Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00213/2020
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:MNV Zrt. Poszeidon iratkezelő rendszer 3.0
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 2.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum