Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00096/2020
Ajánlatkérő neve:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Közbeszerzési eljárás tárgya:Főnix rendszer fejlesztése-2
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. május 28.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum