Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00135/2020
Ajánlatkérő neve:Semmelweis Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:Szekvenáló rendszer beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. július 30.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum