Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00113/2020.
Ajánlatkérő neve:Állatorvostudományi Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer bevezetése, követése, támogatása és kapcsolódó szolgáltatások
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. július 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum