Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.04.18.
Iktatószám: 6882/2014
CPV Kód: 34121000-1
Ajánlatkérő: VOLÁNBUSZ Zrt.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: RÁBA-JÁRMŰ Jármű és Busz Gyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Zrt.
Postai cím: Üllői út út 131.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beszerzési Iroda
Telefon: +36 14655727
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557901
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: RÁBA-JÁRMŰ Jármű és Busz Gyártó Kft.
Postai cím: Martin út 1.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 61 DB -50 % ALACSONYPADLÓS KIALAKÍTÁSÚ ÚJ CSUKLÓS AUTÓBUSZ (EBBŐL 48 DB -50 % HELYI, 13 DB -40 % ELŐVÁROSI KIVITEL) SZÁLLÍTÁSÁRA.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/09/17 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
2. rész: Szállítási szerződés 61 db -50% alacsonypadlós kialakítású új csuklós autóbusz (ebből 48 db -50% helyi, 13 db -40% elővárosi kivitel) szállítására.
A nyertes ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező új autóbuszok leszállítása, forgalomba helyezése, az ehhez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás biztosítása, továbbá a jótállási időtartam alatti szükséges kötelező szervizek elvégzése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 16104000 Pénznem: EUR
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 250 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár teljes mennyiségű autóbuszra számolva (nettó EUR) 50
A jármű egész életciklusára megállapított, az energiafelhasználással, valamint a szén-dioxid és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költség teljes mennyiségű autóbuszra számolva (EUR) (ezen költséget az Ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentációban rendelkezésre bocsátott számítási metodika alapján kell meghatározni) 28
24 hónap időtartamhoz meghatározott karbantartási költség teljes mennyiségű autóbuszra számolva (nettó HUF) 4
Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 2
Szakmai szempontok 16
5.1. Nyitható oldalablakok száma az utastérben (a dokumentációban meghatározott mennyiségen felül) 4
5.2. Nyitható oldalablakok nyithatósági aránya 4
5.3. Utasülések száma (a dokumentációban meghatározott mennyiségen felül) 4
5.4. Flottakezelő rendszer biztosítása 4
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 062 - 104110
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/03/28 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 190 - 328686
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/01 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17122 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/02 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés módosításának tartalma:
A Szerződés 3.1. pontjában meghatározott nettó szállítási díj az alábbiak szerint került módosításra:
Autóbusz meghatározás Nettó szállítási díj (EUR)
alacsonypadlós kialakítású helyi kivitelű csuklós autóbusz nettó szállítási díja (nettó EUR/db): 274.770
alacsonypadlós kialakítású elővárosi kivitelű csuklós autóbusz nettó szállítási díja (nettó EUR/db): 274.770
Összesen 61 darab (48 db helyi és 13 db elővárosi kivitel) autóbusz nettó szállítási díja (nettó EUR): 16.760.970
A Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás az alábbiak szerint módosul:
Az autóbusz életkora
Új autóbusz, első magyarországi forgalomba helyezéssel.
Befogadó képesség 5 fő/m2 álló utasok figyelembevételével
„A kivitel” esetén: 121 fő melyből: 43 ülő utas, 77 álló utas (álló felület mérete 15,5 m2 kerekesszéket használó személy nélkül) és 1 fő autóbusz vezető. Kerekesszéket használó személlyel az álló utasok száma 72 fő.
Maximális utas szám: 127 fő (43+3+1 fő vezetővel ülő és 80 álló) forgalmi engedéllyel azonos
Dobogóra való fellépés nélkül megközelíthető utas ülések száma: 7 db
Lehajtható ülések száma: 3 db
„B kivitel” esetén: 119 fő melyből: 55 ülő utas, 63 álló utas (álló felület mérete 12,6 m2 kerekesszéket használó személy nélkül) és 1 fő autóbusz vezető. Kerekesszéket használó személlyel az álló utasok száma 58 fő
Maximális utas szám: 123 fő (55+1+1 fő vezetővel ülő és 66 álló) forgalmi engedéllyel azonos
Dobogóra való fellépés nélkül megközelíthető utas ülések száma: 12 db
Lehajtható ülések száma: 1 db
Geometria méretek
Teljes hossz: 18084 mm
Jármű magasság radiátor burkolattal, beépített légkondicionáló berendezés esetén: 3.230 mm
Tengelytáv A-B: 5190 mm
Tengelytáv B-C: 1885 + 4870 mm = 6755mm
Mellső kinyúlás: 2704 mm
Hátsó kinyúlás: 3435 mm
Jármű szélesség: 2550 mm, külső visszapillantó tükrökkel 2935 mm
Legkisebb fordulókör sugara: 11575 m
Kerekek: 275 / 70 – R22,5 tömlő nélküli radiál gumiabroncsok
Keréktárcsa mérete: 7,5 x 22,5
Ajtóképlet: „A kivitel”: 2 + 2 + 2 +2 és „B kivitel”: 2 + 2 + 2 + 0 – kétszárnyú utas ajtóval ellátva
Belépő magasság: 340 mm
Jármű belmagassága: min. 2300 mm
Utas folyosó legkisebb szélessége: 515 mm
Álló felület nagysága: „A kivitel” esetén 15,5 m2, „B kivitel” esetén 12,6 m2
Mellső terepszög: 6,1 (szintezéssel kiemelve maximum 20km/h sebességig 7,1)
Hátsó terepszög: 6 (szintezéssel kiemelve maximum 20km/h sebességig 7)
Tömegek
Saját tömeg: 17350 kg
Maximális műszakilag megengedett terhelések:
mellső tengelyterhelés: 7100 kg
középső tengelyterhelés: 10000 kg
hajtott tengelyterhelés: 12500 kg
Maximális műszakilag megengedett terhelés: 29000 kg
Maximális hatóságilag megengedett terhelések:
mellső tengelyterhelés: 6550 kg
középső tengelyterhelés: 10000 kg
hajtott tengelyterhelés: 11500 kg
Maximális megengedett terhelés: 28000 kg
Motor
Típus: D9B310
Furat: 120 mm; 6 hengeres, 4 ütemű, turbofeltöltős, intercooleres és elektronikusan szabályzott
Lökethossz: 138 mm
Hengerűrtartalom: 9,36 dm³
Kompresszió: 18:1
Maximális. teljesítmény: 228 kW / 1600 - 1900 fordulat / perc ISO 1585 szerint
Maximális nyomaték: 1400 Nm / 1100 - 1500 fordulat / perc ISO 1585 szerint
Nyomatékmaximum 95%-100% tartományhoz tartozó fordulatszám tartomány: 1045 – 1630 fordulat / perc
Emissziós szint: Euro 5 EEV gázolaj üzemű dieselmotor farban elhelyezve
Fajlagos motorteljesítmény 8,14 kW/tonna (228 kW / 28 tonna)
OBD rendszerrel, NOx szenzorrral felszerelt és OBD hiba esetén 40%-os nyomaték korlátozóval ellátott rendszer.
Fűtött üzemanyag szűrő.
Jármű külső elhaladási zajszintje 77 dBA.
Sebességhatárolás beállítása 90 km/h
Tűzjelzők piros színnel jelölve.
Üzemanyagtank
Üzemanyagtank: 380 liter a második ajtó mögött, jobb oldali tankolási lehetőséggel. Hasznos térfogat 350 liter. Tankolási sebesség: 117 liter / perc. Zárható üzemanyag ajtó.
Hűtőrendszer
Folyadékhűtéses, túlnyomásos rendszer, motorról hajtott vízpumpás keringetés. Thermosztát nyitási hőmérséklet 82 – 86 C
Kipufogó rendszer
Rozsdamentes acél kipufogó rendszer, 3 utas konverter, SCR dob,
AdBlue tank 30 liter, zárható beöntő ajtóval ellátva.
Zárkombináció az üzemanyag tankkal azonos.
Automata váltó
ZF 6AP 1400B teljesen automatizált 6 sebességes nyomatékváltó intarderrel egybeépítve.
Váltóelőválasztó: 6 gombos, vonóerő kiesés kisebb, mint 0,25 s
Retarder (tartós lassítófék) működtetése kézi karral és láb működtetésű fékpedál benyomásával, kikapcsolható.
Tömege: olajjal feltöltve 350 kg
Fokozatok: 1 = 3,36:1; 2 = 1,91:1; 3 = 1,42:1; 4 = 1,00:1; 5 = 0,72:1; 6 = 0,62: 1
Hátramenet: 4,24:1
Mellső híd
Volvo gyártmányú RFS típusú mellső alacsony merev portál felfüggesztés.
Középső híd
Tengely típusa: ZF AVN 132 portál beépítésű dupla kerekekkel szerelt híd.
Hátsó híd
Hajtott tengely típusa: ZF AV 132.87
Portál beépítésű útkímélő hátsó híd, áttétele: 5,77:1
Abroncsok
Mellső, középső és hátsó és pótkerék tárcsa mérete: 7,5 x 22,5
Gumitípus: Michelin X INCITY 275 / 70 R22,5 tömlőnélküli radiál gumiabroncsok;
terhelési index: 150/145
sebesség index: J
Elől 9 bar, középen 7,5 bar, hátul 8,5 bar nyomással felfújva.
Pótkerék lazán szállítva.
Kerékanya védő felszerelve.
Tartozék 2 db kerékék.
Felfüggesztés és kormányzás
Teljesen elektronikusan szabályozott pneumatikus felfüggesztés. Elől 2 db a hajtott tengelyen 4 db légrugóval. Hidraulikus lengéscsillapítókkal felszerelve, valamint szintezés és oldalra térdeplő funkciókkal van ellátva. Térdeplő funkció csak csukott utas ajtó esetén működik. Szintcsökkenés 60 mm jobb oldalra.
A ZF 8098-as típusú kormánymű szervo-rásegítéses, kb. 4,5 fordulat a két végállás között. Átlátszó szervo olajtartály.
A kormánykerék átmérő 450 mm.
Levegő és fékrendszer
A levegős fékrendszer az előírásoknak megfelelően külön körrel rendelkezik mellső és középső és a hajtott tengelyekre.
Azbesztmentes tárcsafékekkel felszerelt elektronikusan szabályozott, un. EBS 5 fékrendszerrel szerelt a jármű, mely ellenőrzi a beépített ABS-t és az ASR-t is. A rendszer továbbá képes figyelni a menetviselkedésre, a keréksebesség kiegyenlítésre, a fékhőmérséklet ellenőrzésre.
Megállófék beépítve ajtónyitás után nem lehetséges a jármű üzemszerű mozgása.
A levegőrendszer nyomáson tárolását 5 db acél légtartály biztosítja, melyre külső feltöltési és csatlakozási lehetőség is van.
A kézifék rugóerős tároló rendszere a hajtott tengelyre hat.
Járműszerkezet
Az alváz hegesztett acélszerkezetből nyitott C szelvényekből készül hegesztett kerékdobokkal, a felépítmény alacsonypadlós az Volvo Bus Concept szerint, hegesztett acélszerkezetből a homlok és hátfalon, valamint extrudált alumínium profilokból áll csavarozott rögzítés technikával. Ezzel könnyebb önsúlyt és így nagyobb utas kapacitást lehet elérni.
Kerékjáratnál nincs szennyeződést gyűjtő hely. Vonószemek beépítve.
Üvegezés
Ragasztott biztonsági üvegezésű egy darabol álló panorámás szélvédő.
Az oldalsó és hátsó üvegek edzett biztonsági üveg, mely „A kivitel” esetén szimpla, „B kivitel” esetén dupla kivitelű és hővédő színezett.
Nyitható oldalablakokon keresztül, kinyúlással működtethető szerkezet nem érhető el.
Nyitható ablakok száma:
„A kivitel” baloldal: 8 db; jobboldal: 6 db, „B kivitel” baloldal: 8 db, jobb oldal: 7 db Nyithatóság: „A kivitel” esetén: 50 %, „B kivitel” esetén: 50 %
Graffiti ellenes védelemmel ellátott utasajtók, oldalablakok, belső szélfogó üvegek és a beltéri monitorok, kivéve az első utasajtó, hátsó ablak és a vészkijárati ablakok.
Külső rész
Homlok és hátfal üvegszál erősítésű műanyag és ABS elemek. Az oldalvázon található külső burkoló elemek ragasztott alumínium és üvegszál erősítésű műanyag lemezek ragasztott technológiával rögzítve. A külső szerelvényládák szintén műanyagból készülnek és biztonsági zár található. A tetőlemez szintén ragasztott alumínium lemez. Tetőszellőző 4 db található elektromos működéssel, klíma és ablaktörlő működésre automatikusan bezáródnak.
Fűthető – állítható visszapillantó tükrök. Jobb oldalon nagy látószögű tükör felszerelve. Zászlótartó felszerelve.
Külső hangszóró beépítve, vízálló.
Halogén fényszórók, nappali menetfény, ködfényszóró elől és helyzetjelző ködlámpa hátul beépítve.
Ajtók és ajtó rendszer
Pneumatikus működésű ajtórendszer visszanyitással beépítve a jármű jobb oldalán. Ajtólapok dupla üvegezésűek. Az ajtók befele lengő kivitelű, első ajtólapok színtelen, a hátsók színezett üvegűek. Az első ajtó szárnyai kívülről, a többi ajtószárny belülről zárható biztonsági zárral. Az ajtólapokon növelt keresztmetszetű, lapos kapaszkodók kerülnek felszerelésre.
Ajtó képlet az „A kivitel” esetében: 2 + 2 + 2 + 2 és a „B kivitel” esetében: 2 + 2 + 2 + 0 , gépjárművezető számára egyértelmű jelzés az ajtók nyitott és zárt állapotáról.
Az ajtóvezérlő nyomógombok a vezetőtérben a jobb oldalon találhatóak engedélyező gombbal.
Belépő magasság 340mm.
A mellső ajtószárny kívülről is kapcsolható rejtett kapcsolóval.
Az ajtóknál vésznyitók kívül belül találhatóak, takaróval ellátva illetéktelen személyek használata ellen.
A második ajtónál mechanikus rámpa beépítve külön síkból kiálló le- és felszállás jelzővel, külön hangjelzéssel.
Bármely nyitott utas ajtó esetén az ajtó fékrendszer működésbe lép.
Belépő területek megvilágítva bekapcsolt külső világítás mellett.
Mellső utas ajtó, üzemanyag ajtó és AdBlue tank ajtózár azonos kivitelű biztonsági zár.
Vészjelző gombok az ajtók melletti oszlopkapaszkodók felső részén 1.800 mm magasan felszerelve.
Captron típusú külső-belső ajtónyitó gombok, LED technológiájú zöld és piros jelzőfénnyel ellátva.
Leszállásjelzők felszerelve belül, síkból kiállóak kívül.
Leszállás szándék visszajelzés ajtónként az ajtó felett zöld kontrollámpával, valamint az LCD monitoron STOP felirattal. Leszállásjelzéskor egyszeri hangjelzés, a vizuális jelzés az ajtónyitásig folyamatos.
A gépjárművezetőnél a leszállási igényt a műszerfalon megjelenő sárga visszajelzés, és egy kapcsolható fényerejű sárga fényű lámpa biztosítja, valamint az adott ajtó ajtóműködtető gombja piros fénnyel világít 3 km/h sebesség alatt (külső világítás használata esetén halványan világít). 3 km/h sebesség felett az ajtóműködtető gombok piros fénye kialszik, hogy ne zavarja a fény a gépjárművezetőt.
Ajtózáráskor akusztikus és vizuális (piros) jelzés minden utasajtónál, melyek belülről és kívülről is jól hallhatóak, láthatóak. Az első utasajtónál nincs akusztikus hangjelzés a gépjárművezető terhelésének csökkentése érdekében.
Az ajtóvezérlés a műszerfalon elhelyezett 3 állású kapcsolóval a háromféle üzemmód részére (a részletes működési leírás a kezelési útmutató kiegészítésében):
Hagyományos, téli-nyári és elsőajtós felszállás
- leszállásjelzés használata esetén az adott ajtó feletti zöld lámpa folyamatos fénnyel világít,
- a zöld engedélyező gomb használatával a járművezető engedélyezheti az ajtók nyitását az utasok általi leszállásjelzéssel vagy a külső-belső ajtónyitó gombok használatával,
- engedélyezés esetén a külső és belső ajtónyitó gombok folyamatos zöld fénnyel világítanak,
- engedélyezés esetén az összes ajtónál a leszállásjelző villogó zöld fényre vált,
- a kerekesszékes jelzőgombok alapesetben nem világítanak, használat esetén zölden világítanak, a gépjárművezetőnél a leszállásjelzéstől eltérő hangjelzés,
Az ajtózáró gomb tartós nyomvatartásával az adott ajtónál az áthaladást figyelő rendszer kiiktatható.
Fűtés, szellőzés
Az autóbuszban minden körülmények között jól működő fűtés és légkondicionáló rendszer beépítve légcsatornával, egyenletes levegőeloszlással.
Légkondicionáló gyártmánya SÜTRAK, típusa: AC 136 III + V136. Műszerfalról állítható automatikus vezérléssel külön a vezetőtér és utastérre egyaránt. 40 kW hűtőteljesítmény, légszállítása kb. 7604 m3/óra levegő mennyiség, kompresszor lökettérfogata minimum 560 cm3
2 csöves fűtőradiátorok. Egy kompakt fűtésszeleppel történik a kiválasztás. 4 db hőlégbefúvó készülék. Fűtőteljesítményük összesen: 12kW
Vezetőtéri és utastéri klímaberendezés hűtés nélküli szellőzési mód a klímától függetlenül kapcsolható. Külső és belső hőmérséklet kijelzés a műszerfalba integrálva látható.
Kiegészítő fűtőberendezés motor előmelegítéshez, páramentesítéshez és az utastér fűtéséhez. Fűtőkészülék gyártmánya: SPHEROS, típusa THERMO 350. A fűtőkészülék 7 napra előre programozható órával rendelkezik. Levegőellátás pormentes helyről.
Teljesítmény: 35 kW, üzemanyag fogyasztása 3,8 kg / h.
Utastér
A padló Tarabus Jupiter Tahiti 8485 gyártmány, mely vastagsága 2.25 – 7.6 mm. Az éleken kontrasztos él védők. Az első ajtónál a járművezető kilátásának segítése, az automata vezérlésű ajtók környezetében az utasok figyelemfelhívása érdekében sárga elhatároló padlószinezés: Safebus Gelb. Padlóburkolat alatt ragasztott fapadló zajcsillapított kivitellel.
Belső kapaszkodó rendszer biztonsági előírásnak megfelelően kialakítva, kerülve az esetleges testi sérülések lehetőségét, hőszigetelt, színe RAL 5015.
A levegőcsatorna alsó alumínium felületének színe, az ablakok melletti takaró és az oldalsó nyitható fedelek között részen RAL 5015
Elválasztó fal minden ajtó előtt és mögött, vészjelző gombok felszerelve. Azon helyeken, ahol ablak mellett közvetlen álló felület van kapaszkodó az oldalfalra beépítve.
A vészkalapácsok felszerelve.
Egyéb felszereltség: tűzoltó készülék, elsősegély doboz,
Mozgássérült kocsi háttámla biztonsági övvel,
Belső tükrök, elakadásjelző háromszög, szerszámok.
Függöny: az „A kivitel” függöny nélküli, a „B kivitel” függöny nélküli.
Peron kialakítása a jellegrajz szerint
Utastéri kapaszkodók és lengőkapaszkodók kiegészítése.
Ülések
Volvo (Ster6MV) típusú könnyen tisztítható fix támlás utas ülések. Katalógusból kiválasztott szövetmintázattal, 30mm szivacsbetéttel.
Üléskárpit: Kneitz Zelika 6396-6552 schwarz-provence
„A kivitel”: 43 db utasülés. Lehajtható ülés 3 db (1 db a 2. ajtóval szembeni, 2 db a 3. ajtóval szembeni peronon) található az oldalfalra szerelve.
„B kivitel”: 55 db utasülés. Lehajtható ülés 1 db (a 2. ajtóval szembeni peronon) található az oldalfalra szerelve.
Vezetőtér és környezete
Félmagas az utasoktól elhatárolt vezetőtér beépítve, reteszelhető ajtóval.
Vezetőülés: integrált pneumatikus rendszerrel egybeépített. Állítható vízszintesen, függőlegesen, lengéscsillapítás állítás, háttámla döntés, elektromosan fűthető ülő és hátlap, 3 pontos biztonsági övvel ellátva.
Volvo műszerfal. Állítható kormányoszlop és műszerfal.
Vezetőablak színtelen.
Napellenzők elől és oldalt felszerelve, melyek fokozatmentesen állíthatóak.
Zárt doboz az autóbuszvezető személyes tárgyainak. Menetokmány tartó. Ruhafogas. Pénzkazetta beépítve a jobb oldalon és elektromos előkészítés a jegykiadó gép számára. 12V és 24V előkészítés a vezetőtérben.
Műszerfalon található modulok: sebességmérő óra, üzemanyag szintmérő, hűtővíz hőmérsékletmérő, turbónyomás mérő, fékkör mérők, magyar nyelvű központi kijelző hiba diagnosztikára, jelzőlámpák, rádió, klímakezelő egység, vészleállító kapcsoló, digitális tachográf, váltókapcsoló, világításkapcsoló.
Elektromos rendszer
BEA 2 generációs multiplex rendszerrel szerelt autóbusz. Digitális ellenőrzés az elektronikus egységekre, a váltóra, motorra, szintezésre, világításra. Paraméterazonosítás a központi kijelzőn keresztül.
Minden hibakiolvasás a műszerfalon keresztül közvetlenül a kijelzőből történik, extra szoftver és hardver nélkül. Műszerfal nyelve magyar. Ez minden információt megmutat a vezető és szerelő számára egyaránt.
Akkumulátor száma: 2 x 12 Volt zárt ládában elhelyezve.
Akkumulátor kapacitása: 2 x 225 Ah
Generátorok: 3 x 110 A
Főkapcsoló a műszerfalon, mely megfelel az előírásoknak, vészleállítás, üzemanyag elzárás, elakadás jelző, belső világítás felkapcsolás, ajtólevegő leengedés.
Szabványos FMS kittel felszerelve.
A járművek tartalmazzák a flottamenedzsment működéséhez szükséges hardver elemeket.
Az elektromos rendszer alkalmas (elektromos előkészítés, kábelezés) az E-ticketing digitális jegykezelő rendszer fogadására.
