Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00010/2021
Ajánlatkérő neve:Magyar Nemzeti Bank
Közbeszerzési eljárás tárgya:MATLAB szoftverek követése és új licenc beszerzése
Jogalap:Kbt. 98. § (2) c)
Döntés dátuma:2021. február 4.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum