Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00127/2020
Ajánlatkérő neve:Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:BOSS rendszer módosítása és továbbfejlesztése- KM
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. július 16.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum