Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00138/2020
Ajánlatkérő neve:Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:IntellAgent rendszer szoftvertámogatása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. augusztus 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum