Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00110/2020.
Ajánlatkérő neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:NEPTUN-KRÉTA GH-HR moduljainak bevezetése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. június 24.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum