Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15624/2014
CPV Kód:50112000-3;50110000-9
Ajánlatkérő:BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország egész területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 9.§ (1) ka) pontja szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelmi eszközök gyártása, javítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15658
Postai cím: Asztalos Sándor utca 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pethő István Ferenc tű. alezredes, vezérigazgató
Telefon: +36 13342967
E-mail: kozbeszerzes@bmheros.hu
Fax: +36 13136466
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmheros.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 9.§ (1) ka) pontja szerinti szervezet
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Katasztrófavédelmi eszközök gyártása, javítása
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
MB gyártmányú járművek javítása, karbantartása
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 1
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország egész területe
NUTS-kód HU101, HU102, HU21, HU22, HU23, HU31, HU32, HU33
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződések az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében (üzemeltetésében) lévő Mercedes Benz gyártmányú, tűzoltó vagy katasztrófavédelmi felépítményű valamint egyéb járművek (az érintett járművek Megyei/Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságonkénti darabszámát és típus szerinti összetételét a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza) garanciális időszak alatti és garanciaidőn túli javítására, karbantartására az egyes részekre meghatározott keretösszegek erejéig.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
További tárgyak:50110000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Mercedes Benz gyártmányú, tűzoltó vagy katasztrófavédelmi felépítményű valamint egyéb járművek garanciális időszak alatti és garanciaidőn túli javítása, karbantartása az alábbi részeknél meghatározott darabszámú járművek tekintetében , a meghatározott keretösszegek erejéig:
1. rész nettó 10 millió Ft keretösszeg
Bács-Kiskun megye 15 db jármű,
Baranya megye 23 db jármű.
2. rész: nettó 20 millió Ft keretösszeg
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 23 db jármű,
Hajdú-Bihar megye 15 db jármű,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 10 db jármű.
3. rész: nettó 10 millió Ft keretösszegig
Győr-Moson-Sopron megye 14 db jármű,
Vas megye 9 db jármű,
Zala megye 12 db jármű.
4. rész: nettó 30 millió Ft keretösszegig
Budapest 58 db jármű,
Pest megye 23 db jármű.
5. rész: nettó 25 millió Ft keretösszegig
Fejér megye 10 db jármű,
Komárom-Esztergom megye 20 db jármű,
Veszprém megye 21 db jármű.
Az egyes megyékben rendelkezésre álló járművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 95 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/01/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítés érdekében késedelmi és hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség vállalását írja elő.
A késedelmi kötbér összege az eseti megrendelés teljes nettó összegének a 0,5 %-a/nap (maximális mértéke a vetítési alap 15 %-a). A hibás teljesítési kötbér összege az eseti megrendelés teljes nettó összegének 2%-a/nap (maximális mértéke a vetítési alap 20 %-a).
A karbantartási és javítási munkákra a jogszabályokban előírt jótállási időt, de minimum 6 hónap; a beépített alkatrészek vonatkozásában a jogszabályokban előírt jótállási időt, de minimum 12 hónap, a fődarabok esetében minimum 24 hónap jótállást kell ajánlattevőnek vállalni. Amennyiben az alkatrészgyártó vagy forgalmazó az említett időnél hosszabb jótállást vállal, úgy ajánlattevő jótállási kötelezettségére ezen hosszabb időtartam terjed ki.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése az egyedi megrendelésben szereplő teljes mennyiség (javítás és alkatrész) igazolt szerződésszerű teljesítését követően megrendelésenként (lehívásonként) utólag, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől, illetve - a Ptk. 6:130. §-ának (2) bekezdése szerinti esetekben - az igazolt szerződésszerű teljesítéstől számított 30 naptári napon belül (illetve az ajánlat tartalma szerint meghatározott fizetési határidőben) átutalással történik, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 130. §-ának (1) és (5)-(6) bekezdésének szabályai szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezésekre.
Ajánlatkérő a szerződésben az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében kíván megállapodni azzal, hogy a fizetési határidő legfeljebb 60 naptári nap lehet. Az ellenszolgáltatás halasztott teljesítését indokolja Ajánlatkérő szerződéses állománya - amelynek teljesítéséhez jelen beszerzés szükséges – tekintetében fennálló fizetési határidők, valamint a folyamatos teljesítés és az ahhoz kapcsolódó részszámlázás lehetősége.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), aki a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2 – 10. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. §-a (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban, és a Kbt. 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, azaz az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek ajánlatában a Kr. 2. §-a, valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) szerint,
nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. 4. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A konkrét igazolási mód meghatározásaként a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-a (1) bekezdésének a)-i) pontja, valamint a k) pont ka)-kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság/hatóság/szervezet bocsátja ki. (Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója szerinti igazolási módokra (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)) Ezen szervezetek nyilvántartásának kivonatát (vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást) kell benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia szükséges – egyszerű másolatban- valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számlájáról szóló , az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak, melynek kötelezően tartalmaznia kell, hogy a pénzforgalmi számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napon túli, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja szerinti, sorba állítása.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. §-ában és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Bármely megajánlott rész esetében:

P1.) Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő 30 napnál hosszabb, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja szerinti, sorba állítása.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti igazolással az ajánlattevőnek ismertetnie kell , az által megajánlott rész(ek) tekintetében, az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (Mercedes Benz gyártmányú – a dokumentációban az adott rész(ek)re megadott járműtípusokra vonatkozó - javítási, karbantartási teljesítéseit, legalább az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje
• a szerződést kötő másik fél megnevezése,
• a szolgáltatás tárgya,
• az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban megadva),
• saját teljesítés aránya,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.M2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.
Igazolás módja:
— A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök és berendezések leírása(amelyben meg kell adni azt a helyet, ahol azok rendelkezésre állnak), valamint nyilatkozat arról, hogy azok a teljesítés teljes futamideje alatt is rendelkezésére állnak.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. §-ában és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1.) Alkalmas az ajánlattevő amennyiben rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen, a dokumentációban megadott Mercedes Benz járműtípus(ok)ra vonatkozó javítás, vagy karbantartás szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával, amelynek nettó összege eléri az
1.rész esetében: 10 millió Ft-ot,
2.rész esetében: 20 millió Ft-ot,
3.rész esetében: 10 millió Ft-ot,
4.rész esetében: 30 millió Ft-ot,
5.rész esetében: 25 millió Ft-ot.
Több részre tett ajánlat esetén minden megajánlott rész tekintetében szükséges megfelelni.
M2.) Alkalmas az ajánlattevő amennyiben rendelkezik a megajánlott rész(ek) esetében legalább egy, minimum az alábbi felszerelésű javítóműhellyel:
- 2 darab szerelőaknával és minimum 10 tonna teherbírású emelővel ellátott tehergépjármű szerelőállással, zárttérben
- 1 darab szerelőaknával vagy minimum 2,5 tonna teherbírású csápos emelővel ellátott személygépjármű szerelőállással, zárttérben
- 1 darab fékpaddal, amely alkalmas személygépjármű és tehergépjármű hiteles mérésére,
- az ajánlat tárgyát képező gépjárműtípusok javításához célszerszám készlettel és a gépjárművek vezérlőegységeinek hiba kiolvasására alkalmas diagnosztikai jogtiszta eszközzel,
- kalibrált és frissített adatbázisú futómű beállító berendezéssel vagy berendezésekkel, amely(ek) a személy- és tehergépjármű futóművének beállítására és ellenőrzésére alkalmas.
Több részre tett ajánlat esetén minden megajánlott részre szükséges megfelelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Javítási rezsióradíj a jármű telephelyén (nettó Ft/ó)25
Javítási rezsióradíj az ajánlattevő javítóműhelyében (nettó Ft/ó)25
A rész megyei központi címeihez megajánlott javítóműhelyek távolságának és az adott megyéhez tartozó jármű darabszám szorzatainak összege15
Kiszállási díj (nettó Ft/km)15
Az alkatrész-importőr listaárából az alkatrészekre megajánlott árkedvezmény mértéke (%)10
Megajánlott fizetési határidő (minimum 30 nap, maximum 60 nap)10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
52-7/2014
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63 500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. §-ának (2) bekezdésére tekintettel a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. §-ának (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles megfizetni, legkésőbb a szerződéskötésig, a BM HEROS Zrt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett HUF: 10300002-20127949-00003285 számú számlája javára, a közbeszerzési eljárás számának és megnevezésének (52-7/2014. MB javítás) közlemény rovatban való feltüntetése mellett. A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor be kell mutatnia, ennek hiányában a szerződéskötésre nem kerül sor. A dokumentáció ellenértéke bruttó értékben került meghatározásra, így a dokumentációért fizetendő ellenérték 50.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz 63.500,- Ft.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: BM HEROS ZRT., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2. földszinti ebédlő
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2016. június
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció igénylése és igazolt átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható, ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetén elegendő csak az egyik ajánlattevő részéről.
A Kbt. 52. §-ának (2) bekezdésére tekintettel a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. §-ának (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles megfizetni, az alábbiak szerint. A dokumentáció ellenértéke bruttó értékben került meghatározásra, így a dokumentációért fizetendő ellenérték 50.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz 63.500,- Ft. A dokumentáció ellenértékét a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles megfizetni a BM HEROS Zrt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett HUF: 10300002-20127949-00003285 számú számlája javára, a közbeszerzési eljárás megnevezésének és számának (52-7/2014. MB javítás) közlemény rovatban való feltüntetése mellett. A dokumentáció ellenértékének megfizetése a szerződéskötés feltétele: a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor be kell mutatnia, ennek hiányában a szerződéskötésre nem kerül sor. Az ellenérték határidőben való meg nem fizetését a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli Ajánlatkérő és élhet a Kbt. 124. §-ának (4) bekezdésében foglaltakkal.
A dokumentációt telefaxon lehet igényelni az ajánlati felhívás I.1) pontja szerinti elérhetőségen. A gazdasági szereplő telefaxon megküldött, aláírt kérelmének kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: a dokumentáció igénylése, az eljárás TED-száma és tárgya, a gazdasági szereplő neve, székhelye, telefonszáma, telefax száma, e-mail címe, adószáma, valamint a kapcsolattartó neve és elérhetősége.
Az ajánlatkérő a dokumentációt a telefaxon megküldött igénylés beérkezését követően elektronikus úton (e-mail) küldi meg az azt igénylő gazdasági szereplők részére, legkésőbb az igénylés beérkezését követő munkanapon.
Az Ajánlatkérő írásbeli visszaigazolást kér – legkésőbb a megküldés napját követő munkanapon – telefaxon a dokumentáció kézhezvételéről.
Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció igénylése, átvétele és az átvétel igazolása.
A dokumentációba betekintés kérhető ingyenesen az ajánlati felhívás I.1) pontja szerinti címen munkanapokon 8:00 - 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 órától 10:00 óráig. A dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint a jegyzőkönyvben megadni elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám).
2.) Az ajánlat benyújtására vonatkozó információk:
Az ajánlatot az ajánlattételi határidőn belül munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között lehet benyújtani, kivéve az ajánlattételi határidő utolsó napját, ekkor 8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig.

A személyesen kézbesített ajánlat beérkezését az Ajánlatkérő átvételi elismervény átadásával igazolja. Az átvételi elismervény legalább a következőket rögzíti: eljárás megnevezése, az Ajánlattevő neve, az ajánlat átvételének dátuma, időpontja (óra-perc), az átvevő aláírása.
A postán megküldött ajánlat beérkezését az Ajánlattevőnek kell igazolnia. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb az ajánlati felhívás IV.3.4) pontjában előírt ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati felhívás IV.3.8) pontjában meghatározott címre megérkezik.
3.) Hiánypótlás:
Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja, és nem alkalmazza a 67. § (5) bekezdésében lehetővé tett korlátozást.
4.) Az ajánlattétel valamennyi költsége Ajánlattevőt terheli.
5.) Az Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, valamint az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, 2 (kettő) példányban (1 eredeti papír alapú és 1 db elektronikus adathordozón rögzített példány CD-n/DVD-n vagy egyéb elektronikus adathordozón). Az elektronikus adathordozón az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban kell rögzíteni oly módon, hogy az elektronikus adathordozón rögzített ajánlat az eredeti, aláírt, papír alapú példányú ajánlatról készüljön. Ajánlattevőnek nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy az elektronikus adathordozón rögzített ajánlat a papír alapú, eredeti ajánlati példány tartalmával teljes körűen megegyezik.
Az Ajánlattevőnek ajánlata eredeti papír alapú, valamint az elektronikus példányát egy lezárt borítékban (csomagban) kell benyújtania, a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát jelen ajánlati felhívás IV.3.1) pontja szerint (52-7/2014. MB javítás), továbbá azt, hogy a lezárt boríték (csomag) kitől származik (ajánlattevő nevét és címét), valamint az „ajánlattételi határidő előtt nem felbontandó” jelzést.
Amennyiben a boríték nincs megfelelő jelöléssel, az Ajánlattevő nevének, címének megjelölésével ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A papír alapú ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak (a követelménynek azonban megfelel, ha zsinórral lapozhatóan összefűzik az ajánlatot, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzítik, a matricát lebélyegzik vagy az ajánlattevő részéről erre jogosult aláírja úgy, hogy a bélyegző, illetve az aláírás egy része a matricán legyen).
Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat kell számozni, az üres oldalt nem kell, de lehet), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában rész vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosultaknak vagy olyan személyeknek, akik erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
A fedlapot követően kérjük oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék elhelyezését, amely alapján az ajánlatban elhelyezett dokumentumok egyértelműen beazonosíthatók, és fellelhetők.
A tartalomjegyzéket követő első oldalon kérjük a Kbt. 62. §-ának (3) bekezdése szerinti információkat tartalmazó felolvasólap ajánlatban való elhelyezését.
6.) A szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
7.) Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy Ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó, a jelen ajánlati felhívás III.2.2) P1.), valamint a III.2.3) M1.) és M2.) pontjaiban foglalt alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – az ajánlati dokumentációban megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell (Kr. 20. § (4) bekezdés).
8.) A Kbt. 36. §-ának (3) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő valamennyi, az ajánlat részeként csatolandó dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve azon dokumentumokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (adott esetben): ezeket eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy aláírás-bélyegző használatával készült iratot eredetiként nem tud elfogadni.
9.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. §-ának (2) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket.
10.) Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban, telefax útján, jelen ajánlati felhívás I.1) pontjában meghatározott címen kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ának (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
11.) Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot.
12.) Az ajánlathoz csatolni kell:
12.1.) Csatolandó az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában.
Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/ kapacitást biztosító szervezet (cég)adataiban változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is. (Kr. 7. §).
12.2.) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
12.3.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat, valamint az esetlegesen szükséges hiánypótlás(oka)t, felvilágosítás nyújtását, indokolás adását is - az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját és a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
12.4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. §-ának (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, amelyben nyilatkoznia kell arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
12.5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
12.6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő eredeti aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése szerint.
12.7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről (Kbt. 55. § (5) bek.) (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
12.8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozatát és igazolásait (Kbt. 55. § (5) bek.) (adott esetben).
12.9.) A Kbt. 55. §-a (6) bekezdésének c) pontja szerinti esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet nyilatkozatával elismeri, hogy tudomással bír arról és tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért (jogszabály alapján fennálló, sortartásos kezesség).
12.10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a referenciá(k)ról (összefoglaló táblázat a dokumentáció szerint) és (adott esetben) referenciaigazolás(oka)t.
12.11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről.
12.12.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell fedlapot az ajánlati dokumentációban előírtak szerint.
12.13.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot (Kbt. 62. §-ának (3) bekezdése és az ajánlati dokumentáció szerinti tartalommal).
12.14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
12.15.) Az ajánlattétel nyelve a magyar, az ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlattevő az idegen nyelvű dokumentumok hiteles fordítását is jogosult benyújtani.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa benyújtott valamennyi fordítás teljes egészében megfelel az eredeti dokumentum(ok) tartalmának (adott esetben).
12.16.) A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
12.17.) A III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1.) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő pénzforgalmi számláit vezető pénzügyi intézménye(i)nek megnevezéséről és az azok által vezetett pénzforgalmi számlák számairól szóló nyilatkozatot, amelyben fel kell tüntetni a cégkivonatban még szereplő, de már nem aktuális számlákat is, a számla megszüntetésének időpontjával és a megszűnésre vonatkozó utalással. Amennyiben az adott pénzforgalmi számla a cégkivonatban még szerepel, azonban ajánlattevő nyilatkozata értelmében már megszüntetésre került, a megszűnés tényét az érintett pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal szükséges igazolni.
12.18.) Ajánlattevő nyilatkozzon, miszerint nyertessége esetén csatolni fogja a szerződés tárgyára (tevékenységére) vonatkozó (vagy arra kiterjesztett) káreseményenként legalább
1. és 3. rész esetében: 1 millió HUF és éves szinten legalább 5 millió HUF értékű,
2. rész esetében: 2 millió HUF és éves szinten legalább 10 millió HUF értékű,
4. rész esetében: 4 millió HUF és éves szinten legalább 15 millió HUF értékű,
5. rész esetében: 3 millió HUF és éves szinten legalább 12,5 millió HUF értékű,
káreseményenként legfeljebb 10% önrész levonásával fedezetet biztosító, érvényes felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. Ennek igazolására a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a biztosítótól származó, erre vonatkozó nyilatkozatot.
12.19.) Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a dokumentációban megadott gépjárműtípusokra vonatkozóan érvényes garanciális szervizjoggal vagy ezen szerződés tárgya tekintetében egyenértékűnek tekinthető, a garanciális idő alatti javítási, karbantartási szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogosultsággal, feltételekkel rendelkezik és csatolja az ennek igazolására szolgáló hiteles dokumentumo(ka)t.
12.20.) Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezik a dokumentációban felsorolt gyártmányú gépjárművek gyártmány specifikus javítási munkafázisai leírásával és a gyártó által előírt mindennemű technikai háttérrel és a javítás ezen technológiai leírásnak megfelelően kerül végrehajtásra. Csatolni kell az erre vonatkozó igazolás(ok) másolatát (nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolatát).
12.21.) Nyilatkozzon az Ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni kívánt norma adatbázis fajtájáról és megnevezéséről.
12.22.) Nyilatkozzon az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatti térítésmentes 24 órás készenlét biztosításáról, autómentés és javítás céljából.
12.23.) Nyilatkozzon az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatti térítésmentes elsőbbség biztosításáról a Megrendelő szolgáltatási igény bejelentésének.
12.24.) Ajánlattevőnek meg kell adnia (megajánlott részenként) az ajánlatában Igazgatóságonkénti bontásban, hogy az adott Igazgatóság üzemeltetésében lévő járművek javítására, karbantartására megajánlott javítóműhely milyen távolságra van az adott Igazgatóság megadott központi címétől (közúton, kilométerben meghatározva, https://maps.google.hu/ weboldal címen elérhető útvonaltervező szerint). Egy megyéhez (fővároshoz) kizárólag egy javítóműhelyt rendelhet ajánlattevő. Egy műhelyt több megyéhez is rendelhet az ajánlattevő megadva a megyék és a műhely közötti távolságot. A megajánlott rész(ek)ben minden megyéhez kötelező egy javítóműhely megajánlása.
12.25.) Nyilatkozzon az Ajánlattevő a teljesítés során igénybe venni kívánt alkatrész importőr személyéről és biztosítsa az alkatrészlistához történő hozzáféréséhez szükséges feltételeket vagy minden alkatrész szállításakor/beszerelésekor számlamásolattal igazolja az alkatrész beszerzési/listaárát, amelyből a megajánlott kedvezményt fogja biztosítani.
12.26.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, azonban
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
- Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult és a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárássorán kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
- Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:
a) a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;
b) a közös ajánlattevők közül a számla kiállítására jogosult ajánlattevő megjelölését;
c) azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők, nyertességük esetén, a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevőkkel kötendő szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentáció részét képező szerződés-tervezet módosítását. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ában foglaltakra.
13.) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlattevők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak.
14.) A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a jelen uniós nyílt eljárás ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
15.) Ahol az ajánlati felhívás vagy a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozást tartalmaz, az kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
16.) Az ajánlatkérő az ajánlatokat részenként bírálja el és állapítja meg a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Az ajánlatot valamennyi rész esetében azonosan részszempontokkal, súlyszámok és módszerek alapján értékeli az ajánlatkérő, az alábbiak szerint:
Az értékelésre kerülő ajánlati elemek (minden rész esetében):
1. Javítás rezsióradíja a jármű telephelyén (nettó Ft/ó)
A bírálat módszere fordított arányosítás, adható pontszám: 0-10, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra, az alábbi képlettel, két tizedes pontossággal:
Pontszám = 10* Legkedvezőbb ajánlati elem/ Vizsgált ajánlati elem.
2. Javítás rezsióradíja az ajánlattevő javítóműhelyében (nettó Ft/ó)
A bírálat módszere fordított arányosítás, adható pontszám: 0-10, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra, az alábbi képlettel, két tizedes pontossággal:
Pontszám = 10* Legkedvezőbb ajánlati elem/ Vizsgált ajánlati elem.
3. A rész megyei központi címeihez megajánlott javítóműhelyek távolságának és az adott megyéhez tartozó jármű darabszám szorzatainak összege
A bírálat módszere fordított arányosítás, adható pontszám: 0-10, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra, az alábbi képlettel, két tizedes pontossággal:
Pontszám = 10* Legkedvezőbb ajánlati elem/ Vizsgált ajánlati elem.
4. Kiszállási díj (nettó Ft/km)
A bírálat módszere fordított arányosítás, adható pontszám: 0-10, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra, az alábbi képlettel, két tizedes pontossággal:
Pontszám = 10* Legkedvezőbb ajánlati elem/ Vizsgált ajánlati elem.
5. Az alkatrész-importőr listaárából az alkatrészekre megajánlott árkedvezmény mértéke (%)
A bírálat módszere egyenes arányosítás, adható pontszám: 0-10, ahol a legkedvezőbb (legmagasabb %-ban kifejezett kedvezmény érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással kerül meghatározásra, az alábbi képlettel, két tizedes pontossággal:
Pontszám = 10* Vizsgált ajánlati elem/ Legkedvezőbb ajánlati elem.
6. Megajánlott fizetési határidő (minimum 30 nap; maximum 60 nap)
A bírálat módszere egyenes arányosítás, adható pontszám: 0-10, ahol a legkedvezőbb (a legtöbb nap) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással kerül meghatározásra, az alábbi képlettel, két tizedes pontossággal:
Pontszám = 10* Vizsgált ajánlati elem/ Legkedvezőbb ajánlati elem.
A fizetési határidőt egész napokban szükséges meghatározni.
A Kbt. 71. §-ának (7) bekezdése alapján az Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a fizetési határidő tekintetében 30 napnál rövidebb és 60 napnál hosszabb időtartamra vonatkozó megajánlást nem fogad el. 30 napnál rövidebb fizetési határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A Kbt. 71. §-ának (7) bekezdése és a Ptk. 6:130. §-ának (3) bekezdése alapján ajánlatkérő 60 napban határozza meg a 6. értékelési részszempont, azaz a megajánlott fizetési határidő tekintetében a jelen pontban rögzített ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad. 60 napnál hosszabb fizetési határidő megajánlása esetén 60 napos fizetési határidő kerül a szerződésben rögzítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130. §-a (3) bekezdésében foglaltakra.
Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. A legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás adott részének nyertese. Ajánlatkérő azonos pontszám esetén a Kbt. 72.§ (2) bekezdése szerint jár el.
17.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
18.) Az ajánlati felhívás és a dokumentáció közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
19.) A szerződés teljesítése során a javítás elszámolásakor az egyes munkaműveletek időszükségleteként legfeljebb az Audatex, Autodata, Vivid vagy egyenértékű katalógusban meghatározott, az adott gépkocsi típushoz kapcsolódóan megadott normaidők vehetők figyelembe.
20.) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetőleg a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
21.) Ajánlatkérő adószáma: 15329396-2-41.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137.§
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: MB gyártmányú járművek javítása Bács-Kiskun és Baranya megyében
1) Rövid meghatározás:
MB gyártmányú járművek javítása Bács-Kiskun és Baranya megyében
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
További tárgyak:50112000-3
3) Mennyiség:
Bács-kiskun megyében 15 jármű,
Baranya megyében 23 jármű összesen nettó 10 millió Ft keretösszegig
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 10 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/01/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Az egyes megyékben rendelkezésre álló járművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: MB gyártmányú járművek javítása Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
1) Rövid meghatározás:
MB gyártmányú járművek javítása Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
További tárgyak:50112000-3
3) Mennyiség:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 23 jármű,
Hajdú-Bihar megyében 15 jármű
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10 jármű összesen nettó 20 millió Ft keretösszegig
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 20 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/01/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Az egyes megyékben rendelkezésre álló járművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: MB gyártmányú járművek javítása Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében
1) Rövid meghatározás:
MB gyártmányú járművek javítása Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
További tárgyak:50112000-3
3) Mennyiség:
Győr-Moson-Sopron megyében 14 jármű,
Vas megyében 9 jármű,
Zala megyében 12 jármű összesen nettó 10 millió Ft keretösszegig
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 10 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/01/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Az egyes megyékben rendelkezésre álló járművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: MB gyártmányú járművek javítása Budapesten és Pest megyében
1) Rövid meghatározás:
MB gyártmányú járművek javítása Budapesten és Pest megyében
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
További tárgyak:50112000-3
3) Mennyiség:
Budapesten 58 jármű,
Pest megyében 23 jármű összesen nettó 30 millió Ft keretösszegig
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 30 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/01/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Az egyes megyékben rendelkezésre álló járművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: MB gyártmányú járművek javítása Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében
1) Rövid meghatározás:
MB gyártmányú járművek javítása Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
További tárgyak:50112000-3
3) Mennyiség:
Fejér megyében 10 jármű,
Komárom-Esztergom megyében 20 jármű,
Veszprém megyében 21 jármű összesen nettó 25 millió Ft keretösszegig
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 25 000 000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2015/01/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Az egyes megyékben rendelkezésre álló járművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.