Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15950/2014
CPV Kód:45223500-1;45223200-8;45442300-0
Ajánlatkérő:Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Múzeum tér (hrsz: 3894)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Múzeum tér 1.
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kajtor Beáta
Telefon: +36 32422395
E-mail: kajtor.beata@salgotarjan.hu
Fax: +36 32422395
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés Salgótarján, Múzeum tér (hrsz: 3894) vasbeton födémszerkezetének (alsó felület) állagmegóvó javítására „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítási számú projekt keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3100 Salgótarján, Múzeum tér (hrsz: 3894)
NUTS-kód: HU313
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés Salgótarján, Múzeum tér (hrsz: 3894) vasbeton födémszerkezetének (alsó felület) állagmegóvó javítására „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítási számú projekt keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45223500-1
További tárgyak:45223200-8
45442300-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Salgótarján, Múzeum tér vasbeton födémszerkezetének (alsó felület) állagmegóvó javítása
Javítandó felület összesen: 983,29 m2
Felület előkészítés
• Érintett nyílászárók ideiglenes védelme, részleges leszerelése, helyreállítása
• Elektromos kábelek, szerelvények ideiglenes védelme, részleges leszerelése, helyreállítása, esetleges cseréje
• Légtechnikai vezetékek, szerelvények ideiglenes védelme, részleges leszerelése, helyreállítása, esetleges cseréje
• Laza betonrészek levésése
• Meglévő betonfelület tisztítása homokszórással
Felület javítás
• Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtt betonacélokra MC ZENTRIFIX KMH passziváló anyag felhordása, alapozó festék SIKA POXICOLOR PRIMER HE (kétkomponensű, epoxi kötőanyagú), közbenső festék SIKACOR EG 1 (kétkomponensű, epoxi kötőanyagú) és átvonó festék SIKACOR EG 5 (kétkomponensű, poliuretán kötőanyagú) acélszerkezet korrózióvédelmi bevonat felhordása 1-1 rétegben, egyenként 80 µm vastagságban
• Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, repedések erőzáró injektálása STOPOX IHS BV anyaggal
• Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, lőtt betonos technológiával MC NAFUFILL LM anyaggal
• Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása PCCI. javítóhabarccsal, ZENTRIFIX KMH tapadóhíd, NAFUFILL KM 250, 103 és 110 betonjavító habarcs alkalmazásával
Finom glettelés
• Beton és vasbeton szerkezetek felületi finom javítása, glettelése SIKA MONOTOP-723N műanyagdiszperzióval javított, egykomponensű, pórustömítő és simító cementhabarcs, tapadásközvetítő, integrált korrózióvédelemmel
Felületképzés
• Beton felületek előkészítése, alapozása STOCRYL SP alapozó
• Beltéri beton felületre festékrendszer felhordása, STOCRYL RB fedő réteg RAL 7032 színben
Állványozás
• Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából
Hulladék gyűjtése, elszállítása
• Pincefolyosók seprése, burkolat nélküli
• Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe
• Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
A műszaki tartalom részletes meghatározását az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 39577261 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: Mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%-a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a. Kötbérterhes határidő a véghatáridő.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevő hibájára visszavezethető okból történő meghiúsulása (Vállalkozónak felróható lehetetlenülés és a teljesítés megtagadása) esetén, vagy amennyiben Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni, a kötbér mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.
Jótállási kötelezettség: Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 24 hónap, az időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma.
Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételtől teljes körű jótállási biztosíték biztosítása, melynek mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a, amely 24 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
Előleg visszafizetési biztosíték
A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító az eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékét kell nyújtania szállítónak a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
- banki készfizető kezesség biztosításával vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel, vagy
- a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában.
Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) előírásai az irányadóak.
Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig a Vállalkozói előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell biztosítania Vállalkozónak oly módon, hogy a biztosíték hatálybalépése tekintetében az irányító hatóság (IH) vagy a közreműködő szervezet (KSZ) által meghatározott feltételek az irányadóak.
Az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról – a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján – az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés finanszírozása az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosítási számú, „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. projektben jóváhagyott elszámolható költség mértékéig az Európai Unió, valamint a Magyar Állam költségvetése forrásaiból, illetve az ajánlatkérő saját forrásából történik szállítói finanszírozással.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 81,857408% -a
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: a Kbt. 130. § (1), (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, és a 14.§ (1) – (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (amely alvállalkozó tekintetében is alkalmazandó), a 4/2011.(I.28.) Korm.rend. kifizetésre vonatkozó előírásai, az 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet, a Támogatási Szerződés.
Részszámlázás:
Az Ajánlatkérő 50 %-os műszaki teljesítést követően egy rész-számla benyújtásának lehetőségét biztosítja.
A részszámla és a végszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja.
A végszámla kibocsátásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 130. § (2) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiadása.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák.
Előleg:
Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (1) bekezdése alapján a szerződés
elszámolható összege legfeljebb 30%-nak megfelelő mértékű szállítói előlegigénylés lehetőségét biztosítja (amennyiben Vállalkozó előleget kíván igénybe venni) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosíték ellenében a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján. A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállító finanszírozás esetében a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti
A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (6) bekezdése szerint a központi koordinációs szerv
meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
Az ajánlattevőként szerződő fél előlegszámlát állít ki. Az előleg összege a végszámlából kerül - az igénybevett előleg mértékének megfelelően - visszatartásra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek csak nyilatkozni kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) alpont szerinti dokumentum benyújtása szükséges, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § fc) alpont szerinti dokumentum benyújtása szükséges. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárni.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.), illetőleg a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti elektronikus hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről. (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben elért teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, ezért ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben elért teljes nettó árbevételeinek számtani átlaga nem éri el a 50.000.000.-forintot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három üzleti évvel a felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának napjáig már meglevő, előző egy vagy két üzleti évükben elért teljes árbevétel(ek) számtani átlagának kell megfelelnie a fenti követelménynek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bek. a) pontja alapján és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó 16. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovatban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
– nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
– az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, ezért ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a fentiekben meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített alábbi referenciával:
legalább 1 db legalább 800 m2-es egybefüggő vasbetonszerkezeten található felületi hibák javítási munkáira, valamint repedések injektálására vonatkozó referencia (vasbeton födémszerkezet javítása), melynek értéke elérte a nettó 30.000.000.- Ft-ot.
Az előírt referencia a szerződés egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során kivéve az alábbi esetet: ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
24331/2014.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/22 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 20000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A dokumentáció ellenértékét a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a K&H Banknál vezetett 10402142-49565051-57501001 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „Dokumentáció; Salgótarján, Múzeum tér vasbeton födémszerkezetének állagmegóvó javítása.” kifejezést.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/22 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/22 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. III.em.331.sz. tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001
Projekt címe: Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-12 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 8-10 óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén.
A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt átvevő gazdasági szereplő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő gazdasági szereplő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció másra nem ruházható át.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül történik, feltéve, hogy a dokumentációt megküldését kérő gazdasági szereplő a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
-
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és III.2.3. pontban foglalt alkalmassági követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
-
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdésében valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ezen túlmenően ajánlatkérő helyszíni bejárással egybekötött konzultációt is tart 2014.08.13. 10.00 órától az ajánlatok bontásának felhívásban meghatározott helyén a Kbt. 45. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
2. Ajánlatok benyújtása: A Kbt. 61. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatot írásban és zártan, az A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatot digitális adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is csatolni kell az ajánlathoz, tekintettel arra, hogy a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak és a Közreműködő Szervezetnek. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. vagy azokkal egyenértékű formátum bármelyike. Amennyiben az eredeti és a másolat, az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot egy eredeti papír alapú és 1 db elektronikus (pl. CD/DVD) másolati példányban kell benyújtani.
e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak.
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
g) Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerint, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat, információkat.
3. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(A nemleges tartalmú nyilatkozatokat is csatolni kell.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-ában foglaltakat, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghalad mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának átlagos forgalmi adó nélkül számított ellenértékből.)
4. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja a fordítás benyújtását. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
5. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő elfogadja a dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtását. A Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat eredeti, papír alapú példányának a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
6. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
7. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok alapján vizsgálja az ajánlatkérő az alkalmasságot. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Ilyen esetben az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatban közölnie kell a saját nemzeti bankja (központi bankja) által az előzőek szerint számított EURO ellenértéket, amelyet ajánlatkérő számol át forintra az üzleti év fordulónapjának, illetve a referencia teljesítése napjának az alapulvételével az adott napon a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott Euro/Ft árfolyam szerint.
8. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő – támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó – kifejezetten utal a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. A Támogatási Szerződés aláírásra került.
9. Tájékozódási kötelezettség: A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
10. Ajánlattételi képesség: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratot annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat a képviseletre jogosult személy írta alá. Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A cégszerű aláírással kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. Ennek megfelelően az ajánlatba benyújtott nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult oly módon írja alá, hogy az a benyújtott aláírási címpéldányban foglaltaknak mind tartalmilag, mind formailag megfeleljen. A cégszerű aláírás megvalósulása kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha a tartalmi és formai egyezőség is fennáll.
11. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetére ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt. 25. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
13. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: az építési beruházásra vonatkozóan legalább 10 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítás szerződést kell kötni, amelyet ki kell terjeszteni az adott projekt keretében megvalósuló építési beruházásra.
14.:A szerződés teljesítéséhez legalább az alábbi kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges:
- legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. fejezete szerinti MV-É (építési szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően szerzett jogosultsággal rendelkező szakember.
15. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. §; illetve a Ptk. 3:133. §-3:136. § tartalmazza a gazdasági társaságok átalakulásának szabályait. Amennyiben a jogutód a jogelőd meghatározott jogosultságait (például: referenciáit, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját) kívánja felhasználni, Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlathoz csatoljon nyilatkozatot, arról hogy kizárólagosan jogosult az alkalmassági feltételeknek megfelelő jogelődi jogosultságok felhasználására, s azok tekintetében kizárólagos jogutódnak minősül.
16. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-10.00 óráig lehet benyújtani.
17. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetést. E körben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 67. § (8) bekezdésében foglaltakra.
18. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
19. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció nyilatkozat mintáit elektronikus – szerkeszthető - formában is biztosítja ajánlattevők részére, amennyiben ajánlattevők ezt kajtor.beata@salgotarjan.hu elektronikus címen kérik.
20. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés (Kbt. 77. § (2) bekezdés) megküldését követő naptól számított 11. napon, de legkésőbb az írásbeli összegezés átadását, illetve megküldését követő 30 napon belül.
21. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy építőipari tevékenységet - az Étv. 39/A § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.
22. A jogorvoslat esetén eljáró szerv: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága ( 1026 Budapest, Riadó utca 5. )
23. A jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet az irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/01 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Postai cím: Múzeum tér 1.
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kajtor Beáta
Telefon: +36 32422395
E-mail: kajtor.beata@salgotarjan.hu
Fax: +36 422395
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Postai cím: Múzeum tér 1. 235. sz. iroda
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kajtor Beáta
Telefon: +36 422-395
E-mail: kajtor.beata@salgotarjan.hu
Fax: +36 422-395
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
Postai cím: Múzeum tér 1. 235. sz. iroda
Város/Község: Salgótarján
Postai irányítószám: Múzeum tér 1.
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kajtor Beáta
Telefon: +36 422-395
E-mail: kajtor.beata@salgotarjan.hu
Fax: +36 422395
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------