Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/137
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.11.24.
Iktatószám: 24528/2014
CPV Kód: 72224000-1;92522200-8
Ajánlatkérő: Várgondnokság Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Üzemeltetés, területhasznosítás, fejlesztés, mérnöki szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Várgondnokság Nonprofit Kft.
Postai cím: Színház utca 5-7
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Somogyi Gabriella
Telefon: +36 12250310
E-mail: somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
Fax: +36 13556364
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vargondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft.
Postai cím: Báthory u. 8. földszint 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Virág Zsolt
Telefon: +36 209677145
E-mail: kastelylexikon@-t-online.hu
Fax: +36 12693686
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Üzemeltetés, területhasznosítás, fejlesztés, mérnöki szolgáltatás
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„”Várkert Bazár fejlesztése” projekthez kapcsolódó kiállításrendezési - művészettörténeti - örökségvédelmi szakmai menedzsment szolgáltatások ellátása”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/04/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: „”Várkert Bazár fejlesztése” projekthez kapcsolódó kiállításrendezési - művészettörténeti - örökségvédelmi szakmai menedzsment szolgáltatások ellátása”
A részletes feladatleírást az Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224000-1
További tárgyak: 92522200-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 18500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/08/29 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/03/06 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5491 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/04/12 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.A Felek a megbízási szerződés II.3 pontját - figyelemmel az 1. számú szerződésmódosításban foglaltakra - az alábbiak sze¬rint módosítják:
Eredeti feltétel:
Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés II.2. pontjaiban foglaltak teljesítési időpontja 2014. augusztus 29. napja.
Megbízottnak azonban rendelkezésre kell állnia a Projekt Záró Jelentésének Közreműködő Szervezet általi maradéktalan elfogadásáig.
Módosított feltétel:
Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés II.2. pontjaiban foglaltak teljesítési időpontja 2015.március 31. napja.
Megbízottnak azonban rendelkezésre kell állnia a Projekt Záró Jelentésének Közreműködő Szervezet általi maradéktalan elfogadásáig.
2.A Felek a megbízási szerződés III.3 pontját - figyelemmel az 1. számú szerződésmódosításban foglaltakra - az alábbiak sze¬rint módosítják:
Eredeti feltétel:
A Megbízó által jóváhagyott teljesítést a Megbízó által kijelölt személy igazolja minden negyedévet követő hónap 3. napjáig (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”) (vö. negyedéves /egyenlő összegű/ részszámlázás (3 részszáma) + 1 végszámla). A végszámla (vö. utolsó 8 havi időszakra jutó díj) kiszámlázására - függetlenül a rendelkezésre állási időszak terjedelmétől - Megbízott a támogatási elszámolás által elvárt időpontig köteles/jogosult.
Módosított feltétel:
A Megbízó által jóváhagyott teljesítést a Megbízó által kijelölt személy igazolja (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”).
Megbízott az alábbi időszakokat követően jogosult számlákat kiállítani:
1. részszámla: 2013. II. negyedév (negyedéves egyenlő összegű résszámla - Megbízási díj 25%-a);
2. részszámla: 2013. III. negyedév (negyedéves egyenlő összegű résszámla - Megbízási díj 25%-a);
3. részszámla: 2013. IV. negyedév (negyedéves egyenlő összegű résszámla - Megbízási díj 25%-a);
4. részszámla: 2014. január 1- 2014. október 31. (Megbízási díj 12,5%-a);
Végszámla: 2015. november 1.- 2015. március 31. (Megbízási díj 12,5%-a); (függetlenül a rendelkezésre állási időszak terjedelmétől)).
IV.1.3) A módosítás indoka:
A projekt keretében megvalósítani szükséges építési beruházás (vö. Várkert Bazár kivitelezése) időbeli elhúzódása, amelyre tekintettel a 2014. augusztus 28. napján hatályba lépett Támogatási Szerződés 7. számú módosítása rendelkezik arról, hogy a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú „Várkert bazár fejlesztése” című kiemelt turisztikai projekt megvalósulásának a véghatárideje - a korábban meghatározottól eltérően - 2015. március 31. legyen.
A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező szolgáltatás ellátásának véghatáridejét -annak járulékos jellege miatt - a projektzáráshoz igazodva indokolt és szükségszerű meghosszabbítani.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/08/28 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/21 (év/hó/nap)