Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00174/2020
Ajánlatkérő neve:MNB-Ingatlan Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:42 db egyedi művészeti alkotás tulajdonjogának megszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) d)
Döntés dátuma:2020. október 7.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum