Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00230/2020
Ajánlatkérő neve:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:Új Ipari Park villamos hálózati csatlakozási szerz
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2020. december 10.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum