Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/24
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma:2013.02.27.
Iktatószám:2728/2013
CPV Kód:79952000-2;80000000-4
Ajánlatkérő:Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Teljesítés helye:1. közbeszerzési rész: Magyarország közigazgatási területe 2. közbeszerzési rész: Magyarország közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.03.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Postai cím: Szalay utca 10-14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bognárné Héjja Krisztina
Telefon: +36 12357262
E-mail: bognarne.krisztina@ofi.hu
Fax: +36 1 235 7202
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Egy Ökoiskola országos forrásközpont és egy Zöld Óvoda országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. közbeszerzési rész: Magyarország közigazgatási területe
2. közbeszerzési rész: Magyarország közigazgatási területe
NUTS-kód: HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés egy Ökoiskola országos forrásközpont és egy Zöld Óvoda országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
További tárgyak:80000000-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
I. rész:
1. Saját készítésű sablonok, jelentkezési lapok, felmérési lapok, jelenléti ívek sokszorosítása.
2. Útmutató kidolgozása az Ökoiskola cím elnyeréséhez a vonatkozó módszertani követelményrendszer alapján.
3.Képzők képzése és akkreditált képzés programjainak kidolgozása.
4.Képzők képzése tantermi képzések megtartása.
5.Országos Ökoiskola forrásközpont szakértői tevékenysége féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva: regionális forrásközpontok felkészítése, munkájának nyomon követése, mentorálása, szakmai találkozók szervezése, rendezvényszervezés.
6. 4 napos nemzetközi tanulmányút szervezése, bonyolítása Svájcba összesen 10 fő részére az Ökoiskola regionális forrásközpontok szakemberei és a Képzők képzésén részt vevők számára, együttműködve a II. rész nyertesével.
Az I. részben a fenti 1-6. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 5000 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II. rész:
1. Saját készítésű sablonok, jelentkezési lapok, felmérési lapok, jelenléti ívek sokszorosítása.
2. Útmutató kidolgozása a Zöld Óvoda cím elnyeréséhez a vonatkozó módszertani követelményrendszer alapján.
3. Képzők képzése és akkreditált képzés programjainak kidolgozása.
4. Képzők képzése tantermi képzések megtartása.
5. Országos Zöld Óvoda forrásközpont szakértői tevékenysége féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva: regionális Zöld Óvoda forrásközpontok felkészítése, munkájának nyomon követése, mentorálása, szakmai találkozók szervezése, rendezvényszervezés.
6. 4 napos nemzetközi tanulmányút szervezése, bonyolítása Svájcba összesen 10 fő részére a Zöld Óvoda regionális forrásközpontok szakemberei és a Képzők képzésén részt vevők számára, együttműködve az I. rész nyertesével.
A II. részben a fenti 1-6. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 5000 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles
Késedelmi kötbér: mértéke: 5.000,- Ft naponta, maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke: 5.000,- Ft naponta, maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: mértéke: 3.000.000,- Ft.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték megfizetésére teljes egészben támogatásból kerül sor.
A támogatás részben a SH/4/5 kódszámú Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése tárgyú projektből, részben a magyar költségvetés XIX. Uniós Fejlesztések fejezetéből származik és utófinanszírozással kerül megfizetésre.
A számla ellenértékét ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. Részszámlázásra a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség. A számla fizetési határideje 30 nap.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bek. k) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell bármely vagy mindkét részre történő ajánlattétel esetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három naptári évi (2010., 2011. és 2012.) összesített teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő bármely, vagy mindkét részre történő ajánlattétel esetében, ha a felhívás feladását megelőző három naptári évben (2010., 2011. és 2012.) összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a 8 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell bármely vagy mindkét részre történő ajánlattétel esetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pontja alapján és a 16. § (5) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés idejét (a befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésnek mely részében vett részt.
b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. d) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat b) és c) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét. A szakemberek által saját kezűleg aláírt, eredeti, Europass típusú önéletrajzot az ajánlatba csatolni kell, amely tartalmazza a gyakorlati idejük év és hónap szerinti részletezését annak érdekében, hogy az évek száma megállapítható legyen. A bb) és cb) pontokban előírt szakemberek esetében az önéletrajznak nem szükséges tartalmaznia a gyakorlati idejük év és hónap szerinti részletezését. Az ajánlatkérő a dokumentációban mellékletként Europass típusú önéletrajz mintát ad.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő bármely vagy mindkét részre történő ajánlattétel esetében, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen
aa) legalább 2 db referenciát pedagógusok számára biztosított környezeti nevelési témakörben
– továbbképzés tartása és/vagy
– képzési tanácsadás tárgyban,
ab) legalább 2 db referenciát rendezvényszervezés tárgyban,
ac) legalább 1 db, környezeti nevelési program kidolgozása és/vagy megvalósítása tárgyú referenciát, amely megfelel az alábbi szempontoknak:
- legalább 10 közoktatási intézmény környezeti nevelési programjához kapcsolódóan került teljesítésre;
- a teljesítés időtartama meghaladta a 6 hónapot.
