Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:14642/2014
CPV Kód:15000000-8;15100000-9;15200000-0;15300000-1;15400000-2;15500000-3;15600000-4;15800000-6;15810000-9;15981000-8
Ajánlatkérő:Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága
Teljesítés helye:Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén lévő bölcsődék és óvodák részére a dokumentációban meghatározottak szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Humán szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15830
Postai cím: Kiss János altábornagy utca 54.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fatérné Rothbart Mária
Telefon: +36 1 427 6201
E-mail: hszi@budapest21.hu
Fax: +36 1 425 2408
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepszo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Humán szolgáltatások
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén lévő bölcsődék és óvodák részére a dokumentációban meghatározottak szerint
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés, amelynek tárgya Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése 17 termékcsoportban az alábbi 7 részfeladat szerint:
I. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Tej, tejtermékek termékcsoportban.
II. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Friss péksütemények, kenyér termékcsoportban.
III. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Friss húsok és húskészítmények, előhűtött szárnyasok termékcsoportban.
IV. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Mélyhűtött szárnyas, hal termékcsoportban.
V. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Zöldség-, gyümölcsáru termékcsoportban.
VI. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Mirelit zöldségáru, gyümölcs termékcsoportban.
VII. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése 10 termékcsoportban: Méz, Száraztészták, Szárazáru, cukor, Édességek, Ételízesítők, Fűszerek, Konzerváru, Ásványvíz, szikvíz, Malomipari termékek, Valamint Állati és növényi zsiradékok.
Az egyes részfeladatokon belül a részfeladat teljes mennyiségére egyben tehető részajánlat.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15100000-9
15200000-0
15300000-1
15400000-2
15500000-3
15600000-4
15800000-6
15810000-9
15981000-8
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
I. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Tej, tejtermékek termékcsoportban: 34 tételben: 38.680 liter, 60.300 darab, 4.740 kg, 110 csomag.
II. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Friss péksütemények, kenyér termékcsoportban: 22 tételben: 19.330 kg, 196.210 darab.
III. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése 2 termékcsoportban:
Friss húsok és húskészítmények: 31 tételben: 14.330 kg.
Előhűtött szárnyasok termékcsoportban: 8 tételben: 6150 kg.
IV. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Mélyhűtött szárnyas, hal 8 tételben: 2.810 kg.
V. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Zöldség-, gyümölcsáru termékcsoportban: 67 tételben: 143.290 kg, 115.610 darab, 19.440 csomag.
VI. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Mirelit zöldségáru, gyümölcs: 39 tételben: 20.795 kg.
VII. rész: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése 10 termékcsoportban:
Méz: 3 tételben: 330kg,
Édességek: 9 tételben: 14.950 kg,
Szárazáru, cukor: 20 tételben: 6803kg, 24.200 dkg, 110 darab,
Malomipari termékek: 7 tételben: 9.393 kg,
Száraztészták: 9 tételben: 4.448 kg,
Ételízesítők: 16 tételben: 459 kg, 2.170 liter,
Fűszerek: 20 tételben: 4.923 dkg, 2.130 kg,
Konzerváru: 25 tételben: 5.268 kg,
Ásványvíz, szikvíz: 12 tételben: 20.260 liter,
valamint Állati és növényi zsiradékok: 12 tételben: 6000 liter, 3.660 kg.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő az alábbi, a szerződés-tervezetben részletesen meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér: a késedelem minden órája után a késedelemmel érintett áru szerződéses nettó árára vetítve 10%/óra.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru szerződéses árára vetítve 8 %.
Meghiúsulási kötbér: szerződés meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár 12%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a kifizetéseket a Kbt. 130.§ (1), (5)-(6) bekezdéseinek-ának előírásai és a Ptk 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül átutalással teljesíti.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CVIII. törvény,
a 2003. évi XCII. tv. (Art.)
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (2) – (10) §. szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint) arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplőre vonatkozóan az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti üzleti beszámolóját. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Ha az ajánlattevő vagy jogelődje a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából tárgya (I. rész esetén: Tej, tejtermékek szállítása, II. rész esetén: Friss péksütemények, kenyér szállítása, III. rész esetén: Friss húsok és húskészítmények, előhűtött szárnyasok szállítása, IV. rész esetén: Mélyhűtött szárnyas, hal és húskészítmények szállítása, V. rész esetén: Zöldség - gyümölcs áru szállítása, VI. rész esetén: Mirelit zöldségáru, gyümölcs és félkész termékek szállítása, VII. rész esetén: Vegyes termékek szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A P/1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények igazolásában kapacitásai rendelkezésre bocsájtásával részt vevő szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint megkövetelt közbeszerzés tárgya (I. rész esetén: Tej, tejtermékek szállítása, II. rész esetén: Friss péksütemények, kenyér szállítása, III. rész esetén: Friss húsok és húskészítmények, előhűtött szárnyasok szállítása, IV. rész esetén: Mélyhűtött szárnyas, hal és húskészítmények szállítása, V. rész esetén: Zöldség - gyümölcs áru szállítása, VI. rész esetén: Mirelit zöldségáru, gyümölcs és félkész termékek szállítása, VII. rész esetén: Vegyes termékek szállítása) szerinti árbevételének mértéke évente minimum
- az I. rész esetén nettó 10.000.000,- Ft,
- a II. rész esetén nettó 3.000.000,- Ft,
- a III. rész esetén nettó 15.000.000,- Ft,
- a IV. rész esetén nettó 1.500.000,- Ft,
- a V. rész esetén nettó 8.000.000,- Ft,
- a VI. rész esetén nettó 3.000.000,- Ft,
- a VII. rész esetén nettó 13.000.000,- Ft,
Ezen alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy felel meg.

A P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerinti követelmények esetében, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplőre vonatkozóan az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
M/1. A közbeszerzés valamennyi része esetében ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti élelmiszerek szállításainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdései szerint.
A referenciaigazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megjelölését,
- a szállítás tárgyát (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen)
- a teljesítés idejét,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét, ,
- nyilatkozat a teljesítés szerződésnek megfelelő, valamint elvárt minőségben történő teljesítéséről.

M/2. Valamennyi részfeladatra vonatkozóan csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pontja alapján elismert HACCP, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány egyszerű másolatát, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
M/3. Ajánlattevőnek a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatába csatolnia kell a beszerzendő áruk magyar nyelvű termékleírását (gyártmánylap és/vagy termékspecifikáció) részajánlatonként valamennyi termék tekintetében külön-külön.
Az M/1-M/3. pontokban meghatározott alkalmassági követelmények igazolásában kapacitásai rendelkezésre bocsájtásával részt vevő szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen a szerződésnek megfelelően teljesített élelmiszer, élelmezési alapanyag szállítására vonatkozó referenciával (részenként) az alábbiak szerint:
- az I. részre benyújtott ajánlat esetén legalább nettó 15.000.000,- Ft,
- a II. részre benyújtott ajánlat esetén legalább nettó 5.000.000,- Ft,
- a III. részre benyújtott ajánlat esetén legalább nettó 20.000.000,- Ft,
- a IV. részre benyújtott ajánlat esetén legalább nettó 2.000.000,- Ft,
- a V. részre benyújtott ajánlat esetén legalább nettó 13.000.000,- Ft,
- a VI. részre benyújtott ajánlat esetén legalább nettó 4.000.000,- Ft,
- a VII. részre benyújtott ajánlat esetén legalább nettó 18.000.000,- Ft,
összegben.
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattétellel érintett részfeladatokra vonatkozóan külön-külön HACCP, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.


M/3. Valamennyi részfeladat vonatkozásában alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a termékleírásokban nem szerepel a megajánlott termék:
- származási helye
- összetétele (összetevők meghatározása),
- kiszerelése.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
XVI- 34617/2014.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/19 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal székhelye, 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. II. emelet 10. számú Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2014. május
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben lefűzve, oldalszámozással és az oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel.
Az ajánlatot zárt csomagolásban 1 eredeti példányban kell benyújtani. Továbbá az ajánlatot elektronikusan, az eredeti ajánlatot szkennelve, pdf. formátumban, 2 db – nem újraírható – CD-n, vagy 2 db DVD-n is be kell nyújtani. A közbeszerzési eljárás tárgyát és az ajánlattevő nevét az adathordozón is fel kell tüntetni.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni: „Élelmiszer, élelmezési alapanyagok beszerzése”, valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. A postán feladott ajánlatot ajánlat akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
2. Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. Az ajánlat a magyar nyelven kívül más egyéb nyelven nem nyújtható be. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/ igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített, vagy készítetett magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel idegen, vagy részbe idegen nyelvű okiratot nem fogad el. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről). Amennyiben a fordítás nem felel meg az idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat tartalmának, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit ajánlattevő köteles viselni.
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra, amelynek értelmében (1) az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
4. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján Ajánlattevő a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és annak az érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását.
5. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció függelékét képező táblázat (terméklista) megfelelő kitöltése és az ajánlatba történő csatolása.
6. Az ajánlati dokumentációban megadott minőségi jellemező, márkanév nem értelmezhető úgy, hogy az ajánlatkérő konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges megnevezése csak a dolog (áru) jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja akként, hogy azt, vagy az azzal egyenértékű terméket ajánlatkérő elfogadja. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) bekezdés)
7. Az ajánlattevő által megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az élelmiszerek, élelmiszer- és élelmezési alapanyagok teljesítési helyekre történő szállításának költségeit is.
8. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alkalmazásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - a Kbt.-ben foglalt igazolási kötelezettségeken túl - arról köteles nyilatkozni, hogy az általa bemutatott erőforrások az ajánlattevő jegyzékben szereplésének teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10. A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésükről szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosítja, továbbá a Kbt. 68-70. §-át megfelelően alkalmazza.
12. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 45. §-ában foglaltakat alkalmazza.
13. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetet, változatlan szövegszerkezetben, az ajánlattétellel érintett részfeladatok vonatkozásában értelemszerűen kitöltve kell az ajánlathoz mellékelni.
14. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt dokumentumokban/igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. Ajánlatkérő az MNB által nem jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti bankja által jegyzett, az ajánlattételi felhívása megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. A referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot, a beszámolóból származtatható adatoknál az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az átváltáshoz.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő a felhívás III.2.2 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg III. 2.3. pontjában meghatározott szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
16. A dokumentáció átvehető a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal székhelyén (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet 16. iroda), hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óráig. Ajánlatkérő a dokumentációt az Ajánlattevő kérésére elektronikus úton is rendelkezésre bocsájtja. A dokumentáció a kozbeszerzes@budapest21.hu e-mail címen elektronikus úton is igényelhető ajánlattevő alábbi adatainak és elérhetőségeinek (ajánlattevő neve, székhelye, levelezési címe, valamint e-mail címe, telefonszáma, faxszáma, kapcsolattartó neve) megadásával. A dokumentáció átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
17. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137.§ (3)-(7) bek. szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szent Imre tér 10. I. emelet 16. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Török Ibolya
Telefon: +36 14276201
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 14276133
Internetcím (URL): www.csepel.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szent Imre tér 10. I. emelet 16. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Török Ibolya
Telefon: +36 14276201
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 14276133
Internetcím (URL): www.csepel.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szent Imre tér 10. I. emelet 16. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Török Ibolya
Telefon: +36 14276201
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 14276133
Internetcím (URL): www.csepel.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Tej, tejtermékek termékcsoportban.
1) Rövid meghatározás:
Tej, tejtermékek termékcsoport
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15500000-3
3) Mennyiség:
Tej, tejtermékek termékcsoportban: 34 tételben: 38.680 liter, 60.300 darab, 4.740 kg, 110 csomag.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Friss péksütemények, kenyér termékcsoportban.
1) Rövid meghatározás:
Friss péksütemények, kenyér
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15810000-9
3) Mennyiség:
Friss péksütemények, kenyér termékcsoportban: 22 tételben: 19.330 kg, 196.210 darab.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Friss húsok és húskészítmények, valamint Előhűtött szárnyasok termékcsoportban.
1) Rövid meghatározás:
Friss húsok és húskészítmények
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15100000-9
3) Mennyiség:
Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése 2 termékcsoportban:
Friss húsok és húskészítmények: 31 tételben: 14.330 kg.
Előhűtött szárnyasok termékcsoportban: 8 tételben: 6150 kg.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Mélyhűtött szárnyas, hal termékcsoportban.
1) Rövid meghatározás:
Mélyhűtött szárnyas, hal
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15100000-9
15200000-0
3) Mennyiség:
Mélyhűtött szárnyas, hal 8 tételben: 2.810 kg.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Zöldség-, gyümölcsáru termékcsoportban.
1) Rövid meghatározás:
Zöldség-, gyümölcsáru
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15300000-1
3) Mennyiség:
Zöldség-, gyümölcsáru termékcsoportban: 67 tételben: 143.290 kg, 115.610 darab, 19.440 csomag.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 6 Elnevezés: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése: Mirelit zöldségáru, gyümölcs termékcsoportban.
1) Rövid meghatározás:
Mirelit zöldségáru, gyümölcs
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15300000-1
3) Mennyiség:
Mirelit zöldségáru, gyümölcs: 39 tételben: 20.795 kg.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 7 Elnevezés: Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése 10 termékcsoportban: Méz, Száraztészták, Szárazáru, cukor, Édességek, Ételízesítők, Fűszerek, Konzerváru, Ásványvíz, szikvíz, Malomipari termékek, valamint Állati és növényi zsiradékok.
1) Rövid meghatározás:
Méz, Száraztészták, Szárazáru, cukor, Édességek, Ételízesítők, Fűszerek, Konzerváru, Ásványvíz, szikvíz, valamint Malomipari termékek.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
További tárgyak:15400000-2
15800000-6
15981000-8
3) Mennyiség:
Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése 10 termékcsoportban:
Méz: 3 tételben: 330kg,
Édességek: 9 tételben: 14.950 kg,
Szárazáru, cukor: 20 tételben: 6803kg, 24.200 dkg, 110 darab,
Malomipari termékek: 7 tételben: 9.393 kg,
Száraztészták: 9 tételben: 4.448 kg,
Ételízesítők: 16 tételben: 459 kg, 2.170 liter,
Fűszerek: 20 tételben: 4.923 dkg, 2.130 kg,
Konzerváru: 25 tételben: 5.268 kg,
Ásványvíz, szikvíz: 12 tételben: 20.260 liter,
valamint Állati és növényi zsiradékok: 12 tételben: 6000 liter, 3.660 kg.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +40%-kal eltérhet a szerződés teljesítése során.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.