Közbeszerzési Hatóság

Ügyszám:HNT-00055/2021
Ajánlatkérő neve:EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közbeszerzési eljárás tárgya:Integrált vállalatirányítási rendszer és kapcsolódó szolgáltatások
Jogalap:Kbt. 98. § (2) a)
Döntés dátuma:2021. március 31.
Csatolt dokumentum:Csatolt dokumentum