Az aa), ab) és ac) pontokban előírt tárgyú referenciák között az átfedés megengedett, tehát az ajánlatkérő elfogadja, ha egy referencián belül mindhárom pontban előírt tárgy megvalósult.
Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre kíván ajánlatot tenni, nem szükséges részenként különböző referenciákat bemutatni, hanem ugyanaz a referencia bemutatható mindkét rész esetében, amennyiben az megfelel az előírásoknak.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső részét, elemét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő az I. részre történő ajánlattétel esetében, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
ba) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves környezeti nevelési pedagógiai gyakorlattal rendelkező szakembert;
bb) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, rendezvényszervezési gyakorlattal rendelkező szakembert;
bc) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik Ökoiskola címmel rendelkező iskola ökoiskolai munkatervének fejlesztésében és/vagy megvalósításában.
A ba), bb) és bc) pontokban előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges, tehát legalább 3 különböző személyt kell bemutatni, akik megfelelnek az előírásoknak.
c) Alkalmatlan az ajánlattevő a II. részre történő ajánlattétel esetében, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
ca) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves környezeti nevelési pedagógiai gyakorlattal rendelkező szakembert;
cb) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, rendezvényszervezési gyakorlattal rendelkező szakembert;
cc) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik Zöld Óvoda címmel rendelkező óvoda zöld óvoda munkatervének fejlesztésében és/vagy megvalósításában.
A ca), cb) és cc) pontokban előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges, tehát legalább 3 különböző személyt kell bemutatni, akik megfelelnek az előírásoknak.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetében a szakemberek között az átfedés megengedett, amennyiben mindkét részre előírtaknak megfelelnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről.
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről.
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. részszempont:Összesített nettó ajánlati ár70
2. részszempont: Szakmai ajánlat30
2. részszempont 1. alszempont Szakmai munkaterv és felelősségi mátrix20
2. részszempont 2. alszempont Az akkreditált képzés Zöld Óvoda/ Ökoiskola/ koordinátor képzés tematikai vázlatának 3. és 4. pontjának mintaszerű kidolgozása10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/03/22 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 30.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFA-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: 30.000,- Ft + ÁFA. A dokumentáció ellenértékét a TriCSÓK Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010659-01057020-00100006 számú számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „Dokumentáció; OFI - Országos Forrásközpont” kifejezést. A dokumentáció ára a dokumentáció átvételének helyén készpénzben is befizethető.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/03/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/03/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: TriCSÓK Zrt. 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Jelen eljárás a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása útján valósul meg. Mindkét rész esetében: 84,21 % Svájci Hozzájárulás + 15,79 % mértékig a Nemzeti Koordinációs Egység a 237/2008.(IX.26.) Korm. Rendelet 54.§. (2) bekezdése értelmében gondoskodik a projekt végrehajtásához szükséges önerő betervezéséről, mely magyar központi költségvetési forrásból kerül finanszírozásra. A program és projekt neve: Svájci-Magyar Együttműködési Program; Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projekt. Azonosítószám: SH/4/5
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 10-14 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 9-10 óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén. A dokumentáció átvételének feltétele, hogy a dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára beérkezzen, vagy azt készpénzben megfizessék, vagy a dokumentációt megvásárló az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát a TriCSÓK Zrt. részére átadja/megküldje; a dokumentációba való betekintés ingyenes. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt megvásárló elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció másra nem ruházható át.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, postai úton történik, feltéve, hogy a dokumentáció ellenértéke a jogosult számlájára beérkezett vagy azt készpénzben megfizették vagy a dokumentációt megvásárló az átutalást igazoló dokumentum egyszerű másolatát a TriCSÓK Zrt. részére átadta/megküldte és bármely esetben a dokumentációt megvásárló a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Alsó határ: 1 pont, felső határ: 100 pont.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. számú értékelési részszempont [Összesített nettó ajánlati ár] értékelése az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. számú értékelési részszempont [Szakmai ajánlat (munkaterv)] esetében az ajánlatkérő a sorbarendezés módszerét alkalmazza.
A részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) a) pont; III.2.3) a), b), c) pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• „Egy Ökoiskola országos forrásközpont és egy Zöld Óvoda országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása”
• az eljárást megindító felhívás KÉ iktatószáma
• a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
3) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
4) Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-10 óráig lehet benyújtani.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum.
6) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat.
7) Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
8) A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti, és a Kbt. 45. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
9) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
10) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.
11) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
12) Ajánlatkérő a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 274. § (2) bekezdés b) pontja alapján előírja, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalás esetén kifejezetten készfizető kezességet kell vállalni. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. 272. § (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
13) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
14) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
16) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
17) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
18) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell részletes árajánlatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladat meghatározásban szereplő tevékenységeken kívüli, és szakértői időráfordítás és szakértői óradíj alapon kalkulált ajánlati tételeken kívüli semmilyen tétel feltűntetését nem kéri, és nem engedi.
Különösen nem lehetséges utazási/kiküldetési költségtérítés, fordítás, tolmácsolás, nyomdai szolgáltatások, munkavégzéshez szükséges eszközök bérleti díja vagy önköltség elszámolása. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Ajánlatkérő csak az ajánlat felhívásban rögzített feladatok ellátását kéri, melyet az SH/4/5 kódszámú projekt egyéb tevékenységei kiegészítenek, azokkal való kapcsolódásukról az Ajánlatkérő gondoskodik.
19) Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
20) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
21) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ezt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette.
22) A Svájci Hozzájárulás támogatása: 84,21%. A 15,79% önerőt a projektgazda Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet központi költségvetési szerv státusza révén a magyar költségvetés XIX. Uniós Fejlesztések fejezet: állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcím-csoport) biztosítja.
23) Gazdasági szereplőként az eljárásban civil szervezetek is indulhatnak.
24) Ajánlatkérő 2013. március 12-én 14 óra 00 perces kezdettel konzultációt tart. A konzultáció helyszíne: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) A konzultációról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül valamennyi a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/02/22 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozsó Virág
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozsó Virág
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozsó Virág
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Egy Ökoiskola országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
1) Rövid meghatározás:
Egy Ökoiskola országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
További tárgyak:80000000-4
3) Mennyiség
1. Saját készítésű sablonok, jelentkezési lapok, felmérési lapok, jelenléti ívek sokszorosítása.
2. Útmutató kidolgozása az Ökoiskola cím elnyeréséhez a vonatkozó módszertani követelményrendszer alapján.
3.Képzők képzése és akkreditált képzés programjainak kidolgozása.
4.Képzők képzése tantermi képzések megtartása.
5.Országos Ökoiskola forrásközpont szakértői tevékenysége féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva: regionális forrásközpontok felkészítése, munkájának nyomon követése, mentorálása, szakmai találkozók szervezése, rendezvényszervezés.
6. 4 napos nemzetközi tanulmányút szervezése, bonyolítása Svájcba összesen 10 fő részére az Ökoiskola regionális forrásközpontok szakemberei és a Képzők képzésén részt vevők számára együtt működve a II. rész nyertesével.
Az I. részben a fenti 1-6. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 5000 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Egy Zöld Óvoda országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
1) Rövid meghatározás:
Egy Zöld Óvoda országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
További tárgyak:80000000-4
3) Mennyiség
1. Saját készítésű sablonok, jelentkezési lapok, felmérési lapok, jelenléti ívek sokszorosítása.
2. Útmutató kidolgozása a Zöld Óvoda cím elnyeréséhez a vonatkozó módszertani követelményrendszer alapján.
3. Képzők képzése és akkreditált képzés programjainak kidolgozása.
4. Képzők képzése tantermi képzések megtartása.
5. Országos Zöld Óvoda forrásközpont szakértői tevékenysége féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva: regionális Zöld Óvoda forrásközpontok felkészítése, munkájának nyomon követése, mentorálása, szakmai találkozók szervezése, rendezvényszervezés.
6. 4 napos nemzetközi tanulmányút szervezése, bonyolítása Svájcba összesen 10 fő részére a Zöld Óvoda regionális forrásközpontok szakemberei és a Képzők képzésén részt vevők számára együtt működve az I. rész nyertesével.
A II. részben a fenti 1-6. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 5000 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------