Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00044-2017.
Ajánlatkérő neve:EDF DÉMÁSZ Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Villamos energia hálózatok tervezésére, kivitelezésére, és üzemzavar elhárítása
Jogalap:289/2011. Korm. rendelet
Döntés dátuma:2017. február 14.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum