Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15667/2014
CPV Kód:30199000-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10173
Postai cím: Váci u. utca 62-64.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Lánchidi Csaba
Telefon: +36 12351746
E-mail: lanchidi.csaba@bfkh.hu
Fax: +36 12351703
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): általános államigazgatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés melynek tárgya: „Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi szerződés melynek tárgya: „Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére”
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30199000-0
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Adásvételi szerződés alapján „Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére” az alábbiak szerint:
Irodai papír, írószerek, irodaszerek szállítása, 15527 egységnyi termék Budapest Főváros Kormányhivatala részére az alábbiak szerint:
A/3 univerzális fénymásoló papír 300 csomag
A/4 univerzális fénymásoló papír 3900csomag
LC6 boríték ablak nélkül 1 000darab
LC5 boríték ablak nélkül 1 000darab
LA/4 ablak nélküli boríték 1 000darab
C6C5 gépi boríték, enyvezett 1 000darab
TC/4 tasak ablak nélkül 100darab
TB/4 tasak talpas 50darab
Irodai spirálfüzet - VONALAS - 10darab
Irodai spirálfüzet - KOCKÁS - 10darab
Ragasztott kockatömb 50darab
Öntapadós jegyzettömb 40 x 50 mm 50darab
Öntapadós jegyzettömb 75 x 75 mm 50darab
Öntapadós jegyzettömb 125 x 75 mm 50darab
A/5 jegyzettömb – KOCKÁS - 50darab
A/5 jegyzettömb – VONALAS - 50darab
Öntapadós oldaljelölő címke 50darab
Etikett címke 105x37 mm 10doboz
Etikett címke 105x48 mm 10doboz
Etikett címke 48,5x16,9mm 10doboz
Etikett címke 64x34mm 10doboz
Etikett címke 70x37mm 10doboz
Gumis mappa 5000darab
Iratrendező - 50mm - 20darab
Iratrendező - 75mm - 20darab
Műanyag gyorsfűző 20darab
Előrendező 1 darab
Aláírandó könyv 1darab
Irattartó papucs 6darab
Genotherm 100darab
Genotherm lefűzős 100darab
Papírzsák 20darab
Kötöző zsineg 10tekercs
Csomagoló ragasztószalag 48 mm (átlátszó) 20tekercs
Csomagoló ragasztószalag 48 mm (barna) 20tekercs
Öntapadó ragasztószalag 12 mm 50tekercs
Öntapadó ragasztószalag 19 mm 50tekercs
Kézi ragasztószalag adagoló 6darab
Ragasztó stiftes 20darab
Bélyegző festék kék 10darab
Magic clip iratkapocs, 4,8 mm 10doboz
Binder csipesz iratkapocs 19 mm 10doboz
Binder csipesz iratkapocs 25 mm 10doboz
Binder csipesz iratkapocs 32 mm 10doboz
Irodai olló 10darab
Mechanikus levélbontó kés, fém 10darab
Hegyező mechanikus, kézi 10darab
Lyukasztó mechanikus kézi 10darab
Tűzőgép 24/6 kapocshoz 10darab
Tűzőgép No10 kapocshoz 10darab
Tűzőgépkapocs 24/6 200doboz
Kapocskiszedő 6darab
Irodai gémkapocs 28 mm 300doboz
Irodai gémkapocs 50 mm 100doboz
Szövegkiemelő sárga 20darab
Szövegkiemelő narancs 20darab
Szövegkiemelő zöld 20darab
Alkoholos filctoll fekete 20darab
Alkoholos filctoll piros 5darab
Alkoholos filctoll kék 20darab
Alkoholos filctoll zöld 5darab
Rostiron kék 20darab
Rostiron piros 5darab
Rostiron fekete 20darab
Rostiron zöld 5darab
Roller (gél) irón fekete 20darab
Roller (gél) irón kék 20darab
Roller (gél) irón piros 5darab
Roller (gél) irón zöld 5darab
Cserélhető betétes golyóstoll 200darab
Golyóstoll betét kék (X20) 100darab
Golyóstoll betét piros (X20) 20darab
Nagytartályos tollbetét 20darab
Fafoglalatú grafitirón 20darab
Radír közepes 6darab
Térképtű 1doboz
A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Eladónak felróható késedelmes teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett szállítás nettó ellenszolgáltatása 1%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A Vevő által érvényesített késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó ellenszolgáltatás 25%-át. Amennyiben a teljesítési határidő tekintetében Eladó számára felróható módon késedelembe esik, és a késedelemmel érintett napok száma összességében eléri a kötbérmaximum szerinti napot, úgy azt Felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Vevő – az Eladó kártalanítása nélkül - egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a szerződést Vevő azonnali hatállyal felmondhatja.
Ha az Eladó neki felróható módon minőségileg kifogásolható szállítást, szolgáltatást végez, Vevő a hiba bejelentésétől számított naptól a kijavított szerződésszerű, minőségileg kifogástalan szolgáltatás (cseretermék szállítása) nyújtásáig, a hibás teljesítésért kötbért követelhet. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett termékekre eső nettó vételár 5%-a/naptári nap. A Vevő által érvényesített kötbér mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-át. Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett napok száma összességében eléri a kötbérmaximum szerinti napot, úgy azt Felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Vevő – az Eladó kártalanítása nélkül - egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a szerződést Vevő azonnali hatállyal felmondhatja
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az Eladó neki felróható okból nem teljesít, meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nem szállított termékek nettó vételárának 25%-a.
Ajánlatkérő a leszállított termékek tekintetében 12 hónap teljes körű jótállást ír elő.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentációban elhelyezett szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szállítás ellenértéke a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 számú „Újra tanulok” megnevezésű projekt program keretéből kerül kifizetésre.
