Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00168/2020
Ajánlatkérő neve:MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:SAP Premium Engagement Támogatási Szolgáltatások
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. október 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum