Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/179
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.10.05.
Iktatószám: 14018/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. /2683 Hrsz./
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tibor
Telefon: +36 45500724
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisvarda.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése
Hivatkozási szám: 75-16-2648
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. /2683 Hrsz./
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése.
A beruházást a Kormány a 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
1. Meglévő tornaterem bővítése
A fejlesztés részeként a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének küzdőterét szabványossá kell alakítani, ez a jelenlegi tornaterem kb. 200 m2-es bővítésével jár. A jelenlegi fejlesztés alkalmával a tornaterem új sportburkolatot kap. A fejlesztés keretében a Gimnázium által felhelyezett akusztikai burkolat megmarad. A sportvilágítás a műszaki dokumentáció részét képező elektromos terveknek megfelelően újul meg.
2. Új öltözőblokk (2 db) kialakítása, meglévő öltözők felújítása
2 db új öltözőblokk kerül kialakításra, melyek közül az egyik egyenként 20 fős férfi és 20 fős női öltöző helyiséget tartalmaz, ami képes a meglévő öltözőket kiegészítve a meglévő és új funkciókat egyszerre kiszolgálni. (106 m2)
A másik öltözőblokk (209 m2) fő szerepe az új futófolyosó mellett (max.45 fő) a korábban is működő - de új burkolatot kapó - külső atlétikai pálya kiszolgálása, ennek részeként:
- öltözőkhöz szükséges vizesblokk (mosdó, wc, zuhany);
- külön női és férfi wc a látogatók részére.
A meglévő öltözők (116 m2) is felújításra kerülnek.
3. 4 sávos, 60 (80) m-es futófolyosó
Kb. 80 m hosszú (60 m-es futószakasz), 4 sávos futófolyosó (798 m2).
A futófolyosónál a szélső sávok mellett min 1,00 m-es kifutó (védősáv) kerül kialakításra.
A futófolyosó tornatermi oldalán az atlétika pálya felé lelátó épül, ami alatt bemelegítésre alkalmas belső tér alakul ki.
A futófolyosó egyik végében távolugró gödör létesül.
A belmagasság: 3,2 m.
A futófolyosó rekortán burkolatú felülettel készül.
A futófolyosó lelátó alatti kisebb belmagasságú része tárolást szolgáló helyiség.
A futófolyosó rendelkezik egy alap hangosítási rendszerrel az iskolai rendezvények esetére, melyet a műszaki dokumentáció részét képező villamos terv fejezet ír le.
A futófolyosó rendelkezik egy vagyonvédelmi kamera rendszer előkészítő kábelezésével is.
4. 6 (8) sávos rekortán burkolatú atlétikai pálya
A létesülő pálya első sorban hazai bajnokság rendezésére szolgál, de legyen alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére is.
Az atlétikai pálya 6 szabványos sávval épül, mely a futófolyosó felőli egyenesben további két sávval egészül ki.
A pályát úgy kell telepíteni, hogy későbbi igény esetén 8 sávosra legyen bővíthető a pálya teljes kerületén.
Az atlétikai pálya a futballpálya felőli oldalon dupla távolugró gödörrel rendelkezik.
A Bessenyei köz felőli oldalon készül egy rekortán burkolatú ún. szektor, mely a rúdugrás, gerelyhajítás, magasugrás szükséges létesítményeit is tartalmazza.
Ugyancsak ezen az oldalon kerül elhelyezésre az ún. vizes árok, melyet adott futószámok esetén kell használni.
A pálya ezen oldalán és a meglévő burkolatot megtartó Simonyi Óbester utca felőli oldalon kapnak helyet a dobószámok közül a súlylökés és diszkoszvetés.
Egyéb külső munkák
A meglévő elavult előregyártott vb. elemes kerítés elbontásra kerül, helyette új porszórt fém táblás kerítés épül kb. 300 fm hosszban.
Új betonelemes térkő burkolatú belső utak létesülnek.(600 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
630 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 408219727
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. /2683 Hrsz./
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése.
A beruházást a Kormány a 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
1. Meglévő tornaterem bővítése
A fejlesztés részeként a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének küzdőterét szabványossá kell alakítani, ez a jelenlegi tornaterem kb. 200 m2-es bővítésével jár. A jelenlegi fejlesztés alkalmával a tornaterem új sportburkolatot kap. A fejlesztés keretében a Gimnázium által felhelyezett akusztikai burkolat megmarad. A sportvilágítás a műszaki dokumentáció részét képező elektromos terveknek megfelelően újul meg.
2. Új öltözőblokk (2 db) kialakítása, meglévő öltözők felújítása
2 db új öltözőblokk kerül kialakításra, melyek közül az egyik egyenként 20 fős férfi és 20 fős női öltöző helyiséget tartalmaz, ami képes a meglévő öltözőket kiegészítve a meglévő és új funkciókat egyszerre kiszolgálni. (106 m2)
A másik öltözőblokk (209 m2) fő szerepe az új futófolyosó mellett (max.45 fő) a korábban is működő - de új burkolatot kapó - külső atlétikai pálya kiszolgálása, ennek részeként:
- öltözőkhöz szükséges vizesblokk (mosdó, wc, zuhany);
- külön női és férfi wc a látogatók részére.
A meglévő öltözők (116 m2) is felújításra kerülnek.
3. 4 sávos, 60 (80) m-es futófolyosó
Kb. 80 m hosszú (60 m-es futószakasz), 4 sávos futófolyosó (798 m2).
A futófolyosónál a szélső sávok mellett min 1,00 m-es kifutó (védősáv) kerül kialakításra.
A futófolyosó tornatermi oldalán az atlétika pálya felé lelátó épül, ami alatt bemelegítésre alkalmas belső tér alakul ki.
A futófolyosó egyik végében távolugró gödör létesül.
A belmagasság: 3,2 m.
A futófolyosó rekortán burkolatú felülettel készül.
A futófolyosó lelátó alatti kisebb belmagasságú része tárolást szolgáló helyiség.
A futófolyosó rendelkezik egy alap hangosítási rendszerrel az iskolai rendezvények esetére, melyet a műszaki dokumentáció részét képező villamos terv fejezet ír le.
A futófolyosó rendelkezik egy vagyonvédelmi kamera rendszer előkészítő kábelezésével is.
4. 6 (8) sávos rekortán burkolatú atlétikai pálya
A létesülő pálya első sorban hazai bajnokság rendezésére szolgál, de legyen alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére is.
Az atlétikai pálya 6 szabványos sávval épül, mely a futófolyosó felőli egyenesben további két sávval egészül ki.
A pályát úgy kell telepíteni, hogy későbbi igény esetén 8 sávosra legyen bővíthető a pálya teljes kerületén.
Az atlétikai pálya a futballpálya felőli oldalon dupla távolugró gödörrel rendelkezik.
A Bessenyei köz felőli oldalon készül egy rekortán burkolatú ún. szektor, mely a rúdugrás, gerelyhajítás, magasugrás szükséges létesítményeit is tartalmazza.
Ugyancsak ezen az oldalon kerül elhelyezésre az ún. vizes árok, melyet adott futószámok esetén kell használni.
A pálya ezen oldalán és a meglévő burkolatot megtartó Simonyi Óbester utca felőli oldalon kapnak helyet a dobószámok közül a súlylökés és diszkoszvetés.
Egyéb külső munkák
A meglévő elavult előregyártott vb. elemes kerítés elbontásra kerül, helyette új porszórt fém táblás kerítés épül kb. 300 fm hosszban.
Új betonelemes térkő burkolatú belső utak létesülnek.(600 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 305
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 476389457
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. számú szerződésmódosítás:
Felek, a 2016. december hó 29. napján megkötött Vállalkozási Szerződést, valamint annak a részteljesítési határidőre vonatkozó részét a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) és c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmény kivitelezésének 18,7 %-os készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő, műszakilag, pénzügyileg teljesült.
b) a Létesítmény kivitelezésének 53 %-os készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. július 31. (kötbérterhes)
c) a Létesítmény kivitelezésének 75,9 %-os készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. augusztus 15. (kötbérterhes)
d) a Létesítmény kivitelezésének 95 %-os készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. augusztus 31. (kötbérterhes)
h) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, valamint a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése: Ötödik Fizetési Mérföldkő legkésőbb 2017. október 30. (kötbérterhes).
A Szerződés 9.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 437.019.378,- Ft (azaz négyszázharminchétmillió-tízenkilencezer-háromszázhetvennyolc forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).”
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontja az alábbiak szerinti módosul a 3.1. pontban rögzített módosítás okán:
„9.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Vállalkozó ajánlatában szereplő pénzügyi műszaki ütemterv szerint az alábbi összegek illetik meg:
a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 81.643.945,- forint, azaz nyolcvanegymillió-hatszáznegyvenháromezer-kilencszáznegyvenöt forint, a vállalkozói díj 18,7 %-a (azaz tizennyolc egész hét tized százaléka);
b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 150.000.000,- forint, azaz százötvenmillió forint, a vállalkozói díj 34,3 %-a (azaz harmincnégy egész három tized százaléka);
c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 100.000.000,- forint, azaz százmillió forint, vállalkozói díj 22,9 %-a (azaz huszonkettő egész kilenc tized százaléka);
d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 83.524.464,- forint, azaz nyolcvanhárommillió-ötszázhuszonnégyezer-négyszázhatvannégy forint, a vállalkozói díj 19,1 %-a (azaz tizenkilenc egész egy tized százaléka).
e) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 21.850.969,- forint, azaz huszonegymillió-nyolcszázötvenötezer-kilencszázhatvankilenc forint, vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt százaléka).
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 8.3.2 és 8.2.3 pontjai a fenti módosítások okán az alábbiak szerint módosulnak:
8.3.2 A Szerződés az Első, Második, Harmadik, Negyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, Harmadik, Negyedik, Fizetési Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, az esetleges hibákat kijavította;
b) azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.
8.3.3 A Szerződés az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő igazolta;
b) a Vállalkozó az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a Létesítmény valamennyi, a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott, a Vállalkozó a nem jogerős használatbavételi engedélyt megszerezte;
c) a Megrendelő az Ötödik Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.
A Felek a Vállalkozási Szerződés 4. számú mellékletében szereplő részletes műszaki ütemtervet és azzal összhangban a pénzügyi ütemtervet a jelen szerződésmódosításhoz csatolt módosított részletes műszaki ütemezés és pénzügyi ütemterv szerint módosítják.
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolt kiegészítő költségvetés a Szerződés alapján megvalósítandó műszaki tartalom részévé válik.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
2. számú szerződésmódosítás:
Felek, a 2016. december hó 29. napján megkötött és 2017. május 30. napján módosított Vállalkozási Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
a) a Létesítmény kivitelezésének 18,7 %-os készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő, műszakilag, pénzügyileg teljesült.
b) a Létesítmény kivitelezésének 53 %-os készültségi foka: Második Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. július 31. (kötbérterhes)
c) a Létesítmény kivitelezésének 75,9 %-os készültségi foka: Harmadik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. augusztus 15. (kötbérterhes)
d) a Létesítmény kivitelezésének 95 %-os készültségi foka: Negyedik Fizetési Mérföldkő, legkésőbb 2017. október 20. (kötbérterhes)
h) a II. számú szerződés módosításban nevesített munkák elvégzése, a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, valamint a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése: Ötödik Fizetési Mérföldkő legkésőbb 2017. október 30. (kötbérterhes).
A Szerződés 9.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 476.389.457,- Ft (azaz négyszázhetvenhatmillió-háromszáznyolcvankilencezer-négyszázötvenhét forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).”
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontja az alábbiak szerinti módosul a 3.1. pontban rögzített módosítás okán:
„9.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Vállalkozó ajánlatában szereplő pénzügyi műszaki ütemterv szerint az alábbi összegek illetik meg:
f) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 81.643.945,- forint, azaz nyolcvanegymillió-hatszáznegyvenháromezer-kilencszáznegyvenöt forint, a vállalkozói díj 18,7 %-a (azaz tizennyolc egész hét tized százaléka);
g) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 150.000.000,- forint, azaz százötvenmillió forint, a vállalkozói díj 34,3 %-a (azaz harmincnégy egész három tized százaléka);
h) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 100.000.000,- forint, azaz százmillió forint, vállalkozói díj 22,9 %-a (azaz huszonkettő egész kilenc tized százaléka);
i) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 83.524.464,- forint, azaz nyolcvanhárommillió-ötszázhuszonnégyezer-négyszázhatvannégy forint, a vállalkozói díj 19,1 %-a (azaz tizenkilenc egész egy tized százaléka).
j) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nettó 61.221.047,- forint, azaz hatvanegymillió-kétszázhuszonegyezer-negyvenhét forint.
A Felek a Vállalkozási Szerződés 4. számú mellékletében szereplő részletes műszaki ütemtervet és azzal összhangban a pénzügyi ütemtervet a jelen szerződésmódosításhoz csatolt módosított részletes műszaki ütemezés és pénzügyi ütemterv szerint módosítják.
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékleteként csatolt kiegészítő költségvetés a Szerződés alapján megvalósítandó műszaki tartalom részévé válik.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kiegészítő építési munkák megrendelésekor megállapítható, hogy azok megrendelés más vállalkozótól nem lehetséges, ugyanis azok a kivitelezés ütemezése szerint egymástól nem elválaszthatóak, az egyes technológiai szintek, folyamatok nem feldarabolhatóak, az ellenérték növekmény ezen jogalapra helyezett módosítás miatt az eredeti ellenszolgáltatás 50 %-át nem haladja meg.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 437019378 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 476389457 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben