Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00001/2021
Ajánlatkérő neve:Digitális Kormányzati Ügynökség a Szent István Egyetem
Közbeszerzési eljárás tárgya:NEPTUN GR-HR modulok és terméktámogatás
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. január 20.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum