Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00111/2020.
Ajánlatkérő neve:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Közbeszerzési eljárás tárgya:MH tulajdonú kábelek elhelyezését biztosító alépítmények bérlése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. július 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum