Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Közbeszerzési oktatás

A Hatóság egyik fontos célkitűzése a közbeszerzési szakma és közbeszerzési kultúra fejlesztése, ennek érdekében a Kbt. 187. §-a (2) bekezdésének l) pontja szerint a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében konferenciákat szervez.

A Hatóság kiemelt feladatának tekinti a közbeszerzések jogának szakmai fejlesztését és a közbeszerzési piac működésének támogatását a hatékony képzési struktúra kiépítésével. E célok jegyében került sor egyetemek által szervezett szakirányú továbbképzések és egyéb oktatási tevékenység támogatására irányuló együttműködési megállapodások megkötésére. E körben az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel áll fenn együttműködési megállapodás.

A Hatóság szoros szakmai együttműködésre törekszik a közbeszerzési tárgyú képzéseket folytató intézményekkel, rendszeresen tájékoztatást nyújt számukra a közbeszerzési referens szakképesítést érintő változásokról, és információt kér az általuk szervezett képzésekről. A közbeszerzési tárgyú képzések résztvevőinek tájékoztatása érdekében honlapunkon közzétesszük az ilyen tárgyú oktatással kapcsolatos legfontosabb információkat. A közbeszerzési referensképzésekhez kapcsolódóan honlapunkról ingyenesen letölthetők a szakmai és vizsgakövetelmények és követelménymodulok.

Honlapunkon térítésmentesen közzétesszük a közbeszerzési vonatkozású képzésekhez kapcsolódó, egyes képzők által elküldött tájékoztatásokat. Örömmel fogadunk minden, e tárgykörbe tartozó képzéssel összefüggő észrevételt, jelzést.