Közbeszerzési Hatóság

Felmentési Útmutató

A Közbeszerzések Tanácsa módszertani tájékoztatót, Útmutatót készíttetett a közbeszerzési referens-képzés Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek, illetve Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység vizsgarészei teljesítésének kötelezettsége alól adható felmentések elbírálásához.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás megalapozatlan alkalmazásának következményeiről, továbbá a versenypárbeszéd alkalmazásával kapcsolatos segédanyag közzétételéről. Az elnöki tájékoztató megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 108. számában.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a közbeszerzések tárgyát képező épülettisztítási-takarítási szolgáltatással kapcsolatos minőségi többletkövetelményekről.

Értesítés EHR szolgáltatás szüneteléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszer (EHR) 2009. augusztus 4-én (kedd) 18 órától augusztus 5-én (szerda) reggel 8 óráig nem lesz elérhető.

Új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzések Tanácsa elnöke tájékoztatót bocsátott ki a hivatalos közbeszerzési tanácsadók igénybevételének a Kbt.-ben szabályozott kötelező eseteiről.

Elérhető a Kbt. 2009. július 22-étől hatályos, egybeszerkesztett verziója

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) módosításáról szóló 2009. évi LXXXII. törvény 2009. július 22-ei hatállyal módosította a Kbt. egyes rendelkezéseit. A közbeszerzési törvény 2009. július 22-étől hatályos, módosításokkal egybeszerkesztett verziója elérhető a Tanács honlapján.

Elérhető a Kbt. 2009. június 1-jétől hatályos, egybeszerkesztett verziója

A Közbeszerzések Tanácsa a kialakult gyakorlatnak megfelelően elkészítette a közbeszerzési törvény módosításokkal egybeszerkesztett verzióját, amelyben – a jobb áttekinthetőség érdekében – a változásokat félkövér betűtípussal kiemelve találják meg a közbeszerzésekkel foglalkozó szakemberek.