t.
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében változásbejegyzési eljárás - vagy személyes joga szerinti hasonló eljárás - nincs folyamatban, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet erről szóló nyilatkozatát.
20. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők részajánlatot tehetnek a jelen eljárást megindító felhívás B mellékletében meghatározott bármennyi (akár egy, akár mindkét) rész (részterület) tekintetében. Az azonos részekre (részterületekre) benyújtott részajánlatok kerülnek egymással összehasonlításra. A részeket (részterületeket) nem lehet tovább bontani. Valamennyi részajánlatnak egyértelműen tartalmaznia kell azt, hogy az ajánlattevő mely rész (részterület) tekintetében vállalja az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció szerinti feladatok teljes elvégzését.
21. Ajánlattevő köteles biztosítani a teljesítés során a tudatos környezetvédelmi szempontok alkalmazását, úgy mint 1. természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló erőforrások használata azok megújulási kapacitásán belül; 2. természetes térszerkezet megőrzése (amennyiben releváns); 3. károsodások elkerülése.
22. A jelen közbeszerzési eljárás, valamint az annak eredményeképpen megkötött szerződések tekintetében a magyar jog az irányadó.
23. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja tartalmazza.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön. Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett időpontjáig nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az írásbeli összegezés megküldését követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható lényeges körülménynek minősül, amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 124. §-ának (9) bekezdése alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/05/30 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Baross utca 133. V. emelet 504-es szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1086
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lengyel Andrea Judit
Telefon: +36 3232243
E-mail: lengyela@lab.hu
Fax: +36 12991099
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Baross utca 133. V. emelet 504-es szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1086
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lengyel Andrea Judit
Telefon: +36 13232243
E-mail: lengyela@lab.hu
Fax: +36 12991099
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Baross utca 133. V. emelet 504-es szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1086
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lengyel Andrea Judit
Telefon: +36 13232243
E-mail: lengyela@lab.hu
Fax: +36 12991099
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés PR kampány megszervezésére és lebonyolítására
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó, a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 1 db társadalmi kommunikáció – PR kampány megtervezésére és megvalósítására a dokumentációban meghatározottak szerint.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79342200-5
3) Mennyiség:
1 db társadalmi kommunikáció – PR kampány megszervezése és lebonyolítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 85012213 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés sajtórendezvények megszervezésére és lebonyolítására
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó, a TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében sajtórendezvények meg szervezésére és lebonyolítására Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Roadshow keretében a dokumentációban meghatározottak szerint.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79952000-2
3) Mennyiség:
39 db sajtórendezvény megszervezése és lebonyolítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 17253543 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.