A program támogatásának intenzitása: 100 %
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendeletnek megfelelően a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A leszállított irodaszerek ellenértékét az ajánlatkérő egy összegben, az igazolt teljesítést követően benyújtott tételes számla ellenében, átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1) és (6) alkalmazásával és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 30 napon belül.
A számlán kérjük feltüntetni a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok” projektazonosítót és címet.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: forint (HUF)
Ajánlatkérő előleget nem fizet, és részszámlázásra nem biztosít lehetőséget.
A fizetésre egyebekben irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglalt követelményekre.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kr. 2-8. §-ban foglaltak szerint, figyelemmel a 10-11. §-ban foglaltakra is.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014. május 16. napján megjelent a „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kr. 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” és a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 2012.06.01. napján megjelent a „Közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
A kizáró okok fenn nem állását a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában, 2012. június 1. napján közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell:
P/1 A Kbt. 55. § (1) d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya (irodaszerek szállítása) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Közös ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (irodaszerek szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 3 millió forintot.
(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatban csatolnia kell
M/1 A Kbt. 55. § (1) b) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított megelőző 3 évben szerződésszerűen teljesített irodaszer szállításainak igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletesnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szállítás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből.
Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Közös ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 129.§ (7) bekezdése értelmében a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított megelőző 3 évben összességében legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 3 millió forint értékű, irodaszerek szállítása tárgyú referenciával.

(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti 50.000 Ft + ÁFA árát a Kbt. 52.§ (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni átutalással az Ajánlatkérő 10023002-00299592-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára legkésőbb a szerződéskötésig. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő „Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére”. A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Budapest Főváros Kormányhivatala, címe: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. I. emelet 107/A. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (1) – (4) és (6)- (7) bekezdései szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 számú „Újra tanulok” megnevezésű projekt program.
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készít, amely különösen az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról ad tájékoztatást, illetve az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazza. Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak dokumentált módon át kell vennie az Ajánlatkérőtől (Kbt. 49. § (6)), ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció nem átruházható és nem tehető közzé.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentációt legalább az alábbi információk megadásával kell igényelni: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím, a lanchidi.csaba@bfkh.hu e-mail címre elküldve. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni:
„Dokumentáció igénylése - „Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére”. A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött dokumentáció igénylések kapcsán Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az igénylést követően a dokumentáció elektronikusan kerül megküldésre. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig vehető át.
2. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § (1)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani a IV.3.8. pontban meghatározott címen. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 1 példányban be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
A csomagolásra rá kell írni: „Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére” tárgyú közbeszerzési eljárás– ajánlat”, valamint azt, hogy „Felbontani kizárólag az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.”
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az időpont, amikor a IV.3.8. pont szerinti kapcsolattartási ponton az ajánlat beérkezése regisztrálásra került. A személyesen benyújtott ajánlatokat munkanapon H-CS 11.00.-15.00. óra között lehet leadni a IV.3.8. pontban megjelölt címen. Az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatokat 08.00.-10.00.óra között lehet leadni.
A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, minderre figyelemmel az ajánlatok személyes leadása javasolt, de nem követelmény. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
5. A Kbt. 25. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlatot benyújtó(k)nak (konzorcium) csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodását, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az ajánlatában meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Ajánlatkérő a nyilatkozatot nemlegesség esetén is kéri becsatolni.
7. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §).
Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
8. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra.
9. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
10. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával."
Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
11. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai szerint értendő.
12. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a lanchidi.csaba@bfkh.hu – másolatban: engler.szilvia@bfkh.hu– címeken. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Kiegészítő tájékoztatás kérése- „Irodaszerek megrendelése a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 kiemelt projekt részére””. A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött kérdések megválaszolása kapcsán Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal e-mailben adja meg az ajánlattevő által megadott e-mail címre küldve meg a választ. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napnál később nyújtották be, ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha annak elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszokat ajánlatkérő e-mailen megküldi valamennyi érdeklődő részére.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
13. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül.
Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó HUF értékben kéri megadni. Ajánlatkérő ajánlati árként az irodaszerek nettó egységárának és mennyiségének szorzatainak összegét bírálja.
Ajánlatkérő kéri az ajánlati árlistát beárazni és az ajánlathoz csatolni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árlistán a sorok sorrendjén, a feltüntetett darabszámon változtatni nem lehet, tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni.
Valamennyi sort be kell árazni. Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő nem ad ajánlatot minden sorra vonatkozóan, vagy valamely tételre vonatkozóan 0 Ft-os megajánlást tesz.

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdés).
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal.
16. Az ajánlatot ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. § (1) bekezdés)
17. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek).
18. Ajánlatkérő az ajánlattevő a felhívás III.2.2 P/1 és III.2.3 M/1 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011 Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 94. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az abban foglalt feltételek fennállása esetén Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
20. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a dokumentáció árát csak a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetnie a szerződéskötést megelőzően. A téves utalásokért, és azok költségéért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A téves utalások esetében ajánlatkérő a dokumentáció díjának téves utalásával kapcsolatban felmerült tényleges kezelési és adminisztrációs költséget automatikusan visszatartja.
21. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltakra, amely alapján az Ajánlatkérő saját hatáskörben a kiemelt termékekre vonatkozóan szerződéses kötelezettséget ezen termékek vonatkozásában csak a megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat.
22. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.
23. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.
24. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy átlátható szervezetnek minősül a 2011. évi CXCVI. Törvény 3.§(1) bekezdés 1) pontja alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137.§ szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.