Az elektromos rendszer alkalmas (elektromos előkészítés, kábelezés) az IRMA MATRIX utasszámláló berendezés fogadására.
Járműfedélzeti berendezések
Az ajánlatkérő biztosítja a jármű fedélzeti központi számítógépet, kijelzőt, GPS érzékelőt és kommunikációs rendszert. Az OBU a műszerfal jobb oldalára lesz majd beépítve, a kapcsolódó kábelek a műszerfal jobb oldalához lesznek odavezetve.
Hangos utas tájékoztatás: Vezetői mikrofon egy automatikus hangbemondásra alkalmas egységhez csatlakozik. Az egység beépített erősítővel rendelkezik, amely meghajtja a beltéri és a kültéri hangszórókat, valamint a járművezető számára egy kontrol hangszórót.
A külső hangszóró működtetésére 3 állású nyomógomb került beépítésre. Felfelé nyomva a járművezető beszélhet, lefelé nyomva az OBU indítja a tárolt szöveget.
A belső hangszórók mikrofonnal történő használatakor egy 2 állású nyomógomb lenyomásával kapcsolhatóak.
A hangvezérlő IBIS, RS485, RS232, USB 1.1 és Ethernet kommunikációs interfészekkel is rendelkezik. A készülék USB porton tölthető fel adatokkal illetve Ethernet porton keresztül laptop és a terminál program segítségével. A készülék MP3 illetve WAW formátumú fájlokat kezel.
A rendszer alkalmas TTS (Text To Speach) szintetikus beszéd előállítására különböző hangon és nyelveken.
A lábtérbe bal oldalra beépített PTT pedál lenyomásával a diszpécser felé kommunikálhat a járművezető.
Vizuális utas tájékoztatás:
A jármű homlok, oldalsó és hátsó kijelzői LAWO MABEA típusú sárga LED-es kijelzők. A kijelzők automatikus fényerő szabályzása lehetővé teszi, hogy erős napsütésben és sötét környezetben is messziről jól láthatóak a rajta megjelenített feliratok, piktogramok. Az alkalmazott LED-ek hosszú élettartamúak (min. 50 000 óra), fénykibocsátási szögük 140°.
Homlokfali kijelző: felbontás LAWO 19 × 140 LED, szín: sárga,
Jobb oldalsó kijelző: felbontás LAWO 19 × 140 LED, szín: sárga,
Jobb hátsó oldalsó kijelző: felbontás: LAWO 19 × 32 LED, szín: sárga
Bal oldali kijelző: LAWO 19 × 32 LED, szín: sárga
Hátsó kijelző: LAWO 19 × 96 LED, szín: sárga
Az oldalkijelzők konzoljainak kialakítása lehetővé teszi (billentéssel), hogy a kijelzők által takart ablakfelület tisztíthatóvá váljon.
A LAWO beltéri monitorok (3 db) 19” méretű, 16:10 képarányú, CCFL háttérvilágítással rendelkező, egyoldalas, vandál biztos, alumínium házas TFT monitor. A hosszú élettartamú készülék 16,5 millió szín felhasználásával alkalmas a teljes útvonal, a következő megállók, a végállomás, a pontos idő, a megállók között időtartam, reklámok, videók, stb. megjelenítésére.
A kézi vezérlő egy LAWO SICMA egy egyszerű tasztatúrával kombinált vezérlő egység. Az interfészek lehetővé teszik Ethernet, USB, J-1708, J-1939, RS485 és RS232 portok használatát így alkalmas a VMX protokoll fogadására. Alkalmas az útvonalak automatikus megjelenítésére, következő megállók automatikus vezérlésére. Az adatállomány feltöltése USB porton is lehetséges. A kézi vezérlő a vezetőülésből könnyen elérhető helyen a vezető jobb oldalán lévő térben helyezkedik el, alkalmas viszonylatszám kiválasztásra és azok kézi léptetésre valamint GPS pozíció alapű automatikus léptetésre.
Az utas tájékoztatás készülékeit: automatikus hangbemondás, külső kijelzők, beltéri kijelzők, kézi vezérlő, beltéri TFT monitorok vezérlését a központi PROSYS készülék látja el. A készülék az alábbi interfészekkel rendelkezik: IBIS (VDV300), MONO, RS232, RS422, RS485, J1708, 2 × M12 ethernet/IP/LAN 100 MB/s, USB 2.0, CAN Highspeed-Bus. A készülék fogadja a jármű leszállás kérelem jelzését, az ajtók állapotát, az útjelet. Külső antennák segítségével fogadja az UMTS/LTE, WIFI és GPS jeleket (kiegészítő Hirshmann GPS 2400 antennák felszerelve). Soros vonalon meghajtja a külső kijelzőket illetve 2×2 HDMI kimenetén keresztül a beltéri monitorokat. Az adatállományok frissíthetők LAN, WIFI vezeték nélküli interfészeken illetve USB porton manuálisan. Felhasználó barát szoftverrel lehet editálni a feltöltendő adatállományokat. Egyszerűen lehet integrálni a felhasználó CMS környezetéhez.
Az utas tájékoztatás kommunikációs rendszere illeszthető a későbbiekben beépítendő járműfedélzeti központi számítógép (OBU) kommunikációs rendszerével a saját szoftverei illetve az ajánlatkérő által átadott szoftverek segítségével. Egyidejűleg egy vezérlés lehetséges.
NJ24CNL elektronikus jegyérvényesítők felszerelve az ajtók közelében. Pontos helyzetük a szerződéskötést megelőzően kerülnek pontosításra. Összekötve a beépítésre kerülő OBU-val IBIS csatornán.
Audio video rendszer
Sztereo CD-s rádió, csak a vezető számára.
Tájékoztató rendszer mikrofonnal kézi működtetéssel.
Az erősítő VA060 típusú, alkalmas a FUTÁR rendszer fogadására.
Külső (1 db) és belső (5 db) hangszórók felszerelve, egyenletesen jól hallható mindenhol.
STREAMAX típusú kamera rendszer: A járműbe 7 db fixen telepített kamera - melyből 1 db homlokkamera a forgalmat, 1 db a tolatást és 1 db a vezető munkaterét figyeli. További kamera a bal első ülés előtt a vezetőfülke hátfal mögött, az 1. utasajtó után középen a csuklótér felé nézve, a 3. utasajtó után hátrafelé nézve, a 4. utasajtó előtt a csuklótér felé nézve.
A kamerák SI-MIP kamera az ajánlatkérő által megjelölt típusú kamera funkcionalitásában kompatibilis kamera.
Kamerajellemzők:
Kivitel: Vandál biztos IP DOM kamerák.
Tápfeszültség: 12 VDC (POE kompatibilis).
Csatlakozás: DIN jack vagy RJ45.
Védettség IP 67.
A járműre egy S28 digitális adatrögzítő egység kerül felszerelésre. A készülék 8 – 36 V DC feszültségen üzemel. A készülék rázásálló és alkalmas a 360°-os beépítésre, azaz bármilyen pozícióban beépíthető. Az egység alkalmas 8 kamera video és audio jeleinek fogadására és rögzítésére valamint a kamerák 12 V DC feszültséggel történő ellátására. A video jelek 4CIF felbontásban kerülnek rögzítésre. 25 fps rögzítés esetén a készülék alkalmas 8 kamera 15 nap 24 órai tárolására. A tárolt adatok a készülékből tölthetők le USB porton keresztül. A tárolt adatokat a rendszer úgynevezett lyukas zsák módon rögzítheti, azaz a tároló hely betelése esetén a legkorábban rögzített fájlok kerülnek törlésre. A rögzített adatok automatikusan is törölhetők, amely törlési időpont napra pontosan megadható. A tároló egység moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy a tároló egységet a készülékből eltávolítva a letöltés közvetlenül PC-re történjen. A letöltött video fájlok magas fokú kódolása csak a saját programjával történő visszajátszást teszi lehetővé. A rendszer alkalmas a rövid szöveges üzenetek járműre történő küldésére egyedileg vagy csoportosan. A rövid szöveges üzenet a járművezető előtt jelenik meg a kamerák képeit mutató monitoron.
A járművezető előtt a feje felett egy monitor kerül beépítésre, amely – a konfigurálástól függően – kamerák képeit kapcsolja a képernyőre. Lehetséges az össze kamera képének egyidejű megjelenítése, de automatikus váltások is beállíthatók. A monitor 7”-os méretben kerül beépítésre.
Gyújtás kapcsolásakor a rendszer öntesztet hajt végre, a monitoron az összes kamera képe megjelenik, ezzel ellenőrizhető a kamerák működőképessége. Nyitott utasajtó esetében a belső utastéri kamerák, zárt utasajtó esetében a homlokkamera, tolatáskor a tolatókamera képe jelenik meg.
A kamerarendszer kommunikációs rendszere illeszthető a későbbiekben beépítendő járműfedélzeti központi számítógép (OBU) kommunikációs rendszerével a saját szoftverei illetve az ajánlatkérő által átadott szoftverek segítségével.
A kamera rendszer szünetmentes tápegységgel ellátva, így biztosítható, hogy a jármű áramtalanítását követően még 30 percen keresztül a kamerarendszer működő képes maradjon.
Fényezés és feliratok
Fényezés kétrétegű technológiával. Külső fényezés színe: RAL 5015. A külső járműelemek tömítve vannak poliuretán tömítőanyaggal, alvázvédelemmel ellátva az autóbusz.
Járműazonosító tábla felszerelve az első ajtó közelében. További adattáblák a váltón, hajtott tengelyen, a kormányművön. Egyedi azonosító száma van a motornak a motor jobb oldalán a 6 henger mellett.
Alvázszám a jobb mellső kerékdobban beütve található.
Emelési pontok, keréknyomás a jármű külső felületén, valamint azok a feliratok, melyek a forgalomba helyezéshez szükségesek kívül és belül el vannak helyezve.
Autóbuszonként 6 db A3-as méretű hirdetés fogadására alkalmas keret felszerelve (2 db a vezetőfülke hátfalán, 2-2 db a 2. és 3. utasajtóval szemben az ablakok feletti oldalsó nyitható fedeleken).
EREDETI SZERZŐDÉSES FELTÉTEL
3.1. Felek a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott autóbuszok nettó szállítási díját az alábbiak szerint határozzák meg:
Autóbusz meghatározás Nettó szállítási díj (EUR)
alacsonypadlós kialakítású helyi kivitelű csuklós autóbusz nettó szállítási díja (nettó EUR/db): 264.000
alacsonypadlós kialakítású elővárosi kivitelű csuklós autóbusz nettó szállítási díja (nettó EUR/db): 264.000
Összesen 61 darab (48 db helyi és 13 db elővárosi kivitel) autóbusz nettó szállítási díja (nettó EUR): 16.104.000
1. számú melléklet: Az autóbusz végleges műszaki specifikációja
autóbusz életkora
Új autóbusz, első magyarországi forgalomba helyezéssel.
Befogadó képesség 5 fő/m2 álló utasok figyelembevételével
„A kivitel” esetén: 121 fő melyből: 43 ülő utas, 77 álló utas (álló felület mérete 15,5 m2 kerekesszéket használó személy nélkül) és 1 fő autóbusz vezető. Kerekesszéket használó személlyel az álló utasok száma 72 fő.
Dobogóra való fellépés nélkül megközelíthető utas ülések száma: 8 db
„B kivitel” esetén: 119 fő melyből: 55 ülő utas, 63 álló utas (álló felület mérete 12,6 m2 kerekesszéket használó személy nélkül) és 1 fő autóbusz vezető. Kerekesszéket használó személlyel az álló utasok száma 58 fő
Dobogóra való fellépés nélkül megközelíthető utas ülések száma: 12 db
Geometria méretek
Teljes hossz: 18084 mm
Jármű magasság radiátor burkolattal, beépített légkondicionáló berendezés esetén: 3.230 mm
Tengelytáv A-B: 5190 mm
Tengelytáv B-C: 1885 + 4870 mm = 6755mm
Mellső kinyúlás: 2704 mm
Hátsó kinyúlás: 3435 mm
Jármű szélesség: 2550 mm
Fordulókör sugara: 11575 m
Kerekek: 275 / 70 – R22,5 tömlő nélküli radiál gumiabroncsok
Keréktárcsa mérete: 7,5 x 22,5
Ajtóképlet: „A kivitel”: 2 + 2 + 2 +2 és „B kivitel”: 2 + 2 + 2 + 0 – kétszárnyú utas ajtóval ellátva
Belépő magasság: 340 mm
Jármű belmagassága: 2300 mm
Utas folyosó szélesség: 540 mm
Álló felület nagysága: „A kivitel” esetén 15,5 m2, „B kivitel” esetén 12,6 m2
Mellső terepszög: 6,1
Hátsó terepszög: 6
Tömegek
Maximális műszakilag megengedett mellső tengelyterhelés: 7100 kg
Maximális műszakilag megengedett középső tengelyterhelés: 10000 kg
Maximális műszakilag megengedett hajtott tengelyterhelés: 12000 kg
Saját tömeg: 16780 kg
Maximális műszakilag megengedett terhelés: 29000 kg
Maximális hatósági megengedett terhelés: 28000 kg
Motor
Típus: D9B310
Furat: 120 mm; 6 hengeres, 4 ütemű, turbofeltöltős, intercooleres és elektronikusan szabályzott
Lökethossz: 138 mm
Hengerűrtartalom: 9,36 dm³
Kompresszió: 18:1
Maximális. teljesítmény: 228 kW / 1600 - 1900 fordulat / perc ISO 1585 szerint
Maximális nyomaték: 1400 Nm / 1100 - 1500 r / min ISO 1585 szerint
Nyomatékmaximum 95%-100% tartományhoz tartozó fordulatszám tartomány: 1045 – 1630 fordulat / perc
Emissziós szint: Euro 5 EEV gázolaj üzemű dieselmotor farban elhelyezve
Fajlagos motorteljesítmény 8,14 kW/tonna (228 kW / 28 tonna)
OBD rendszerrel, NOx szenzorrral felszerelt és OBD hiba esetén 40%-os nyomaték korlátozóval ellátott rendszer. Fűtött üzemanyag szűrő. Jármű külső elhaladási zajszintje 77 dBA. Sebességhatárolás beállítása 70 Km/h Tűzjelzők piros színnel jelölve.
Üzemanyagtank
Üzemanyagtank: 380 liter a második ajtó mögött, jobb oldali tankolási lehetőséggel. Hasznos térfogat 350 liter. Tankolási sebesség: 117 liter / perc. Zárható üzemanyag ajtó.
Hűtőrendszer
Folyadékhűtéses, túlnyomásos rendszer, motorról hajtott vízpumpás keringetés. Thermosztát nyitási hőmérséklet 82 – 86 C
Kipufogó rendszer
Rozsdamentes acél kipufogó rendszer, 3 utas konverter, SCR dob, AdBlue tank 30 liter, zárható beöntő ajtóval ellátva. Zárkombináció az üzemanyag tankkal azonos.
Automata váltó
ZF 6AP 1400B teljesen automatizált 6 sebességes nyomatékváltó intarderrel egybeépítve.
Váltóelőválasztó: 6 gombos, vonóerő kiesés kisebb, mint 0,25 s
Retarder működés kézi karral és láb működtetésű fékpedál benyomásával, kikapcsolható.
Tömege: olajjal feltöltve 350 kg
Fokozatok: 1 = 3,36:1; 2 = 1,91:1; 3 = 1,42:1; 4 = 1,00:1; 5 = 0,72:1; 6 = 0,62: 1
Hátramenet: 4,24:1
Középső híd
Tengely típusa: ZF AVN 132 portál beépítésű dupla kerekekkel szerelt híd.
Hátsó híd
Hajtott tengely típusa: ZF AV 132.87
Portál beépítésű útkímélő hátsó híd, áttétele: 5,77:1
Abroncsok
Mellső, középső és hátsó és pótkerék tárcsa mérete: 7,5 x 22,5
Gumitípus: Michelin X INCITY 275 / 70 R22,5 tömlőnélküli radiál gumiabroncsok; Elől és hátul 9 bár nyomással, középen 7,5 bár nyomással felfújva. Pótkerék lazán szállítva. Kerékanya védő felszerelve.
Felfüggesztés és kormányzás
Teljesen elektronikusan szabályozott pneumatikus felfüggesztés. Volvo gyártmányú RFS típusú mellső alacsony merev portál felfüggesztés. Elől 2 db a hajtott tengelyen 4 db légrugóval. Hidraulikus lengéscsillapítókkal felszerelve, valamint szintezés és oldalra térdeplő funkciókkal van ellátva. Térdeplő funkció csak csukott utas ajtó esetén működik. Szintcsökkenés 60 mm jobb oldalra.
A ZF 8098-as típusú kormánymű szervo-rásegítéses, kb. 4,5 fordulat a két végállás között. Átlátszó szervo olajtartály.
A kormánykerék átmérő 450 mm.
Levegő és fékrendszer
A levegős fékrendszer az előírásoknak megfelelően külön körrel rendelkezik mellső és középső és a hajtott tengelyekre. Azbesztmentes tárcsafékekkel felszerelt elektronikusan szabályozott, un. EBS 5 fékrendszerrel szerelt a jármű, mely ellenőrzi a beépített ABS-t és az ASR-t is. A rendszer továbbá képes figyelni a menetviselkedésre, a keréksebesség kiegyenlítésre, a fékhőmérséklet ellenőrzésre. Megállófék beépítve ajtónyitás után nem lehetséges a jármű üzemszerű mozgása.
A levegőrendszer nyomáson tárolását 5 db acél légtartály biztosítja, melyre külső feltöltési és csatlakozási lehetőség is van.
A kézifék rugóerős tároló rendszere a hajtott tengelyre hat.
Járműszerkezet
Az alváz hegesztett acélszerkezetből nyitott C szelvényekből készül hegesztett kerékdobokkal, a felépítmény alacsonypadlós az Volvo Bus Concept szerint, hegesztett acélszerkezetből a homlok és hátfalon, valamint extrudált alumínium profilokból áll csavarozott rögzítés technikával. Ezzel könnyebb önsúlyt és így nagyobb utas kapacitást lehet elérni. Kerékjáratnál nincs szennyeződést gyűjtő hely. Vonószemek beépítve.
Üvegezés
Ragasztott biztonsági üvegezésű egy darabol álló panorámás szélvédő. Az oldalsó és hátsó üvegek edzett biztonsági üveg, mely „A kivitel” esetén szimpla- „B kivitel” esetén dupla kivitelű és hő védő színezett. Nyitható oldalablakokon keresztül, kinyúlással működtethető szerkezet nem érhető el.
Nyithatóság: „A kivitel” esetén: 50 % „B kivitel” esetén: 50 %
Nyitható ablakok száma:
„A kivitel” baloldal: 8 db; jobboldal: 6 db; „B kivitel” baloldal: 8 db, jobboldal: 7 db
Külső rész
Homlok és hátfal üvegszál erősítésű műanyag és ABS elemek. Az oldalvázon található külső burkoló elemek ragasztott alumínium és üvegszál erősítésű műanyag lemezek ragasztott technológiával rögzítve. A külső szerelvényládák szintén műanyagból készülnek és biztonsági zár található. A tetőlemez szintén ragasztott alumínium lemez. Tetőszellőző 4 db található elektromos működéssel, klíma és ablaktörlő működésre automatikusan bezáródnak. Fűthető – állítható visszapillantó tükrök. Jobb oldalon nagy látószögű tükör felszerelve. Zászlótartó felszerelve. Külső hangszóró beépítve, vízálló.
Halogén fényszórók, nappali menetfény, ködfényszóró elől és helyzetjelző ködlámpa hátul beépítve..
Ajtók és ajtó rendszer
Pneumatikus működésű ajtórendszer visszanyitással beépítve a jármű jobb oldalán. Ajtólapok dupla üvegezésűek. Az ajtók befele lengő kivitelű, első ajtólapok színtelen, a hátsók színezett üvegűek. Az első ajtó szárnyai kívülről, a többi ajtószárny belülről zárható biztonsági zárral.
Ajtó képlet az „A kivitel” esetében: 2 + 2 + 2 + 2 és a „B kivitel” esetében: 2 + 2 + 2 + 0 , gépjárművezető számára egyértelmű jelzés az ajtók nyitott és zárt állapotáról. Az ajtóvezérlő nyomó gombok a vezetőtérben a jobb oldalon találhatóak engedélyező gombbal. Belépő magasság 340mm. A mellső ajtószárny kívülről is kapcsolható rejtett kapcsolóval. Az ajtóknál vésznyitók kívül belül találhatóak, takaróval ellátva illetéktelen személyek használata ellen. A második ajtónál mechanikus rámpa beépítve külön síkból kiálló le- és felszállás jelzővel, külön hangjelzéssel. Leszállásjelzők felszerelve belül, síkból kiállóak kívül. Gépjárművezető számára egyértelmű leszállás szándék visszajelzés ajtónként, valamint az ajtó felett zöld kontrollámpával, leszállásjelzés után egyszeri hangjelzés és a jelzés az ajtónyitásig folyamatos. Ajtózáráskor akusztikus és vizuális hangjelzés hallható, mindkét üzemmódban, gépjárművezető által működtetve. Vészjelző gombok az ajtó környezetében felszerelve. Külső utas általi ajtónyitás kívülről, engedélyezés után, ez esetben a gombok villognak, valamint blokkolható a vezető által. Bármely nyitott utas ajtó esetén az ajtó fékrendszer működésbe lép. Belépő területek megvilágítva bekapcsolt fényszóró mellett. Mellső utas ajtó, üzemanyag ajtó és Ad Blue tank ajtózár azonos kivitelű biztonsági zár.

Fűtés, szellőzés
Az autóbuszban minden körülmények között jól működő fűtés és légkondicionáló rendszer beépítve légcsatornával, egyenletes levegőeloszlással. Légkondicionáló gyártmánya SÜTRAK, típusa: AC 136 III + V136. Műszerfalról állítható automatikus vezérléssel külön a vezetőtér és utastérre egyaránt. 40 kW hűtőteljesítmény, légszállítása kb. 7604 m3/óra levegő mennyiség, kompresszor lökettérfogata minimum 560 cm3
A 2 csöves fűtőradiátorokkal. Egy kompakt fűtésszeleppel történik a kiválasztás. 4 db hőlégbefúvó készülék. Fűtőteljesítményük összesen: 12kW Vezetőtéri és utastéri klímaberendezés hűtés nélküli szellőzési mód a klímától függetlenül kapcsolható. Külső és belső hőmérséklet kijelzés a műszerfalba integrálva látható.
Kiegészítő fűtőberendezés motor előmelegítéshez, páramentesítéshez és az utastér fűtéséhez. Fűtőkészülék gyártmánya: SPHEROS, típusa THERMO 350. A fűtőkészülék 7 napra előre programozható órával rendelkezik. Levegőellátás pormentes helyről.
Teljesítmény: 35 kW, üzemanyag fogyasztása 3,8 kg / h.
Utastér
A padló Tarabus gyártmány mely vastagsága 2.25 – 7.6 mm. Az éleken kontrasztos él védők. Alatta ragasztott fapadló zajcsillapított kivitellel. Belső kapaszkodó rendszer biztonsági előírásnak megfelelően kialakítva, kerülve az esetleges testi sérülések lehetőségét, hőszigetelt, színe RAL 1021. Elválasztó fal minden ajtó előtt és mögött, vészjelző gombok felszerelve. Azon helyeken, ahol ablak mellett közvetlen álló felület van kapaszkodó az oldalfalra beépítve. A vészkalapácsok felszerelve. Belső színvilág szerződéskötés előtt kerül pontosításra.
Egyéb felszereltség: tűzoltó készülék, elsősegély doboz, mozgássérült kocsi háttámla biztonsági övvel, belső tükrök, elakadásjelző háromszög, szerszámok.
Függöny: az „A kivitel” függöny nélküli, a „B kivitel” függöny nélküli.
Peron kialakítása a jellegrajz szerint
kalaptartó: az „A kivitel” belső csomagtartó nélküli, a „B kivitel” belső csomagtartóval felszerelve.
Ülések
Volvo (Ster6MV) típusú könnyen tisztítható fix támlás utas ülések. Katalógusból kiválasztott szövetmintázattal, 30mm szivacsbetéttel.
„A kivitel”: 43 db utas ülés. Az első két ajtó között a baloldalon szimpla vagy azzal egyenértékű ülések. Lehajtható ülések 3 db található az oldalfalra szerelve.
„B kivitel”: 55 db utas ülés
Vezetőtér és környezete
Félmagas az utasoktól elhatárolt vezetőtér beépítve, reteszelhető ajtóval. Vezetőülés: integrált pneumatikus rendszerrel egybeépített. Állítható vízszintesen, függőlegesen, lengéscsillapítás állítás, háttámla döntés, elektromosan fűthető ülő és hátlap. 3 pontos biztonsági övvel ellátva. Volvo műszerfal. Állítható kormányoszlop és műszerfal. Vezetőablak színtelen. Napellenzők elől és oldalt felszerelve, melyek fokozatmentesen állíthatóak. Zárt doboz az autóbuszvezető személyes tárgyainak. Menetokmány tartó. Ruhafogas. Pénzkazetta beépítve a jobb oldalon és elektromos előkészítés a jegykiadó gép számára. 12V és 24V előkészítés a vezetőtérben.
Műszerfalon található modulok: sebességmérő óra, üzemanyag szintmérő, hűtővíz hőmérsékletmérő, turbónyomás mérő, fékkör mérők, magyar nyelvű központi kijelző hiba diagnosztikára, jelzőlámpák, rádió, klímakezelő egység, vészleállító kapcsoló, digitális tachográf, váltókapcsoló, világításkapcsoló.
Elektromos rendszer
BEA 2 generációs multiplex rendszerrel szerelt autóbusz. Digitális ellenőrzés az elektronikus egységekre, a váltóra, motorra, szintezésre, világításra. Paraméterazonosítás a központi kijelzőn keresztül. Minden hibakiolvasás a műszerfalon keresztül közvetlenül a kijelzőből történik, extra szoftver és hardver nélkül. Műszerfal nyelve magyar. Ez minden információt megmutat a vezető és szerelő számára egyaránt.
Akkumulátor száma: 2 x 12 Volt zárt ládában elhelyezve.
Akkumulátor kapacitása: 2 x 225 Ah
Generátorok: 3 x 110 A
Főkapcsoló a műszerfalon, mely megfelel az előírásoknak, vészleállítás, üzemanyag elzárás, elakadás jelző, belső világítás felkapcsolás, ajtólevegő leengedés.
Szabványos FMS kittel felszerelve. A járművek tartalmazzák a flottamenedzsment működéséhez szükséges hardver elemeket.
Járműfedélzeti berendezések
Az ajánlatkérő biztosítja a jármű fedélzeti központi számítógépet, kijelzőt, GPS érzékelőt és kommunikációs rendszert. Az OBU a műszerfal jobb oldalára lesz majd beépítve, a kapcsolódó kábelek a műszerfal jobb oldalához lesznek odavezetve.
Hangos utas tájékoztatás: Vezetői mikrofon egy automatikus hangbemondásra alkalmas LAWO DIWA 3000 típusú hangvezérlő egységhez csatlakozik. Az egység beépített erősítővel rendelkezik, amely meghajtja a beltéri és a kültéri hangszórókat, valamint a járművezető számára egy kontrol hangszórót az elhangzott szövegek.
A hangvezérlő IBIS, RS485, RS232, USB 1.1 és Ethernet kommunikációs interfészekkel is rendelkezik. A készülék USB porton tölthető fel adatokkal illetve Ethernet porton keresztül laptop és a terminál program segítségével. A készülék MP3 illetve WAW formátumú fájlokat kezel.
A rendszer alkalmas TTS (Text To Speach) szintetikus beszéd előállítására különböző hangon és nyelveken.
Vizuális utas tájékoztatás: A jármű homlok, oldalsó és hátsó kijelzői LAWO MABEA típusú kadmium sárga LED-es kijelzők. A kijelzők automatikus fényerő szabályzása lehetővé teszi, hogy erős napsütésben és sötét környezetben is messziről jól láthatóak a rajta megjelenített feliratok, piktogramok. Az alkalmazott LED-ek hosszú élettartamúak (min. 50 000 óra), fénykibocsátási szögük 140°.
Homlokfali kijelző: felbontás 19 × 140 LED, szín: sárga,
Oldalsó kijelző: felbontás 19 × 112 LED, szín: sárga,
Hátsó kijelző: LAWO 19 × 32 LED, szín: sárga
A LAWO beltéri monitor 19” méretű, 16:10 képarányú, CCFL háttérvilágítással rendelkező, egyoldalas, vandál biztos, alumínium házas TFT monitor. A hosszú élettartamú készülék 16,5 millió szín felhasználásával alkalmas a teljes útvonal, a következő megállók, a végállomás, a pontos idő, a megállók között időtartam, reklámok, videók, stb. megjelenítésére.
A kézi vezérlő egy 4,3” méretű. színes, TFT érintőpanellel és egyszerű tasztatúrával kombinált vezérlő egység. Az interfészek lehetővé teszik Ethernet, USB, J-1708, J-1939, RS485 és RS232 portok használatát így alkalmas a VMX protokoll fogadására. Alkalmas az útvonalak automatikus megjelenítésére, következő megállók automatikus vezérlésére és a gyors megálló korrekciók billentyűzettel történő elvégzésére. Az adatállomány feltöltése USB port-on is lehetséges. A kézi vezérlő a vezetőülésből könnyen elérhető helyen a vezető feje feletti térben helyezkedik el, alkalmas viszonylatszám kiválasztásra és azok kézi léptetésre valamint GPS pozíció alapű automatikus léptetésre.
Az utas tájékoztatás készülékeit: automatikus hangbemondás, külső kijelzők, beltéri kijelzők, kézi vezérlő, beltéri TFT monitorok vezérlését a központi PROSYS készülék látja el. A készülék az alábbi interfészekkel rendelkezik: IBIS (VDV300), MONO, RS232, RS422, RS485, J1708, 2 × M12 ethernet/IP/LAN 100 MB/s, USB 2.0, CAN Highspeed-Bus. A készülék fogadja a jármű leszállás kérelem jelzését, az ajtók állapotát, az útjelet. Külső antennák segítségével fogadja az UMTS/LTE, WIFI és GPS jeleket. Soros vonalon meghajtja a külső kijelzőket illetve 2×2 HDMI kimenetén keresztül a beltéri monitorokat. Az adatállományok frissíthetők LAN, WIFI vezeték nélküli interfészeken illetve USB porton manuálisan. Felhasználó barát szoftverrel lehet editálni a feltöltendő adatállományokat. Egyszerűen lehet integrálni a felhasználó CMS környezetéhez.
Az utas tájékoztatás kommunikációs rendszere illeszthető a későbbiekben beépítendő járműfedélzeti központi számítógép (OBU) kommunikációs rendszerével a saját szoftverei illetve az ajánlatkérő által átadott szoftverek segítségével.
NJ24CNL elektronikus jegyérvényesítők felszerelve az ajtók közelében. Pontos helyzetük a szerződéskötést megelőzően kerülnek pontosításra. Összekötve a beépítésre kerülő OBU-val RS485 csatornán.
Audio video rendszer
Sztereo CD-s rádió, csak a vezető számára. Tájékoztató rendszer mikrofonnal kézi működtetéssel. Külső (1 db) és belső (5 db) hangszórók felszerelve, egyenletesen jól hallható mindenhol.
STREAMAX típusú kamera rendszer: A járműbe 7db fixen telepített kamerák - melyből 1 db a forgalmat, 1 db a tolatást és 1 db a vezető munkaterét figyelve lesznek felszerelve. A kamerák SI-MIP kamera az ajánlatkérő által megjelölt típusú kamera funkcionalitásában kompatibilis kamera.
Kamerajellemzők:
Kivitel: Vandál biztos IP DOM kamerák.
Tápfeszültség: 12 VDC (POE kompatibilis).
Csatlakozás: DIN jack vagy RJ45.
Védettség IP 67.
A járműre egy S28 digitális adatrögzítő egység kerül felszerelésre. A készülék 8 – 36 V DC feszültségen üzemel. A készülék rázásálló és alkalmas a 360°-os beépítésre, azaz bármilyen pozícióban beépíthető. Az egység alkalmas 8 kamera video és audio jeleinek fogadására és rögzítésére valamint a kamerák 12 V DC feszültséggel történő ellátására. A video jelek 4CIF felbontásban kerülnek rögzítésre. 25 fps rögzítés esetén a készülék alkalmas 8 kamera 15 nap 24 órai tárolására. A tárolt adatok a készülékből tölthetők le USB porton keresztül. A tárolt adatokat a rendszer úgynevezett lyukas zsák módon rögzítheti, azaz a tároló hely betelése esetén a legkorábban rögzített fájlok kerülnek törlésre. A rögzített adatok automatikusan is törölhetők, amely törlési időpont napra pontosan megadható. A tároló egység moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy a tároló egységet a készülékből eltávolítva a letöltés közvetlenül PC-re történjen. A letöltött video fájlok magas fokú kódolása csak a saját programjával történő visszajátszást teszi lehetővé. A rendszer alkalmas a rövid szöveges üzenetek járműre történő küldésére egyedileg vagy csoportosan. A rövid szöveges üzenet a járművezető előtt jelenik meg a kamerák képeit mutató monitoron.
A készülék opcionálisan kiegészíthető egy szünetmentes tápegységgel is, amely az események rögzítését teszi biztonságosabbá.
A járművezető előtt a feje felett egy monitor kerül beépítésre, amely – a konfigurálástól függően – kamerák képeit kapcsolja a képernyőre. Lehetséges az össze kamera képének egyidejű megjelenítése, de automatikus váltások is beállíthatók. A monitor 7”-os méretben kerül beépítésre.
A kamerarendszer kommunikációs rendszere illeszthető a későbbiekben beépítendő járműfedélzeti központi számítógép (OBU) kommunikációs rendszerével a saját szoftverei illetve az ajánlatkérő által átadott szoftverek segítségével.
Fényezés és feliratok
Fényezés kétrétegű technológiával. Az egyszínű (nem metál) külső szín a szerződéskötés megelőzően kerül pontosításra. A külső járműelemek tömítve vannak poliurátán tömítőanyaggal, alvázvédelemmel ellátva az autóbusz.
Járműazonosító tábla felszerelve az első ajtó közelében. További adattáblák a váltón, hajtott tengelyen, a kormányművön. Egyedi azonosító száma van a motornak a motor jobb oldalán a 6 henger mellett.
Alvázszám a jobb mellső kerékdobban beütve található.
Emelési pontok, keréknyomás a jármű külső felületén, valamint azok a feliratok, melyek a forgalomba helyezéshez szükségesek kívül és belül el vannak helyezve.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény rendelkezései értelmében a közlekedésért felelős miniszter, mint az elővárosi személyszállítási közszolgáltatások megrendelője a VOLÁNBUSZ Zrt.-t bízta meg a BKK agglomerációs autóbuszvonalai esetében a közlekedés ellátásával. Ezt követően az ellátásért felelősök (Minisztérium és Főváros), az ellátásért felelősök szakmai képviselői (Személyközlekedési Igazgatóság és BKK Zrt.), illetve a Szolgáltatók (VOLÁNBUSZ Zrt. és BKV Zrt.) közötti többszöri egyeztetést folytattak le.
2013. szeptemberében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megállapodás született a BKK agglomerációs járatainak üzemeltetéséről. A döntés értelmében az érintett vonalakon a közszolgáltatást továbbra is a Fővárosi Önkormányzat rendeli meg közlekedésszervezőjén, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-n keresztül.
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötésekor a Felek előtt nem volt ismert a fenti megállapodás, amely alapján a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. „Budapesti agglomerációs közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése szóló és csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” címen 2013. szeptember 18-án, részvételi felhívás megküldésével közbeszerzési eljárást indított, amelynek tárgya az 1370/2007/EK rendelet és az ezzel összhangban készült 2012. évi XLI. törvény alapján a Budapest határán túl közlekedő, BKK-s agglomerációs járatok üzemeltetése.
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a „Budapesti agglomerációs közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése szóló és csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” címen indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 2013. október 18-án küldte meg, amely tartalmazta az autóbuszokkal szembeni műszaki elvárásokat. Az ajánlattételi határidő 2013. november 11. napja volt.
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által „Budapesti agglomerációs közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése szóló és csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” címen indított közbeszerzési eljárás a Szerződés tárgyát képező autóbuszok vonatkozásában olyan követelményeket határozott meg, amelyekről a Feleknek a szerződéskötéskor nem volt és nem is lehetett tudomásuk.
A fenti objektív körülmények következtében vált szükségessé a Szerződés módosítása. A Megrendelő lényeges jogos érdekét sértené, ha a fent kifejtett,objektív okokból előállt, előre nem látható körülmények folytán a szerződés nem kerülne módosításra.
A fentiek alapján a műszaki tartalom módosítását a szerződés tárgyát képező autóbuszok vonatkozásában felmerült követelményeknek történő megfelelés, míg a szállítási díj ezzel összefüggő módosítását a szolgáltatás-ellenszolgáltatás gazdasági egyensúlyának fenntartása indokolja.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/04/10 (év/hó/nap)