Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2015.09.25.
Iktatószám:18495/2015
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Községi Önkormányzat Sárazsadány
Teljesítés helye:1. rész: Földből épített kerékpáros krossz pálya kivitelezése: A teljesítés helye HRSZ: 241/11 A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz. 2. rész: Magaslati fejlesztőpark kivitelezése: A teljesítés helye HRSZ: 241/11 A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz. 3. rész: Ügyességi kerékpár tanpálya kivitelezése: A teljesítés helye HRSZ: 241/11 A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz. 4. rész: Mozgáskorlátozottak számára is elérhető képességfejlesztő játszópark kivitelezése: A teljesítés helye HRSZ: 241/11 A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Four Road Kft.;Four Road Kft.;Four Road Kft.;
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Községi Önkormányzat Sárazsadány
Postai cím: Fő út 50
Város/Község: Sárazsadány
Postai irányítószám: 3942
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Palcsó Mihály
Telefon: +36 47390002
E-mail: gazdalkodas@sarazsadany.hu
Fax: +36 47390002
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Sárazsadányi kivitelezések az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében” rész-ajánlattételi lehetőségekkel (1. rész: Földből épített kerékpáros krossz pálya kivitelezése 2. rész: Magaslati fejlesztőpark kivitelezése 3. rész: Ügyességi kerékpár tanpálya kivitelezése 4. rész: Mozgáskorlátozottak számára is elérhető képességfejlesztő játszópark kivitelezése)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. rész: Földből épített kerékpáros krossz pálya kivitelezése:
A teljesítés helye HRSZ: 241/11
A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz.
2. rész: Magaslati fejlesztőpark kivitelezése:
A teljesítés helye HRSZ: 241/11
A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz.
3. rész: Ügyességi kerékpár tanpálya kivitelezése:
A teljesítés helye HRSZ: 241/11
A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz.
4. rész: Mozgáskorlátozottak számára is elérhető képességfejlesztő játszópark kivitelezése:
A teljesítés helye HRSZ: 241/11
A teljesítés helye címmel: 3942 Sárazsadány, 241/11 hrsz
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Sárazsadányi kivitelezések az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében” az alábbi rész-ajánlattételi lehetőségekkel:
1. rész: Földből épített kerékpáros krossz pálya kivitelezése
2. rész: Magaslati fejlesztőpark kivitelezése
3. rész: Ügyességi kerékpár tanpálya kivitelezése
4. rész: Mozgáskorlátozottak számára is elérhető képességfejlesztő játszópark kivitelezése
Mennyisége:
1. rész: Földből épített kerékpáros krossz pálya kivitelezése:
Az idősebb és mozgékonyabb gyerekek számára szórakozási lehetőséget kínáló létesítmény. Földből épített ügyességi és krossz pályakialakítása, mely a BMX-es és a Mountain bike-os kihasználásra is alkalmas.
A BMX (dirty) pálya anyaga a pálya magassági vonalvezetéséhez alkalmasan kialakított földfeltöltés, homokos kavics vízelvezető réteggel, geotextíliával és humuszos fedőréteggel. A terület füvesítése a közvetlen pálya kivételével az erózió és a bukóterek lágyítása miatt szükséges. Tartalmaz 5 db magasított kanyart, 4 dombot, 2 ugratót és egy 5 dombos pumpa-szakaszt. A feltöltések legnagyobb magassága 3 m.
Pályaszerkezet BMX pálya:
Hossza: 256 ,00 m
Pályaszélesség: 6,00 m
- 20 cm vtg tömörített humusz
- 18 cm vtg homokos kavics vízelvezető réteg
- 1 rtg. geotextília
- változó vtg tömörített földfeltöltés
GEOTEXTIL terítése 1644 m2
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 474 m3
Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 2409 m2
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. 1644 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 1041 m3
BMX pálya földművének készítése gépi erővel, töltés építés, rézsű képzés 562 m3
Belső járó út készítése gépi erővel 646 m2
Kitermelt föld gépkocsira rakása 1021 m3
Simító hengerlés a földmű felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 1135 m2
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból THK 0/32 P-TT természetes szemmegoszlású kavics 295 m3
Depónia képzés 831 m3
2. rész: Magaslati fejlesztőpark kivitelezése:
6-tól 70 éves korig használható és minden igényt kielégítő kalandpark építése, melyet egész évben használhatnak a látogatók. 30 db élményelemet tartalmaz a kalandpark, a tájba illő, nagyrészt fából készült elemek kerülnek kiépítésre, mely a többi elemmel kiegészülve egy teljes aktívparkot ölel fel.
Építési munkálatok:
- Tartó cölöpök telepítése, alapbetonozása
- Drótkötélrendszer telepítése
- Fogadóállomások kialakítása
- Fejlesztő feladatok elhelyezése, méret beállítás a feladatsoroknak megfelelően

3. rész: Ügyességi kerékpár tanpálya kivitelezése:
Komplex kerékpár tanpálya kiépítése, melyen bitumenes alap és burkolat készül. Az elkészített pályán kerülnek kihelyezésre azok a pályatartozékok és elemek, melyek a kerékpáros közlekedés tanulásának elengedhetetlen eszközei.
A kerékpár tanpálya a területen kialakított bevágás-töltésben épülő platón kerül kialakításra. A töltés magassága nem haladja meg a 0,50 m-t. A pálya egyoldali egyenletes eséssel készül a völgyoldal felé. Az alaprajza zöldsávokkal erősen szabdalt, a lefolyó víz a zöldsávban kerül elszikkasztásra. Az útpálya védelmére az alépítményben fagyvédő réteg és geotextília kerül beépítésre. A völgyoldali töltésoldalt zúzottköves felületerősítéssel kell ellátni az esetlegesen a fagyvédő réteg által kivezetett víz eróziója ellen
Kerékpár tanpálya:
Hossza: 223,50 m
Pályaszélesség: 4,00 m
- 4 cm vtg AC-8 kopóréteg
- 5 cm vtg AC-11
- 18 cm vtg Ckt.
- 20 cm vtg homokos kavics vízelvezető réteg
- 1 rtg geotextília
- változó vtg tömörített földfeltöltés
GEOTEXTIL terítése 1250 m2
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 300 m3
Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 1500 m2
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. 1250 m2
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban 563 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 254 m3
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 847 m2
Kitermelt föld gépkocsira rakása 863 m3
Depónia képzés 863 m3
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból THK 0/32 P-TT természetes szemmegoszlású kavics 260 m3
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt vagy CTt jelű keverékből CKt jelű stabilizált kavics 160 m3
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Útszegélykő, 40/20/10 Kazincbarcika, C 8-32/FN 376 m
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével, 4 cm vastagságban AC-8 jelű aszfaltbeton NZ adalékkal 34,8 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 5,0 cm vastagságban AC-11 jelű aszfaltbeton NZ adalékkal 42,7 m3
Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es 33 db
Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő 700 mm 37 db
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel 52 m2
4. rész: Mozgáskorlátozottak számára is elérhető képességfejlesztő játszópark kivitelezése:
A játszótér kivitelezéséhez fából készült, Európai Uniós szabványoknak megfelelő elemek beszerezése, hinta, lengőhinta, mérleghinta, csúszda alagúttal, egyensúlyozó gerenda, mozgáskorlátozott hinta beszerzése és beépítése.
Építési munkálatok:
GEOTEXTIL terítése 250 m2
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 50 m3
Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 250 m2
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. 250 m2
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban 100 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% 50 m3
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 250 m2
Kitermelt föld gépkocsira rakása 100 m3
Depónia képzés 100 m3
A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 31684604
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Sárazsadányi kivitelezések az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében 1. rész: Földből épített kerékpáros krossz pálya kivitelezése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/09/08 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Four Road Kft.
Postai cím: Kállói út 123.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4405
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 5000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 5000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 6381245 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Four Road Kft. (név) 4405 Nyíregyháza Kállói út 123. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Kálló Bau Kft. (név) 4320 Nagykálló, Nagykertszőlő 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Sárazsadányi kivitelezések az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében 2. rész: Magaslati fejlesztőpark kivitelezése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/09/08 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Four Road Kft.
Postai cím: Kállói út 123.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4405
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 14755000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 14755000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 14755000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17035000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Kálló Bau Kft. (név) 4320 Nagykálló, Nagykertszőlő 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Four Road Kft. (név) 4405 Nyíregyháza, Kállói út 123. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Sárazsadányi kivitelezések az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében 3. rész: Ügyességi kerékpár tanpálya kivitelezése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/09/08 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Four Road Kft.
Postai cím: Kállói út 123.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4405
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 11929604 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 11929604 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 11929604 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 13138487 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
KÁLLÓ-BAU Kft. (név) 4320 Nagykálló, Nagykertszőlő 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Four Road Kft. (név) 4405 Nyíregyháza, Kállói út 123. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Sárazsadányi kivitelezések az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítószámú projekt keretében 4. rész: Mozgáskorlátozottak számára is elérhető képességfejlesztő játszópark kivitelezése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
az eljárás a 4. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja szerint, vagyis kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
KÁLLÓ-BAU Kft. (név) 4320 Nagykálló, Nagykertszőlő 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Four Road Kft. (név) 4405 Nyíregyháza, Kállói út 123. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/07/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/17 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------