Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00186/2020
Ajánlatkérő neve:MNB-Ingatlan Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Műalkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) d)
Döntés dátuma:2020. október 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum