Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/3
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.01.06.
Iktatószám: 24839/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: KIRÁLY Sportegyesület
Teljesítés helye: HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sportegyesületi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIRÁLY Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92345515
Postai cím: Temesvár Utca 44.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hidasi-Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzestanacsadas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sportegyesületi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Király SEK fejlesztés – "A" épület kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001125582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Király SEK fejlesztés – "A" épület kivitelezés tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
Főbb feladatcsoportok:
1. „A” épület építészet
2. „A” épület gépészet
„A” épület alapterülete:
Földszint: 876,51 m2 beépített hasznos alapterület
Emelet: 724,31 m2 beépített hasznos alapterület
Tetőtér terasz, előtér: 226 m2
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1157887981 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Király SEK fejlesztés – "A" épület kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, 4878/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Király SEK fejlesztés – "A" épület kivitelezés tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
Főbb feladatcsoportok:
1. „A” épület építészet
2. „A” épület gépészet
„A” épület alapterülete:
Földszint: 876,51 m2 beépített hasznos alapterület
Emelet: 724,31 m2 beépített hasznos alapterület
Tetőtér terasz, előtér: 226 m2
1. „A” épület építészet
Munkanemek, összefoglaló mennyiségek:
- Bontás, építőanyagok újrahasznosítása (52 db)
- Építőgépek, szerszámok (1380 óra)
- Keverékkészítés (100 m3)
- Felvonulási létesítmények (9 db, 1 készlet, 2 m)
- Zsaluzás és állványozás (4054 m2, 3146 légm3)
- Irtás, föld- és sziklamunka (33 m2, 8099 m3)
- Síkalapozás (390 m3)
- Helyszíni beton és vasbeton munkák (7 db, 487 m, 7031 m2, 496,2 m3, 66 t)
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (291 db, 830 m2)
- Falazás és egyéb kőműves munkák (2 db, 4215 m2)
- Ácsmunka (466 m, 558,5 m2)
- Vakolás és rabicolás (65 m, 20 557 m2)
- Szárazépítés (1373 m2, 60 db)
- Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (1817 db, 7882 m, 10 183 m2)
- Bádogozás (218 m2, 270 m, 10 db)
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése (134 db)
- Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése (147 db)
- Üvegezés (13 db, 63 fm)
- Felületképzés (130 m, 5326 m2)
- Szigetelés (3678 db, 2163 m, 19 267 m2, 22 m3)
- Árnyékolók beépítése (11 db, 12 m2)
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése (4 db)
- Közmű csatornaépítés (55 m)
- Kőburkolat készítése (980 m2, 300 m)
- Beépített szállító- és emelőberendezések (1 db)
- Takarítási munkák (50 ’100m2’, 1 db)
- Kert- és parképítési munkák (70 m2, 320 db)
2. „A” épület gépészet
- Bontás, építőanyagok újrahasznosítása (4 m3, 1 db)
- Irtás, föld- és sziklamunka (107 m3, 1 db)
- Falazás és egyéb kőműves munkák (182 m, 92 db)
- Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése (11 m2)
- Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése (1 db, 1049 m)
- Technológiai légtechnikai munkák (256 m, 1 óra)
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés (40 m)
- Megújuló energiahasznosító berendezések (37 db, 3 l)
- Általános épületgépészeti szigetelés (736 m, 438 m2)
- Épületgépészeti csővezeték szerelése (1712 db, 1204 m, 1272,4 m2)
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (757 db)
- Szellőztető berendezések (1072 db, 562 m, 380,64 m2)
- Légkondicionáló berendezések (5 db)
- Energiahatékony építési technológia (11 db, 6 óra)
Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.
Ajánlatkérő a szerződésben 5% mértékű tartalékkeretet rögzít.
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A beépítésre kerülő ablakok hőátbocsátási tényezője („Ug” értéke) (min. 0,7 W/m2K, max. 0,5 W/m2K)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Király SEK fejlesztés – "A" épület kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59121871
Postai cím: Kárpáti Kelemen Utca 19/A
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: veresepitoipar@gmail.com
Telefon: +36 303245794
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1157887981
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: vasszerelés, betonozás, szerkezetépítés, hőszigetelés, zsaluzás, ácsmunkák, épületgépészet, térburkolat készítése, fém szakipari munkák vízszigetelés, bádogos munkák, vas- és lakatosszerelés, gépi földmunka, daruzási munkák, hidegburkolás, vízszigetelés, bádogos munkák, nyílászárók, szárazépítési munkák, belső nyílászárók, légkondícionáló berendezések, felvonó, asztalosipari munkák, melegburkolás, festés, gépi földmunka, külső homlokzatburkolás, fitness, villamossági alapszerelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 11513898-2-18
Az eljárás során nem kerültek környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembevételre.
Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján indította meg, tekintettel arra, hogy az eljárás olyan építési beruházás, melyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon Ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján indította meg, tekintettel arra, hogy az eljárás olyan építési beruházás, melyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon Ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére.