Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/1
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.01.03.
Iktatószám: 26015/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: KIRÁLY Sportegyesület
Teljesítés helye: HU222; HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sportegyesületi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIRÁLY Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 18896596118
Postai cím: Temesvár Utca 44.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hidasi-Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kiralysportegyesulet.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sportegyesületi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Király SEK fejlesztés –További kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR001129292021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Király SEK fejlesztés – További kivitelezési munkák” tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint 2 részben:
1. rész: Király SEK fejlesztés – További kivitelezési munkák_’A’
2. rész: Király SEK fejlesztés – További kivitelezési munkák_’B’

1. rész:
Jelen közbeszerzési eljárás 1. részének tárgya a Szombathelyen található, 4878/1 helyrajzi számú ingatlanon az „A” jelű épület kivitelezése egyes munkáinak elvégzése (ideértve az egyes villamossági munkák alapszerelését, tűz- és füstvédelmi feladatok alapszerelésének elvégzését), valamint a „C” épület kivitelezése vonatkozásában a beépített berendezési tárgyak elhelyezése.
Főbb feladatcsoportok:
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése (383 db, 75,6 fm, 36 m, 363 m2)
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés (733 db, 6209 fm, 1000 m)
- Tűz-és füstvédelem (1200 db, 2840 fm)
2. rész:
Jelen közbeszerzési eljárás 2. részének tárgya aSzombathelyen található, 4878/1 helyrajzi számú ingatlanon az „A” jelű épület kivitelezése egyes munkáinak elvégzése (ideértve különösen egyes villamossági munkák, tűz- és füstvédelmi, valamint épületautomatikai és épületfelügyeleti feladatok elvégzését), az udvarhoz, a parkolóhoz és kerítéshez tartozó kivitelezési munkák elvégzése, valamint egyes szabadtéri, szabadidő és sportlétesítményekhez kapcsolódó építőipari kivitelezési feladatok elvégzése (Center pálya).
Főbb feladatcsoportok:
- Kőburkolat készítése (940 m, 2907 m2)
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés (4,4 ’100 m’, 17912 db, 44497 fm, 160 kg, 560 m)
- Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) [71 db, 5300 fm]
- Tűz- és füstvédelem (582 db, 690 fm)
- Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények (230 db, 5570 fm, 234 m, 7273 m2, 6587,65 m3, 3,9 t)
Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.
Ajánlatkérő a szerződésben 5-5% mértékű tartalékkeretet rögzít részenként.
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 887693288 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Király SEK fejl. – További kivitelezési munkák_'A'
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, 4878/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Király SEK fejlesztés – További kivitelezési munkák_’A’
Jelen közbeszerzési eljárás 1. részének tárgya a Szombathelyen található, 4878/1 helyrajzi számú ingatlanon az „A” jelű épület kivitelezése egyes munkáinak elvégzése (ideértve az egyes villamossági munkák alapszerelését, tűz- és füstvédelmi feladatok alapszerelésének elvégzését), valamint a „C” épület kivitelezése vonatkozásában a beépített berendezési tárgyak elhelyezése.
Főbb feladatcsoportok:
- Beépített berendezési tárgyak elhelyezése (383 db, 75,6 fm, 36 m, 363 m2)
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés (733 db, 6209 fm, 1000 m)
- Tűz-és füstvédelem (1200 db, 2840 fm)
Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.
Ajánlatkérő a szerződésben 5% mértékű tartalékkeretet rögzít.
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 24 hónap jótálláson felüli többlet jótállás vállalása (hónapokban, max. 24 hónap) 20
2 3. A beépített elszívó ernyő indukciós, friss levegő befúvásos-e? (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Király SEK fejl. – További kivitelezési munkák_'B'
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, 4878/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Király SEK fejlesztés – További kivitelezési munkák_’B’
Jelen közbeszerzési eljárás 2. részének tárgya a Szombathelyen található, 4878/1 helyrajzi számú ingatlanon az „A” jelű épület kivitelezése egyes munkáinak elvégzése (ideértve különösen egyes villamossági munkák, tűz- és füstvédelmi, valamint épületautomatikai és épületfelügyeleti feladatok elvégzését), az udvarhoz, a parkolóhoz és kerítéshez tartozó kivitelezési munkák elvégzése, valamint egyes szabadtéri, szabadidő és sportlétesítményekhez kapcsolódó építőipari kivitelezési feladatok elvégzése (Center pálya).
Főbb feladatcsoportok:
- Kőburkolat készítése (940 m, 2907 m2)
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés (4,4 ’100 m’, 17912 db, 44497 fm, 160 kg, 560 m)
- Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) [71 db, 5300 fm]
- Tűz- és füstvédelem (582 db, 690 fm)
- Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények (230 db, 5570 fm, 234 m, 7273 m2, 6587,65 m3, 3,9 t)
Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.
Ajánlatkérő a szerződésben 5% mértékű tartalékkeretet rögzít.
Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A reflektor LED sportvilágítás teljesítménye és fényereje („Reflektor LED 1000W 124500lm sportvilágítás A65 BVP 518 1420/740 HGB” vagy „Reflektor LED 1400W 189000lm sportvilágítás A65 BVP 528 2130/ 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Király SEK fejl. – További kivitelezési munkák_'A'
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11513898218
Postai cím: Kárpáti Kelemen Utca 19/A
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: veresepitoipar@gmail.com
Telefon: +36 303245794
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 256187191
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gyengeáramú villanyszerelés, villamossági alapszerelés, épületgépészeti alapszerelés, hidegburkolás, üveg szerkezetek, gépi földmunka, építőmesteri munkák, asztalosipari munkák, melegburkolás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Király SEK fejl. – További kivitelezési munkák_'B'
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veres és Társai Kereskedelmi, Vendéglátó és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11513898218
Postai cím: Kárpáti Kelemen Utca 19/A
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: veresepitoipar@gmail.com
Telefon: +36 303245794
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 631506097
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gyengeáramú villanyszerelés, villamossági alapszerelés, épületgépészeti alapszerelés, gépi földmunka, parkoló, járda építés, fém szakipari munkák, építőmesteri munkák, szabadtéri szabadidő és sportlétesítmények építése, napelem rendszerek telepítése, épületvezérlési rendszer kiépítése, villanyszereléshez szükséges hidegburkolás, villanyszereléshez szükséges festési munkák, villanyszereléshez szükséges szárazépítési munkák, lakatosszerkezetek szerelése, zsaluzás, villanyszereléshez szükséges melegburkolás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 11513898-2-18
Az eljárás során nem kerültek környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembevételre.
Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján indította meg, tekintettel arra, hogy az eljárás olyan építési beruházás, melyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon Ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.1.7) pontban és a V.2.4) pontokban az egyes részekben feltüntetett érték a tartalékkeretet is tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján indította meg, tekintettel arra, hogy az eljárás olyan építési beruházás, melyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon Ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére.