Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15801/2014
CPV Kód:55322000-3;55521200-0
Ajánlatkérő:Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
Teljesítés helye:I. rész: Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hegyeshalom, Hédervár, Jánossomorja, Kimle, Károlyháza, Kisbodak, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Mosonudvar, Mosonszolnok, Püski, Rajka, Újrónafő, Várbalog, II. rész: Lébény, Mecsér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
Postai cím: Soproni u. 65.
Város/Község: Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: 1. Hima Erika gazdasági vezető 2. Csiba Erzsébet intézményvezető
Telefon: +36 96566261/+36 96566266
E-mail: 1. gazdasagivezeto@szocmkt.hu 2. intezmenyvezeto@szocmkt.hu
Fax: +36 96566260
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szocmkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
x Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés - a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által szociális étkeztetés biztosítása tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
I. rész: Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hegyeshalom, Hédervár, Jánossomorja, Kimle, Károlyháza, Kisbodak, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Mosonudvar, Mosonszolnok, Püski, Rajka, Újrónafő, Várbalog, II. rész: Lébény, Mecsér
NUTS-kód: HU221
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés - a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által szociális étkeztetés biztosítása tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55322000-3
További tárgyak:55521200-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Szociális étkeztetés teljesítése 2014. október 1-jétől 2015. szeptember 30-ig tartó időtartamban (az I. rész tekintetében 48000 adag/év, ebből 37000 adag házhozszállítással, a II. rész tekintetében 20640 adag/év, ebből 7000 adag házhozszállítással) napi egyszeri meleg étel – ebéd - biztosításával.
A teljesített mennyiség +25%-kal eltérhet a megrendelt mennyiségtől.
Az étkeztetés heti hat napon (hétfőtől-szombatig) napi 1 alkalommal, meleg étel – ebéd - biztosításával történik.
Vállalkozó feladata napi egyszeri meleg étel (ebéd) előállítása és házhozszállítása.
Az étkeztetést házhozszállítással kell biztosítani, helyi főzőkonyha esetén az elvitel lehetőségének biztosításával.
Orvos által igazolt diabéteszes betegek részére diétás ebédet kell biztosítani, dietetikus által összeállított étlappal, kalória számítással ellátva.
Amennyiben az adagolás ételhordó edénybe történik, azt az igénybevevő biztosítja.
Az élelmiszer kiszállítása valamennyi település tekintetében hétfőtől-péntekig 10 és 13 óra között szükséges azzal, hogy a szombati ebéd is a pénteki napon kiszállítandó, helyi főzőkonyha esetén elvihető, azonban az nem egyezhet meg a pénteki ebéddel.
Diétás ebéd készítése és szállítása esetén a felhasznált alapanyagok meg kell, hogy feleljenek a diétás étrend vonatkozó előírásainak.
Az étkeztetési szolgáltatás keretében az alábbi fő kötelezettségeket kell teljesíteni:
- Az étkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagok beszerzése, ételek elkészítése, adagolása és kiszállítása.
- A nyertes ajánlattevőnek a főzőkonyhában kell elkészítenie, kiadagolnia és onnan kiszállítania a beszerzés tárgya szerinti ebédet. Helyi főzőkonyha esetén biztosítani kell az elviteli lehetőséget.
- A nyertes ajánlattevő 2 hétre előre étlapot készít (normál és igény esetén diétás). Az étlapot legalább 5 nappal a teljesítés időpontja előtt megküldi Megrendelőnek és eljuttatja az étkeztetést igénybevevőknek.
- A nyertes ajánlattevőnek az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és – forgalmazás feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben és Az országos tisztifőorvos 2011. augusztus 1-jén a közétkeztetők számára rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozóan kiadott táplálkozás-egészségügyi ajánlásában foglaltakra, melyekre tekintettel az étlapot és a hozzá tartozó adagolás-útmutatót el kell készítenie.
- Az ételek elkészítéséhez szükséges konyhai eszközök (fazék, lábas) pótlása és cseréje a nyertes ajánlattevő kötelezettsége saját költéségén.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és ajánlattételi dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szolgáltatás részletes műszaki feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/10/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Valamennyi rész tekintetében:
Nyertes ajánlattevő(k) (szerződést teljesítő Vállalkozó(k)) késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, illetőleg a teljesítés meghiúsulása esetén késedelmi, hibás, illetőleg meghiúsulási kötbér fizetésére köteles(ek), a szerződésben foglaltak szerint.
Késedelmes teljesítésnek minősül a megrendelésben meghatározott teljesítési időponthoz képest a nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) felróható okból történő 1 órát meghaladó, de 3 órát el nem érő késés. A késedelmes teljesítés után a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) késedelmi kötbér köteles fizetni, melynek mértéke a késedelemmel érintett mennyiség ellenértékének legalább 3 %-a óránként azzal, hogy a késedelmi kötbér mértéke értékelési részszempontnak minősül. A késedelmes teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiség 5 %-a óránként.
Amennyiben a teljesítési időponthoz képest a késés meghaladja a 3 órát, úgy az Ajánlatkérő jogosult az eseti megrendeléstől elállni és kötbér igényt érvényesíteni, melynek mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó ellenértékének 20 %-a.
Ajánlatkérőnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, amennyiben a szerződést teljesítő vállalkozó az előírt kiállási határidőnek neki felróható módon 5 alkalommal határidőre nem tesz eleget. Ebben az esetben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerződés teljes nettó összege, mértéke annak 20%-a.
Nyertes ajánlattevő(k) (szerződést teljesítő Vállalkozó(k)) hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke, mértéke annak 10%-a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a.
A fentieken túl Ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevőtől a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.
Ajánlatkérő jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.
Ajánlatkérő az ellenértéket havonta, utólag, a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)).
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről,
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről,
68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelete az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről,
852/2004./EK rendelet az élelmiszer higiéniáról,
Az országos tisztifőorvos ajánlása a rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról,
37/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt.122.§ (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai, illetőleg a (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Ennek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot az ajánlattételi dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Előbbieken túl az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (a nyilatkozatot az ajánlatételi dokumentáció részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldését követő keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti ajánlattevő számláját, és volt-e a számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított egy évben (12 hónapban) egybefüggően 30 napot elérő, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja].
Az ajánlattevő számlái tekintetében az eljárást megindító felhívás V.4) pont a) alpontja kilencedik francia bekezdése szerinti nyilatkozat is csatolandó, továbbá a pénzügyi intézményektől származó nyilatkozat(ok) az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében csatolandó(k) a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P2) Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható Ajánlattevő 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (étkeztetési szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatának csatolása (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint).
Amennyiben az ajánlattevő a P3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból
P1) valamennyi rész tekintetében, ha bármelyik pénzügyi intézménynél vezetett számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban) egybefüggően, 30 napot elérő, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő,
P2) ha a közbeszerzés tárgya szerinti (étkeztetési szolgáltatások nyújtásából) szolgáltatások nyújtásából származó nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el
- az I. rész tekintetében a 12.000.000,- Ft-ot,
- a II. rész tekintetében a 5.000.000,- Ft-ot
azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (étkeztetési szolgáltatások nyújtásából származó) általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie
- az I. rész tekintetében a 8.500.000,- Ft-ot,
- a II. rész tekintetében a 3.500.000,- Ft-ot.
Az előírt alkalmassági minimum követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (étkeztetési szolgáltatások) szolgáltatások bemutatásával, megjelölve a szerződést kötő másik felet és címét, illetve a részéről információt adó személy elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, idejét (év, hó és nap részletességgel a kezdő-és befejező időpont feltüntetésével) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja].
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolható az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, amely legalább a fentiekben meghatározott adatokat tartalmazza.
M2) A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja alapján a HACCP, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási (élelmiszerbiztonsági) rendszer működtetéséről szóló érvényes tanúsítvány vagy igazolás másolatának, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolása.
Amennyiben a rendelkezésre álló tanúsítvány érvényessége az ajánlati kötöttség, illetve a szerződés teljesítése során lejár, ajánlattevőnek már az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy kötelezettséget vállal az érvényes tanúsítvány beszerzésére és benyújtására.
M3) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, a képzettségük igazolására vonatkozó okiratok egyszerű másolatának csatolásával. Az alkalmasság igazolására továbbá csatolandó a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza, feltüntetve legalább az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat benne, továbbá a szakemberek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozata. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pont].
M4) A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez szükséges, az étel szállításához megfelelő szállítójármű leírásának, melyből kétséget kizáróan megállapítható a szállítójármű alkalmassága, valamint forgalmi engedély másolatának csatolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább egy, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített közétkeztetési szolgáltatás nyújtásából származó, szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek adagszáma
- az I. rész tekintetében elérte a 100 adag/nap mennyiséget,
- a II. rész tekintetében elérte az 50 adag/nap mennyiséget,
Valamennyi rész tekintetében:
M2) ha nem rendelkezik érvényes HACCP, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási (élelmiszerbiztonsági) rendszer működtetésére vonatkozó, független szervezettől származó igazolással vagy tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel,
M3) ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő dietetikus felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 3 év étkeztetési szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
- főzőkonyhánként 1 fő szakács végzettségű, legalább 3 év étkeztetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
M4) ha nem rendelkezik legalább 1 db, az étel szállítására alkalmas szállítójárművel, amely zárt raktérrel és minimum 50 adag étel szállítására alkalmas, fertőtleníthető belső burkolatú rakodótérrel rendelkezik.
Elegendő összesen 1 db szállítójármű rendelkezésre állásának igazolása.
Az előírt alkalmassági minimum követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft+Áfa)95
1.1. Nettó ajánlati ár/adag (Ft+Áfa)80
1.2. Házhozszállítási díj/adag (Ft+Áfa)15
2. Késedelmi kötbér vállalt mértéke az előírt mértéken felül (%/óra) (minimum 3 %, maximum 5 %)5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/27 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62. § (2)]
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: az ajánlati ár (nettó adagár, szállítási díj/szállítási cím) és a késedelmi kötbér mértékére tett ajánlás). [Kbt. 62. § (3)]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés(ek) teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. [Kbt. 62. § (4)]
Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személy - kérésére – azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6)]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7)]

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2015. július
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (az ajánlattételi dokumentáció előbbiek szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele). A dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő átveszi [Kbt. 49. § (6)].
A dokumentációt az Ajánlatkérő (illetve Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) elektronikus úton bocsátja rendelkezésre (adja át vagy küldi meg) Ajánlattevő részére. A dokumentáció átvehető személyesen az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet (ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.) címén minden munkanapon 9.00-11.00 óra között (az ajánlattétel lejártának napján 9.00-10.00 óra között). A dokumentáció elektronikus megküldése kérhető e-mail-ben az iroda@enyd.hu címen illetve postai megküldése kérhető (Kbt. 50. § (3) bekezdés).
Az ajánlattételi dokumentáció igénylésekor meg kell jelölni az azt igénylő vagy az Ajánlattevő alvállalkozójának nevét, címét és elérhetőségi (kapcsolattartási) adatait.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
A részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az Ajánlatkérő az 1. részszempontot és annak alszempontjait (1.1.- 1.2.) olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb értéket tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.
Az ajánlatkérő a 2. részszempontot (a késedelmi kötbér mértéke az előírt mértéken felül) az értékarányosítás (egyenes arányosítás) módszere szerint értékeli, olyan módon, hogy a legjobb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, azzal, hogy a késedelmi kötbér mértéke tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdés szerint a 3 %-os mértéket olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, illetve ugyanezen § alapján az 5 %-os mértéket olyan legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja. A késedelmes teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel érintett mennyiség 5 %-a óránként. A fenti 3-5 %-ig terjedő kötbér mértéket az előírt kötbér mértéken felül kell érteni, az ajánlattevő által megajánlott érték hozzáadódik az előírt kötbérmértékhez, azaz az 5 %-hoz.
Az egyes részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, végül összesítésre kerülnek. Az Ajánlatkérő a pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre kerekíti.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Az eljárást megindító felhívás III.2.2) szerinti feltételek (igazolási módok) P1) és P2) pontja.

Az eljárást megindító felhívás III.2.3) szerinti feltételek (igazolási módok) M1), M2), M3) és M4) pontja.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
a) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
- Az ajánlatot a következő formai követelményeknek is megfelelően írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás A.III. mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani részenként, az eljárást megindító felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú és 1 elektronikus példányban (CD/DVD) kell benyújtani, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia, illetőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval. A csomagoláson szerepelnie kell a következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe; „AJÁNLAT – A KISTÉRSÉGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁLTAL SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA „__” RÉSZ” – CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” megnevezéssel kell benyújtani.
- Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni – az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlat eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek) [Kbt. 60. § (6)].
- A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)].
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés].
- Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz ugyancsak csatolni kell a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást.
- Az eredeti papír alapú példányban valamennyi benyújtandó dokumentumot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt. 36. § (3) bekezdés].
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4) bekezdés].
- Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe;, illetőleg az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (névvel és címmel), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni azzal, hogy az előbbiek szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
- Az ajánlatban a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t (névvel és címmel) és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
- Az ajánlattevő nyilatkozatát a jelenleg vezetett, illetve az eljárást megindító hirdetmény feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban) megszüntetett pénzforgalmi számlákról – a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő a megjelölt pénzforgalmi számlákat vezető pénzügyi intézménye(ke)n kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.
- Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását [Korm. rendelet 20. § (4)].
- Az ajánlatkérő ugyancsak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatában, valamint esetlegesen a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.
b) Egyéb csatolandó dokumentumok:
- A nyertes ajánlattevő köteles HACCP-rendszert vagy azzal egyenértékű európai szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert működtetni, melynek tanúsítványát az ajánlatba csatolni kell.
- Az ajánlathoz csatolni kell mintaétlapot és a hozzá tartozó adagolás-útmutatót, mely dietetikus szakember aláírását tartalmazza. A mintaétlapot a hét hat napjára (hétfőtől-szombatig) kell elkészíteni.
- Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy igény esetén a diétás ebédet biztosítja dietetikus által összeállított étlappal, kalória számítással ellátva.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló jármű(vek) ismertetését, forgalmi engedélye másolatának csatolását.
- Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő, a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója illetve a számára a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő rendelkezik, vagy a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, káreseményenként legalább 2 millió Ft és évente legalább 5 millió Ft értékhatárra kötött, harmadik személynek okozott kárra is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződéssel vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti körre kiterjedő felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi dokumentációt és az esetleges kiegészítő tájékoztatásokat átvették és megismerték.
- A teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek tekintetében előírt - saját kezűleg aláírt – önéletrajzok, végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát illetőleg a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, szerződés teljesítésének időszakára vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozatokat, amelyek alapján az alkalmassági feltételek(nek) való megfelelés megállapítható.
c) Aláírási címpéldány csatolásának kötelezettsége
Az ajánlattevőnek a saját vonatkozásában, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők tekintetében csatolnia kell az ajánlathoz a rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is.
Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogosult(ak)ra vonatkozó adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogosult képviselő(i)re vonatkozó adatai nem találhatóak meg, úgy az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, Magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszerű másolatban.
d) Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk
- Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget.
- Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 36. § (3)]. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
- Az ajánlattétellel vagy az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval összefüggő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az eljárást megindító felhívás A. mellékletében meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött küldeményben, az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg.
- Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzés nem európai uniós forrásból valósul meg.
- Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, ennek megfelelően projekttársasággal összefüggő követelményeket az ajánlattételi dokumentáció nem tartalmaz [Kbt. 27. § (2)].
- A III.2.2 valamint a III.2.3 pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban megadott gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napján érvényes, a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembe vételével végzi el.
- Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdésére figyelemmel tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/05 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12015307
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12015307
Internetcím (URL): www.enyd.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12015307
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12015307
Internetcím (URL): www.enyd.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12015307
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12015307
Internetcím (URL): www.enyd.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által szociális étkeztetés biztosítása
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés - a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által szociális étkeztetés biztosítása tárgyában (Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hegyeshalom, Hédervár, Jánossomorja, Kimle, Károlyháza, Kisbodak, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Mosonudvar, Mosonszolnok, Püski, Rajka, Újrónafő, Várbalog)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55322000-3
További tárgyak:55521200-0
3) Mennyiség
Szociális étkeztetés teljesítése 2014. október 1-jétől 2015. szeptember 30-ig tartó időtartamban összesen 24 darab településen 48000 adag/év meleg étel – ebéd – biztosításával, ebből 37000 adag házhozszállítással.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/10/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által szociális étkeztetés biztosítása
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés - a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által szociális étkeztetés biztosítása tárgyában (Lébény, Mecsér)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55322000-3
További tárgyak:55521200-0
3) Mennyiség
Szociális étkeztetés teljesítése 2014. október 1-jétől 2015. szeptember 30-ig tartó időtartamban összesen 2 darab településen 20640 adag/év meleg étel – ebéd – biztosításával, ebből 7000 adag házhozszállítással.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/10/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------