Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00161/2020
Ajánlatkérő neve:MNB-Ingatlan Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:4 db művészeti alkotás tulajdonjogának megszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) d)
Döntés dátuma:2020. szeptember 16.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum