Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00002/2021
Ajánlatkérő neve:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt.
Közbeszerzési eljárás tárgya:Poszeidon L3 terméktámogatói szolgáltatás nyújtása
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. január 27.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum