Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00133/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Utazás- és szállásszervezés a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok számára
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2020. július 21.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum