Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/146
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.29.
Iktatószám: 13464/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: KIRÁLY Szabadidősport Egyesület
Teljesítés helye: HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sportegyesületi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIRÁLY Szabadidősport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92345515
Postai cím: Temesvár Utca 44.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzestanacsadas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sportegyesületi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya
Hivatkozási szám: EKR000476562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem – C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya) tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:
- C épület Rehabilitációs épületének építéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése (pinceszint, földszint, emelet)
- Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése
- Gépészeti és világítási feladatok elvégzése
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerz.terv tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1380635437 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, 4878/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem – C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya) tárgyban.
A beruházás keretében a KD-ban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok mennyiségei:
C épület Rehabilitációs épület
Alapterülete: 1898,31 m2
Pinceszint
- keverékkészítés (11 kg, 2620 m2, 0,1 m3)
- zsaluzás és állványozás (1290 m2)
- helyszíni beton és vasbeton munkák (190 m3)
- előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (57 db, 105 m2)
- ácsmunka (8,5 m2, 6 m)
- vakolás és rabicolás (121 m, 9318 m2)
- szárazépítés (2 db, 654 m2)
- hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (753 m, 2590,5 m2)
- bádogozás (2,5 m2)
- fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (44 db)
- felületképzés (1980 m2)
- szigetelés (80 db, 343 m, 4646,5 m2)
- takarítási munkák (220 100m2, 1 db)
Földszint
- keverékkészítés (634 m2)
- zsaluzás és állványozás (1111 légm3, 4769 m2)
- irtás, föld-és sziklamunka (1200 10m2, 90 100m2, 320 db)
- síkalapozás (2 m3)
- helyszíni beton és vasbeton munkák (30 db, 324 m, 316,12 m3, 27,67 t)
- előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (75 db)
- falazás és egyéb kőműves munkák (1276 m2, 44 db)
- ácsmunka (43 m2, 10 m)
- vakolás és rabicolás (608 m, 20 019 m2)
- szárazépítés (653 m2, 2 db)
- hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (1054 m, 3848 m2)
- bádogozás (26 m2)
- fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (105 db)
- felületképzés (4956 m2)
- szigetelés (3206 db, 629,5 m, 4434 m2)
Emelet:
- Építőgépek, szerszámok (3072 óra)
- Keverékkészítés (635 m2)
- Zsaluzás és állványozás (127 m, 1648,5 m2)
- Síkalapozás (8 m3)
- Helyszíni beton és vasbeton munkák (290 m, 90,55 m3, 9,42 t)
- Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (134 db)
- Falazás és egyéb kőműves munkák (44 db, 1261 m2)
- Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése (13 db, 134,5 m)
- Ácsmunka (116 m, 410 m2)
- Vakolás és rabicolás (12 800 m2)
- Szárazépítés (636 m2, 53 db)
- Hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (867 m, 1702,3 m2)
- Bádogozás (219 m2, 402 m)
- Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése (171 db, 66 fm)
- Felületképzés (5718 m2)
- Szigetelés (5405 db, 452 m, 9018,2 m2, 125 m3)
- Közmű csatornaépítés (3 m)
Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya elkészítése (129 db, 902 fm, 5093 m2, 2922,7 m3)
A műfűvel telepített terület össz nagysága: 2816 m2. A főbb feladatok közé tartozik a teljes területen vízáteresztő műfű burkolat készítése 45 mm vastagságban, min. 6 mm vastag rugalmas alátéttel, parafa granulátum feltöltése, besöprése is.

Gépészet, világítás:
- Dúcolás, földpartmegtámasztás (655 m2)
- szivárgó építés, alagcsövezés (46 100m2, 3006 db, 134,2 m, 1488 m2, 524,6 m3)
- közmű csővezetékek és szerelvények szerelése (156 db, 2277 m, 70 m2, 1748,8 m3)
- elektromos energiaellátás, villanyszerelés (10 100m, 4439 db, 16307 m)
- épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) (5 db)
- megújuló energiahasznosító berendezések (79 db, 14 óra)
- általános épületgépészeti szigetelés (1182 m, 523 m2)
- Épületgépészeti csővezetékek szerelése (1028 db, 1475 m, 1319,4 m2, 5 m3, 3 nap, 32 óra)
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (383 db, 150 m, 183 m3, 56 óra)
- Szellőztető berendezések (1347 db, 875 m, 45,14 m2, 1 m3, 42 óra)
- Légkondicionáló berendezések (95 db, 78 m, 10 m2, 1 m3, 2 nap, 10 óra)
- Beépített szállító- és emelőberendezések (1 db személyfelvonó)
- Energiahatékony építési technológia (6 l, 4 db)
Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.
AK a szerződésben 5% mértékű tartalékkeretet rögzít.
Részletek a KD-ban, műszakiban, szerz.tervben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A műfüves pályára vállalt jótállási idő (évben meghatározva, a Kbt. 77. § (1) bek. nyomán min. 1 év, max. 10 év) 10
2 3. A vízáteresztő műfű burkolat készítéséhez kapcsolódó rugalmas alátét vastagsága (min. 6 mm, max. 10 mm) 10
3 4. A beépítésre kerülő ablakok hőátbocsátási tényezője („Ug” értéke) (min. 0,7 W/m2K, max. 0,5 W/m2K) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 100 - 238796
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59121871
Postai cím: Kárpáti Kelemen Utca 19/A
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: veresepitoipar@gmail.com
Telefon: +36 303245794
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1380635437
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: vasszerelés, szerkezetépítés, hőszigetelés, zsaluzás, állványozás, villamosság, gépészet, térkövezés, fém szakipari munkák, vízszigetelés, vas- és lakatosszerelés, gépi földmunka, daruzási munkák, hidegburkolás, szigetelés, nyílászárók, gyengeáramú villanyszerelés műfüves edzőterület, gipszkartonozás, napelem, belső nyílászárók, légkondícionáló berendezések, épületvezérlés, lift, asztalosipari munkák, melegburkolás, festés, gyengeáram, gépi földmunka

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő [Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen Utca 19/A] adószáma: 11513898-2-18
Az eljárás során nem kerültek környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembevételre.
Az eljárás ajánlattevője:
1. Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen Utca 19/A, adószáma: 11513898-2-18
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)