Közbeszerzési Hatóság

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke tájékoztatót bocsátott ki a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.

Változó írásbeli feladatsorok

Tájékoztatjuk a közbeszerzési referens-képzésben érintett képző intézményeket és a hallgatókat, hogy 2009. októberétől változnak a referens-képzés közbeszerzési ismeretek írásbeli számonkéréséhez összeállított feladatsorok.

Módosított útmutató jelent meg

Megjelent a Közbeszerzések Tanácsa kizáró okok igazolásáról szóló útmutatójának módosítása a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában.

Felmentési Útmutató

A Közbeszerzések Tanácsa módszertani tájékoztatót, Útmutatót készíttetett a közbeszerzési referens-képzés Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek, illetve Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység vizsgarészei teljesítésének kötelezettsége alól adható felmentések elbírálásához.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás megalapozatlan alkalmazásának következményeiről, továbbá a versenypárbeszéd alkalmazásával kapcsolatos segédanyag közzétételéről. Az elnöki tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 108. számában.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a közbeszerzések tárgyát képező épülettisztítási-takarítási szolgáltatással kapcsolatos minőségi többletkövetelményekről.

Értesítés EHR szolgáltatás szüneteléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR) 2009. augusztus 4-én (kedd) 18 órától augusztus 5-én (szerda) reggel 8 óráig nem lesz elérhető.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a hivatalos közbeszerzési tanácsadók igénybevételének a Kbt.-ben szabályozott kötelező eseteiről.