Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15349/2014
CPV Kód:90500000-2;90511000-2;90512000-9
Ajánlatkérő:OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10577
Postai cím: Kossuth Lajos tér 11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Gáspár Attila
Telefon: +36 707771249
E-mail: dr.gaspar.attila@ohukft.hu
Fax: +36 13259001
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szelektivinfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
MKB/4/2/2014 Ipari-kereskedelmi fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2014. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 16
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
2014. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján Magyarország közigazgatási területén keletkező ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladékok (EWC 15 01 03) gyűjtése és anyagában történő hasznosítása.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Magyarország közigazgatási területén keletkező ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladékok (EWC 15 01 03) gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2014. évre szolgáltatás-megrendelési szerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
1.rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
2. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
3. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
4. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
5. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
6. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
7. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
8. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
9. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
10. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
11. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
12. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
13. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
14. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t (fix mennyiség) + 25% mennyiségben;
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 214375000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezett mértékű késedelmi hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért ír elő.
Késedelmi kötbér: amennyiben ajánlattevő a havi elszámolási kötelezettségét illetően késedelembe esik, késedelmes munkanaponként 20.000.-Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi napokat a Havi Jelentésnek az ajánlatkérőhöz történő megérkezéséig kell számítani.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 2015. március 31. napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradás mértéke 50 %-nak, de legfeljebb a teljes nettó szerződéses ellenérték 25%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő ellenőrzési jogosítványai biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100.000.-Ft/alkalom összegű kötbér megfizetésére köteles.
Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenértéket a megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján, átutalással teljesíti a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
Vállalkozó számla benyújtására a szerződés szerinti teljesítést követően, havonta a szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
• 1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról,
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
• 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,
• 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,
• 481/2013 (XII.17.) Korm. rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,
• 442/2012.(XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről,
• 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,
• 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet. a felszín alatti vizek védelméről,
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
• 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,
• 180/2007.(VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,
• 72/2013. ( VIII.27) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről,
• 89/1988. (XII.20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról,
• 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,
• 93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,
• 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról,
• 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről,
• 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről,
• a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. § és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2014. május 16-án kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása szükséges.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolja:
P.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely tartalmazza:
- a vezetett pénzforgalmi számla számát
- mióta vezeti ajánlattevő pénzforgalmi számlát,
- ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás, és ha igen, milyen időtartamban
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje utolsó (jelen hirdetmény feladásától számított) három lezárt üzleti évre vonatkozó – kiegészítő mellékletek nélküli - éves számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben az utolsó három lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon. Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján kell igazolni.

P.3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot a felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a 14.§ (3) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P.1. Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.P.2.
A\ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:az utolsó (jelen hirdetmény feladásától számított) három éves számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adatai alapján az utolsó (jelen hirdetmény feladásától számított) három lezárt üzleti év bármelyikében saját tőkéje az 1-7. számú részek esetében nem érte el részenként a 10 millió Ft-ot, a 8-14. számú részek esetében nem érte el részenként az 5 millió Ft-ot,
B\ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
az utolsó (jelen hirdetmény feladásától számított) három éves számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adatai alapján az utolsó (jelen hirdetmény feladásától számított) három lezárt üzleti évben egynél több évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés esetében amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (1-14. rész: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 1-7. számú részek esetében a részenként a 15 millió Ft-ot, a 8-14. számú részek esetében a részenként a 7 millió Ft-ot.
P.3. Nyilatkozata alapján
a jelen felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 1-7. számú részek esetében részenként a 20 millió Ft-ot a 8-14. számú részek esetében részenként a 9 millió Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából (Ipari-kereskedelmi fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 1-7. számú részek esetében részenként a 15 millió Ft-ot, a 8-14. számú részek esetében részenként a 7 millió Ft-ot.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése c) pontja alapján támaszkodhat.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolja:
M.1.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel rendelkeznek az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékűnek fogadja el azon képesítéseket is, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak.

M.2.)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevő csatolja a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség adatainak leírását (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével) tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (eszköznyilvántartó lap vagy forgalmi engedély) egyszerű másolatát.
A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Valamennyi rész esetében:
- A hulladék(ok) gyűjtési tevékenységhez kapcsolódóan a tehergépjárműre vonatkozóan legalább az EURO 3 környezetvédelmi osztályba sorolásáról szóló dokumentumo(ka)t.
- A hídmérleg hitelesítési jegyzőkönyvének másolatát.

M.3.)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a hulladékgazdálkodás alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszert tanúsító által kiállított igazolását (egyszerű másolati példányát) vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
Valamennyi rész esetében:
- legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakemberrel, aki megfelel a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.
és
legalább 1 fő
OKJ 32 851 01Hulladékfelvásárló és –telep kezelő végzettséggel,
vagy OKJ: 31 851 01Hulladék feldolgozógép- kezelő,
vagy OKJ 33 853 01Hulladéktelep-kezelő végzettséggel,
vagy OKJ 55 850 01hulladékgazdálkodó szaktechnikus végzettséggel,
vagy OKJ 21 851 02 hulladékválogató és feldolgozó ,
vagy OKJ 55 5470 01 hulladékgazdálkodási technológus,
vagy OKJ 52 5470 01 hulladékkezelő technikus,
vagy OKJ21 7898 01 települési hulladék gyűjtő és szállító,
vagy OKJ 33 7898 03 települési hulladék kezelő végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
Valamennyi rész esetében:
- a hulladék(ok) gyűjtési tevékenységhez kapcsolódóan legalább 1 db olyan szállító tehergépjárművel, amelynek károsanyag-kibocsátási besorolása min. EURO 3-as.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon tehergépjármű több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.
Valamennyi rész esetében:
-legalább 1 db hitelesített hídmérleggel.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon hitelesített hídmérleg több rész alkalmassági követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható.
M.3.
Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a hulladékgazdálkodás alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF/t)90
Regisztrált munkanélküliek/álláskeresők foglalkoztatása a szerződés teljesítése alatt (fő)10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
MKB/4/2/2014
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:30
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:30
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:30
(adott esetben) Hely: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62.§ (1) -(4) bekezdés szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:
A dokumentációt az ajánlatkérő a gazdasági szereplők e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában - az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre - e-mail útján megküldve biztosítja, a Kbt. 49. § (5) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés jelen felhívás I.1. pontjában (A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be) meghatározott e-mail címen (mate.darago@darago.hu) tehető, munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:30 óráig. A dokumentáció igénylése esetén az ajánlattevőknek meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe. Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
2. Az ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
− Ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: az 1-7. számú részek esetében részenként 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint, a 8-14. számú részek esetében részenként 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. §. (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető.
- Az ajánlati biztosítéknak az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetése esetén az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig „MKB/4/2/2014 fa eljárás – ajánlati biztosíték xxx részre” (ahol xxx: az adott rész száma) közlemény feltüntetésével, az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00314695-00000048 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni.
− Átutalás esetén akkor érvényes az ajánlati biztosíték, ha az ajánlatkérő számláján az ajánlati biztosíték teljes összege legkésőbb az ajánlatok benyújtásának határidejéig az adott részre vonatkozóan beazonosítható módon jóváírásra kerül. Az átutalás megtörténtéről szóló eredeti banki igazolást vagy eredeti bankgarancia-nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt az ajánlathoz kell mellékelni.
− Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig kell érvényben maradnia.
− Az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. §. (5) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint fizeti vissza.
− Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.
3. Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül küldi meg ajánlattevőknek.
A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 124. § (6) bekezdése szerint.
4. Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó P1., P2., P3. illetve az M1., M2., M3. alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – azokat külön kell igazolniuk.
5. Tájékoztatja ajánlatkérő az ajánlatevőket, hogy az EURO3-as és ettől korszerűbb, kiemelten környezetbarát tehergépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolásnak megfelelő környezetvédelmi osztály jelzés kódok: 6, 7, 8, 9, és az e fölöttiek.
A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet alapján:
A gépjármű kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát meghatározó konstrukciós jellemzők és a rendelet függelékeinek mellékleteiben meghatározott szennyezőanyag kibocsátási követelmények teljesítése alapján a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása az 5. számú mellékletben foglaltak szerint történik.
6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel, amennyiben az ajánlatot tevő által megajánlott ajánlati ár meghaladja
1.- 14. részek esetében a 7000 Ft/tonna összeget (ipari és kereskedelmi gyűjtés 2300 Ft/tonna, anyagában történő hasznosítás 4700 Ft/tonna)
úgy Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján jogosult érvénytelennek nyilvánítani.
Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét, hogy nulla (0) forint értékű ajánlati ár megajánlást nem fogad el.
7. Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az adott tevékenységre vonatkozó (EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése és hasznosítása) az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély, valamint a telephelyre vonatkozó érvényes működési engedély másolatát. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben nem rendelkezik
az 1.-7. sz. részek esetében: részenként legalább 3125 tonna EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel,
a 8.-14. sz. részek esetében: részenként legalább 1250 tonna EWC 15 01 03 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az adott telephelyre vonatkozó működési engedéllyel.

8.) Az ajánlatok bírálati szempontja:
Az 1-14. részek esetében az összességében legelőnyösebb ajánlat a IV.2.1. pontban meghatározott részszempontok szerint.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: az egyes részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.4) szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1-14. számú részek 1. bírálati szempontja esetében: A részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat (a legalacsonyabb érték) a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat pontszámát az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki, mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva.
Képlettel kifejezve:
Alegjobb
P= -----(Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (1)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az 1-14 sz. részek 2. bírálati szempontja esetében az ajánlatok pontkiosztás szerint kerülnek pontozásra az alábbiak szerint:
0 fő: 1 pont
1 fő: 3 pont
2 fő: 6 pont
3 vagy több fő: 10 pont
Az egyes részszempontokban elért pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra ezt követően azok összeadásra kerülnek. A legmagasabb pontszámot elért ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.
9. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények:
- Ajánlat benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
- Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívás irányadó kapcsolattartási pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
- A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
- A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.
- Az ajánlatokat 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 darab, a papír alapon benyújtott példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell benyújtani a Kbt. 61. § (1) bekezdésben, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt formai feltételek szerint.
- Az eredeti papír alapú példány borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’ megjelölést. A borítékra az „Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása”, valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni.
10. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
11. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, valamint az ajánlatának bírálati szempontok szerinti, mennyiségileg értékelhető tartalmi elemei.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra.
13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
14. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
− folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személynek az ajánlati határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát.,
− a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot(nemleges tartalom esetén is)
− a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
- a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
- ajánlattevő csatolja az 1-14. részek esetében a fa csomagolási hulladékok (EWC 15 01 03) gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a fa csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, ismertesse az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereit és, és jelölje meg a folyamatban részt vevő valamennyi alvállalkozót, kezelőt, érintett felet. A technológiai leírás tartalmazza továbbá a telephely leírását. A telephelyre vonatkozóan be kell mutatni a telephelyet ahol a kezelést végzik (vázrajzzal és fotóval illusztrálva)
A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.
- Foglalkoztatási terv 2014. évre amennyiben ajánlattevő vállalja regisztrált munkanélküli/álláskereső foglalkoztatását

15. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § foglaltak szerint teljes körűen, korlátozás nélkül biztosítja.
16. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben 100 forintra kerekítve. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás megjelenésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
17. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egyszerű másolati példányát, a konzorciális szerződést teljes terjedelemben, amely tartalmazza a konzorcium nevét, az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, az ajánlatkérővel történő pénzügyi elszámolás rendjét, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
18. A dokumentáció kiváltása az eljárásban való részvétel feltétele.
19. Ajánlatérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban bármely nem magyar nyelven kiállított nyilatkozatnak a magyar fordítását is csatolják be. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős magyar fordítást is.
20. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a dokumentáció tartalmazza.
21. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
22. Az M.2. és M.3. alkalmassági kritérium esetében, amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség, telephely bérleti szerződés, vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére,a bérbeadó vagy a lízingbeadó az ajánlattevővel azonos módon köteles az eszköz rendelkezésre állását igazolni, valamint a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal, vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.
23. A Ht. 2. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalomnak megfelelően anyagában hasznosításnak minősül bármilyen hasznosítási művelet kivéve a Ht. 2. § (1) 8. pontja szerinti energetikai hasznosítást. Anyagában történő hasznosításnak nevezzük a kiírás tárgyát képező fa csomagolási hulladék vonatkozásában az R3 kód megjelölésű tevékenységet, kivéve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia előállítást, valamint az olyan anyagokká történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel. Az OHÜ a fa csomagolási hulladék anyagában történő hasznosításának fogadja el különösen az alábbiakat:
- melynek eredményeként termékként fa alapanyagú csomagolóeszközök kerülnek előállításra (raklap, doboz, láda, kaloda, távtartó)
- faforgácslap, préselt faalapanyagú lap és bútorlap, valamint faapríték alapú építőblokk előállítása, melyhez alapanyagként fa csomagolási hulladékot használtak fel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ajtósi Dürer sor 31.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daragó Máté
Telefon: +36 302991723
E-mail: mate.darago@darago.hu
Fax: +36 14609877
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ajtósi Dürer sor 31.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daragó Máté
Telefon: +36 302991723
E-mail: mate.darago@darago.hu
Fax: +36 14609877
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Darázs és Társai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Ajtósi Dürer sor 31.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daragó Máté
Telefon: +36 302991723
E-mail: mate.darago@darago.hu
Fax: +36 14609877
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21875000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21875000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 3.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 3.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21875000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 4.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 4.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21875000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 5.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 5.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21875000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 6 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 6.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 6.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21875000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 7 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 7.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 7.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2500 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 21875000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 8 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 8.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 8.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8750000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 9 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 9.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 9.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8750000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 10 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 10.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 10.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8750000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 11 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 11.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 11.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8750000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 12 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 12.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 12.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8750000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 13 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 13.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 13.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8750000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 14 Elnevezés: Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 14.
1) Rövid meghatározás:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 14.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
További tárgyak:90511000-2
90512000-9
3) Mennyiség:
Ipari és kereskedelmi fa csomagolási hulladék gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 1000 t + 25% mennyiségben
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 8750000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/03/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.